Heeft Combinatie Herepoort bij de eerste keer te weinig onderzoek gedaan?

Combinatie Herepoort had voordat de tunnel zou worden ingeschoven alle bodemonderzoeken uitgevoerd die zij op basis van richtlijnen nodig achtten. Toch gedroeg de grond zich anders dan verwacht. Daarom zijn er extra grondmonsters genomen, waarop veel laboratoriumonderzoek is uitgevoerd. Uit het aanvullende onderzoek is gebleken dat de grondsamenstelling diverser was dan gedacht. Zo bleken er zwakke plekken in de potklei te zitten.