Op welke manieren zijn inwoners geïnformeerd over en betrokken bij de plannen?

De communicatie van het project Aanpak Ring Zuid is er vanaf het begin op gericht omwonenden en andere belanghebbenden actief en intensief te informeren. De projectorganisatie probeert zakelijke, juiste en tijdige informatie te bieden en open te communiceren. Er zijn diverse huis-aan-huiskranten en (elektronische) nieuwsbrieven verspreid. Ook deze projectwebsite is een belangrijk middel. Op deze website kunnen bezoekers reageren, vragen stellen en hun mening geven. Zo wordt het project van alle kanten belicht. Vragen worden door de projectorganisatie beantwoord.

Al vanaf 2011 zijn bewonersorganisaties, individuele bewoners, bedrijven, scholen, woningcorporaties en weggebruikers bij het planproces betrokken. Dit gebeurt via vier platforms, via informatiebijeenkomsten, via werkgroepen in de wijken en via persoonlijke gesprekken met iedereen die dit wilde. Tijdens de ontwikkeling van het ontwerp zijn veel overleggen gevoerd met bewoners, organisaties, bedrijven en scholen. Zo is een alternatief van het Wijkcomité Helpman voor de locatie van de Helperzoomtunnel meegenomen in het onderzoek hiernaar. De alternatieven die Arthur Kamminga (inwoner van Groningen) heeft ingediend, zijn onderzocht en besproken. Voor de verbindingsweg naast de Maaslaan zijn diverse alternatieve voorstellen bestudeerd. Met bewoners is overlegd over drie varianten voor de inrichting van de Vondellaan. Ook wensen van de scholen in Helpman zijn in de plannen meegenomen. Verder hebben de zienswijzen geleid tot een groot aantal kleinere aanpassingen.