Vacatures

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen uitvoert. Hierin werken twee Duitse en vier noordelijke bedrijven samen.

Op dit moment heeft Combinatie Herepoort de volgende vacatures.

Directiesecretaresse
In een dynamische projectomgeving bied je ondersteuning aan de directie op zowel secretarieel als organisatorisch vlak. Hierbij beheer jij de drukke en vaak gecompliceerde agenda’s, coördineert alle informatiestromen, screent de e-mails / post en handelt dit alles zo veel mogelijk zelfstandig af. Je organiseert en notuleert vergaderingen en zorgt voor een adequate follow-up. Daarnaast pak je verschillende facilitaire zaken op ten aanzien van kantoor- en appartementenbeheer. Binnen onze projectorganisatie ben jij vaak het eerste aanspreekpunt voor collega’s. Je bent betrokken en op de hoogte van de lopende zaken en lost problemen op voordat ze zijn ontstaan. Je bent gewend als sparringpartner en klankbord te fungeren en hebt een belangrijke signaleerfunctie.
Lees meer (pdf, 0,5 Mb)

Risico-en-Kansenmanager
Binnen ons project Aanpak Ring Zuid is een alliantie gevormd tussen opdrachtgever Aanpak Ring Zuid en opdrachtnemer Combinatie Herepoort. Binnen het alliantieteam krijgt jij een dubbelrol, namelijk als Risico&Kansenmanager en als Chance&Kostenmanager. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor het beheersen van de alliantierisico's in het alliantiefonds en de invulling van de reeds geïnventariseerde en toekomstig te identificeren kansen. Je hebt als taak om de beheerstrategie te initiëren en de acties te bewaken om de gewenste effecten te bereiken. Tevens ondersteun je de verschillende teams in de alliantieorganisatie proactief bij de voorbereiding en uitvoering van het behalen van de geïnventariseerde kansen, die de Alliantie tracht te verwezenlijken.
Lees meer (0,4 Mb)

MX/Civil3D Ontwerper
Als MX/Civil3D Ontwerper maak jij zelfstandig (detail)ontwerpen volgens het programma van eisen en/of verzamelde informatie. Je bepaalt de dimensies van het ontwerp en werkt deze uit tot een uitvoerbaar product. Als ontwerper maak jij deel uit van het projectteam dat zich bezig houdt met deze vraagstellingen voor het project Aanpak Ring Zuid met vele complexe civieltechnisch ontwerpen. Kortom: een zelfstandige, afwisselende functie op een uitdagend project.
Lees meer (pdf, 0,8 Mb)

Sr. Werkvoorbereider Civiel
Als Senior Werkvoorbereider Civiel verzorg je de voorbereiding en begeleiding van civiele betonwerken. Je denkt mee in het bepalen van de meest efficiënte werkwijze, waarna je de nodige werkplannen opstelt en monitort. Daarnaast ondersteun je de uitvoerder bij het opstellen van planningen, materieelbehoefte, schema´s en draaiboeken. Je maakt onderdeel uit van een team van werkvoorbereiders, die enthousiast samenwerken om het werk gestructureerd en procesmatig te begeleiden.
Lees meer (pdf, 0,4 Mb)

Coördinator op- en afleveren
In deze leuke job ga je onze afdeling Projectbeheersing versterken. Je zorgt ervoor dat het werk tijdig en juist wordt af- c.q. opgeleverd bij onze opdrachtgever ARZ en voldoet aan de wensen van de uiteindelijke beheerders. Hiervoor werk je de huidige processen zodanig verder uit om te borgen dat de documentatie van het gerealiseerde werk geschikt is voor het beheer en onderhoud van het werk. Hierbij voer je overleggen met de opdrachtgever, stakeholders en onze eigen organisatie CHP om tot een gezamenlijk gedragen proces te komen voor het af- en opleveren. Tevens stem je af over de inhoud van de in te dienen dossiers en de bewaking van restpuntenlijsten.
Lees meer (pdf, 0,4 Mb)

Ontwerper wegen
Als Ontwerper Wegen (medior) ga je ons team Site Engineering versterken. Je maakt zelfstandig ontwerpen van 3D modellen volgens het programma van eisen en/of verzamelde informatie. Ervaring met MX is daarbij een pré. Daarnaast ben je bekend met de geldende richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) en het Handboek Wegontwerp. Samen met het Site Engineeringsteam van vakspecialisten werk je mee aan het uitdagende project, wat Aanpak Ring Zuid heet.
Lees meer (pdf, 0,3Mb)

Solliciteren?
Combinatie Herepoort v.o.f.
Afdeling HR
Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen

Of mail naar: vacatures@combinatieherepoort.nl