Waarom wordt geluidsoverlast en luchtkwaliteit berekend in plaats van gemeten?

Bij de onderzoeken naar geluidsbelasting en luchtkwaliteit gaat het om het beoordelen van een toekomstige situatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een voorgeschreven rekenmodel. Om de uitkomst daarvan goed te kunnen vergelijken met de huidige situatie, is met hetzelfde model ook de huidige geluidsoverlast en de luchtkwaliteit berekend. Dit is de gebruikelijke werkwijze. Regelmatig wordt getoetst of de berekeningen van de modellen nog overeenkomen met de uitkomsten van de metingen. In Groningen gaan de gemeente en de provincie de luchtkwaliteit meten na de ombouw van de zuidelijke ringweg.