Wie gaat de kosten van de vertraging dragen?

Daarover vinden op dit moment gesprekken plaats tussen opdrachtgever Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort. Het contract dient hierbij als uitgangspunt.