Vacatures

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen uitvoert. Hierin werken twee Duitse en vier noordelijke bedrijven samen.

Op dit moment heeft Combinatie Herepoort de volgende vacatures.

Assistent Integraal Ontwerpmanager
In deze enerverende functie ondersteun je onze Integraal Ontwerpmanager (IOM) bij de aansturing van het integrale ontwerpteam. Hierbij zijn zowel technische kennis als contactuele en doortastende eigenschappen van belang. Je bewaakt besluitendocumenten en budgetten, bent op de hoogte van contracten en KPI's en hebt affinitiet met SCB. Lees meer (pdf, 0,7 Mb)

Assistent Projectdirectie
In een dynamische projectomgeving biedt je ondersteuning aan de directie ten aanzien van haar bestuurlijke taken. Hierbij coördineer jij alle informatiestromen en handelt dit alles zoveel mogelijk zelfstandig af. Je organiseert en legt verslag van bestuursvergaderingen, waarna je zorgt voor een adequate follow-up. Lees meer (pdf, 0,7 Mb)

Minikraanmachinist
Ben jij een vrouw of man die doorpakt en houdt van buiten werken? Misschien is werken op een graafmachine iets voor jou! Grijp dan deze kans om een opleiding te volgen tot minikraanmachinist. Na je opleiding van vier tot vijf weken is de kans groot dat je meteen aan de slag kunt! Een vooropleiding is niet nodig. Een rijbewijs is wel handig.
Lees meer (pdf 1,4 Mb)

Stagiair Civiele Techniek
Ter ondersteuning van onze werkvoorbereiding en uitvoering, zijn wij op zoek naar een stagiair civiele techniek op ons project Aanpak Ring Zuid (ARZ) te Groningen. Je werkt aan de het grootste project van het noorden en krijgt hierbij veel eigen verantwoordelijkheid. Met begeleiding van onze slimste civiele techneuten, die jou met alle plezier de kneepjes van het vak leren, helpen we je om jouw talenten verder te ontwikkelen. 
Lees meer (pdf 0,4 Mb)

Disciplineleider Ontwerp Tijdelijke Infra
 Aansturen ontwerpteam wegontwerp faseringsontwerpen en tijdelijke wegen.
 Opstellen/controleren van ontwerpdocumenten (Ontwerpnota’s, Objectspecificaties, Verificatierapporten).
 Opstellen/bewaken planning faseringsontwerpen.
 Afstemmen faseringsontwerpen met Realisatie.
 Afstemmen raakvlakken met overige ontwerpdisciplines (geotechniek, waterhuishouding, TI, etc.).
 Vastleggen raakvlakken, afspraken, acties uit ontwerpoverleggen, etc. in Relatics.
 Bijwonen/organiseren afstemmingsoverleggen met overige ontwerpdisciplines en opdrachtgever en/of wegbeheerder.
 Controleren ontwerpdocumenten overige ontwerpdisciplines.
 Afhandelen/registratie van afwijkingen, risico’s en beheersmaatregelen etc.
Lees meer (0,8 Mb)

Werkvoorbereider Civiel
Binnen deze functie zorg jij voor de planning, werkvoorbereiding en coördinatie van civiele betonwerken volgens de vastgestelde procedures en richtlijnen. Je denkt mee in het bepalen van de meest efficiënte werkwijze, waarna je de nodige werkplannen opstelt. Hiervoor voer je overleg met verschillende disciplines en stakeholders. Je gaat met overzicht en verantwoording te werk en stelt de planning van de uit te voeren werkopdrachten op richting de uitvoering. Tevens bepaal je op basis van de werkzaamheden de benodigde mensen, middelen en materialen. Aan de inkoopafdeling lever jij de input, zodat zij de juiste materialen inkopen en geleverd worden.
Lees meer (0,3 Mb)

Sr. Werkvoorbereider Civiel
Als Senior Werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, bewaken en begeleiden van de civiele betonprojecten. Jij staat garant voor de veiligste en meest efficiënte werkmethodieken gedurende het gehele traject. Daarnaast lever je technische specificaties aan de uitvoering, onderaannemers en leveranciers. Je hebt een coördinerende rol in het ontwerpproces, en je stelt planningen, inkoopspecificaties en werkplannen op. In overleg met het projectmanagement bepaal je de inzet van onder meer de mensen, middelen en materialen. Jij inventariseert project specifieke risico’s en voert overleg met de verschillende disciplines en stakeholders. Je maakt onderdeel uit van een team van werkvoorbereiders uit verschillende disciplines, die enthousiast samenwerken om het werk gestructureerd en procesmatig te begeleiden.
Lees meer (pdf, 0,5 Mb)

MX/Civil3D Ontwerper
Als MX/Civil3D Ontwerper maak jij zelfstandig (detail)ontwerpen volgens het programma van eisen en/of verzamelde informatie. Je bepaalt de dimensies van het ontwerp en werkt deze uit tot een uitvoerbaar product. Als ontwerper maak jij deel uit van het projectteam dat zich bezig houdt met deze vraagstellingen voor het project Aanpak Ring Zuid met vele complexe civieltechnisch ontwerpen. Kortom: een zelfstandige, afwisselende functie op een uitdagend project.
Lees meer (pdf, 0,8 Mb)

Ontwerper wegen
Als Ontwerper Wegen (medior) ga je ons team Site Engineering versterken. Je maakt zelfstandig ontwerpen van 3D modellen volgens het programma van eisen en/of verzamelde informatie. Ervaring met MX is daarbij een pré. Daarnaast ben je bekend met de geldende richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) en het Handboek Wegontwerp. Samen met het Site Engineeringsteam van vakspecialisten werk je mee aan het uitdagende project, wat Aanpak Ring Zuid heet.
Lees meer (pdf, 0,3Mb)

Solliciteren?
Combinatie Herepoort v.o.f.
Afdeling HR
Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen

Of mail naar: vacatures@combinatieherepoort.nl