Wat zijn de gevolgen voor het verkeer in de andere straten van De Wijert?

De ombouw van de zuidelijke ringweg heeft in De Wijert vooral effect op het verkeer in de Vondellaan. Volgens de verkeersprognoses wordt het in de andere straten in De Wijert niet noemenswaardig drukker. Er wordt geen grote toename van sluipverkeer verwacht. Veel straten in De Wijert zijn ingericht als 30-kmgebied. Ook hebben veel straten eenrichtingsverkeer. Deze maatregelen ontmoedigen sluipverkeer.