Welk verkeer kan straks door de Helperzoomtunnel?

De tunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers. Vrachtverkeer is verboden. Bussen en hulpverleningsdiensten mogen er wel doorheen.