Waarom was er een verkeersplan nodig voor Helpman/Coendersborg?

De huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat wordt vervangen door de Helperzoomtunnel, in het verlengde van de Helper Brink. Daarmee ontstaat een nieuwe autoverbinding tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de andere kant van het spoor.

Omdat de Helperzoomtunnel zuidelijker komt te liggen dan de spoorwegovergang, zullen de verkeersstromen in en rond de wijk veranderen. Daarom zijn in de zomer van 2016 alvast verkeersmaatregelen in de wijk genomen. Deze zorgen ervoor dat het verkeer zich evenwichtig over de wijk verspreidt. Er zijn rijrichtingen veranderd om onnodig verkeer te ontmoedigen in de straten waar veel scholen staan. Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden. Ook zijn er maatregelen genomen die ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers gemakkelijk en veilig kunnen oversteken. Dit samenhangende pakket aan maatregelen waarborgt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Lees ook het inrichtingsplan voor Helpman/Coendersborg (hoofdstuk 5).