Waarom heeft het bodemonderzoek zo lang geduurd?

Er is zeer uitgebreid aanvullend bodemonderzoek gedaan om nieuwe verrassingen te voorkomen. Op de bouwplaats zijn aanvullende sonderingen en boringen gedaan, grondmonsters genomen en zeefproeven, verdichtingsproeven en plaatdrukproeven gedaan. En in het laboratorium zijn heel veel grondmonsters van de potklei en het zand onderzocht. Sommige van deze onderzoeken duurden meerdere weken.