Waarom is de verwachting dat het nu wel goed gaat?

Het aanvullende bodemonderzoek heeft meer duidelijkheid opgeleverd over de samenstelling van de grond. Daarom kan de aannemer nu beter inschatten hoe de grond zich gedraagt.