Slimme vraag: wie voert nu het onderhoud aan de zuidelijke ringweg uit?

Slimme vraag: wie voert nu het onderhoud aan de zuidelijke ringweg uit?

John

Terwijl de zuidelijke ringweg wordt omgebouwd, is er ook gewoon onderhoud nodig om de weg in stand te houden. Normaal gesproken zorgt de wegbeheerder, Rijkswaterstaat, daar zelf voor. Tijdens de ombouw is de aannemer, Combinatie Herepoort, verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de zuidelijke ringweg. Dat blijft zo totdat de gehele zuidelijke ringweg klaar is en wordt opgeleverd.

Combinatie Herepoort is tijdens de ombouw verantwoordelijk voor de oude, de tijdelijke en de definitieve situatie. Dit is vastgelegd in het contract dat de aannemer heeft gesloten met de wegbeheerder, Rijkswaterstaat.

Het is gebruikelijk om bij grote wegwerkzaamheden ook het onderhoud bij de aannemer te beleggen. Dat is ook veel handiger. Stel dat de aannemer voor werkzaamheden in de berm onderzoek moet doen, terwijl voor het onderhoud de berm net gemaaid moet worden. Dit zou heel veel afstemming vragen. Of denk aan een situatie waarbij door werkzaamheden er veel zand op de weg ligt. De aannemer kan dat dan zelf snel opruimen.

Het instandhouden omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om de weg onder alle omstandigheden te laten blijven functioneren. De meeste onderhoudswerkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd. Het is te gevaarlijk om dit overdag te doen, als er veel verkeer rijdt. Vaak worden onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met andere werkzaamheden van de aannemer.

Het onderhoud bestaat onder meer uit de volgende werkzaamheden.

Asfalt herstellen. Hieronder valt onder andere het repareren van voegen en het herstellen van schade aan de asfaltdeklaag.

Asfalt schoonhouden. Op enkele delen van de ringweg ligt zeer open asfaltbeton (zoab). Het asfalt moet schoon blijven zodat het asfalt het geluid beter kan dempen. Ook kan het regenwater hierdoor beter weglopen.

Goten en kolken schoonhouden. De goten zijn de randen langs de weg waar het water naartoe stroomt. De kolken zijn de afvoerputten. Het is belangrijk dat deze schoon zijn en niet verstopt raken, zodat het water snel van de weg kan stromen.

Bermonderhoud. Het gaat om het snoeien van bomen en struiken en het maaien van het gras. De verkeersborden moeten goed zichtbaar blijven.

Wegmarkering schoonhouden en bijwerken. De strepen op de weg moeten goed zichtbaar blijven.

Verlichting repareren. Langs de weg staan veel lichtmasten. Gaat de verlichting stuk, dan moet die worden vervangen.

Het onderhoudsniveau is lager dan bij een nieuwe weg. De weg wordt immers vervangen en het is niet nodig dat alles zo lang mogelijk meegaat. Uitgangspunt bij het onderhoud is dat de weg te allen tijde veilig moet zijn.

Op de werkzaamhedenkaart zijn alle actuele werkzaamheden aan de ringweg te zien. Deze week heeft Combinatie Herepoort ´s nachts gewerkt aan onderhoud aan goten en kolken.

Titelfoto: Raymond Bos.

Reacties (7)

 1. Bert

  27 juni 2019, 21:37

  Beste Lezer,
  In antwoord op een ‘slimme vraag’ geeft u aan —tijdelijke— wegbeheerder te zijn van de N7 en omgeving.
  Het duurt heel lang voordat de gaten in de aanvoerweg naar de A28 (pal oostelijk naast de Brailleweg), komende van het Emmaviaduct naar de A28, worden gerepareerd. Daar zou u best wat vaker aan mogen werken. Het betreft dus het stuk dat onder de Julianabrug door gaat en DIRECT NA de tunnel.
  Of moet ik toch bij een andere wegbeheerder zijn?
  V.g. Bert
  1. Nancy (Aanpak Ring Zuid)

   5 juli 2019, 13:13

   Hallo Bert, je bent inderdaad aan het juiste adres. Jouw melding is doorgegeven aan de beheerafdeling van Combinatie Herepoort. Bedankt voor je melding!
  Verberg de reacties
 2. Hans

  16 juli 2019, 17:20

  Er is ontzettend veel te doen over het in trillen van de damwanden . Nu heeft u twee webcams die om de beurt een beeld van de zuidelijke ringweg laten zien maar daar is eigenlijk niets op te zien . Omdat het in trillen van de damwanden zo actueel is is mijn vraag kunnen die camara's niet verplaatst worden naar de werkzaamheden van het in trillen zelf ? vr, groet Hans
  1. Hanna (Aanpak Ring Zuid)

   16 juli 2019, 18:25

   Hoi Hans, goede vraag. We zijn er mee bezig en we hopen morgen een tweede webcam online te zetten van de werkzaamheden van het intrillen van de damwandplanken. Groet, Hanna
  Verberg de reacties
 3. Hans

  23 juli 2019, 20:04

  Hoe gaat het met de voortgang van de damwanden . Zit iedere werkplek nog op schema ?
  Verberg de reacties

Reageren