Blijft het geluidsscherm ter hoogte van het Stadspark staan?

Het ‘Stadsparkscherm’ aan de noordkant van de zuidelijke ringweg is geplaatst om het verkeersgeluid in het Stadspark te verminderen. In de praktijk blijkt dat het scherm ook zorgt voor weerkaatsing van het verkeersgeluid naar de wijk Piccardthof. Wettelijk gezien is het scherm niet nodig, omdat in het Stadspark geen woningen of scholen staan. Bij de uitvoering van de werkzaamheden staat dit scherm in de weg. Het wordt dan dus weggehaald.

Uit het geluidsonderzoek blijkt dat er geen wettelijke noodzaak is om het scherm weer terug te plaatsen. Om het verkeerslawaai in het Stadspark te beperken, nemen we twee geluidsmaatregelen. Vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting het oosten krijgt de weg 'extra stil asfalt' (dubbellaags ZOAB). Ook komt er 'extra stil asfalt' ter hoogte van de nieuwe busafrit bij Hoogkerk. Dit compenseert het doorsnijden van de geluidswal. De effecten van deze maatregelen zijn vergelijkbaar met het positieve effect van het Stadsparkscherm voor het Stadspark, zonder het negatieve effect van het scherm voor Piccardthof.