Wat zijn de kosten en de financiële risico's?

Voor het project is een taakstellend budget afgesproken van 642 miljoen euro (prijspeil 1 januari 2017, inclusief btw en exclusief Baten Lasten Dienst). Het beschikbare budget is voldoende om het voorgestelde plan uit te voeren. In de raming is ook rekening gehouden met onvoorziene kosten. De Provincie Groningen staat garant bij kostenoverschrijdingen. Om tegenvallers te voorkomen, is binnen het project veel aandacht voor kostenbeheersing. In eerste instantie konden drie extra wensen niet in het plan worden opgenomen. In november 2017 is beslist dat ook deze extra wensen worden uitgevoerd.