Slimme vraag: wat betekenen die trillingen voor mijn woning?

Slimme vraag: wat betekenen die trillingen voor mijn woning?

John

Werkzaamheden aan de ringweg, zoals de sloop van funderingen van viaducten en steunpalen, kunnen leiden tot trillingen in de omgeving. ‘Het servies staat te rammelen in de kast’, horen we wel eens. Is dat schadelijk voor de woningen?

“Bij de werkzaamheden houden we ons aan de maximaal toegestane trillingsnormen”, vertelt Duurt Cazemier van Combinatie Herepoort. “Dit doen we op basis van een landelijk erkende richtlijn. Deze gaat uit van een kans op schade van kleiner of gelijk aan 1 op 100. Maar ook trillingen die onder de normen blijven, kunnen goed voelbaar zijn. Ruiten kunnen trillen, kopjes kunnen staan te rinkelen, dat is allemaal mogelijk. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er schade aan de woning ontstaat.”

Voordat de aannemer met werkzaamheden begint, worden de risico’s in kaart gebracht. Cazemier: “Dat doen we met behulp van landelijk erkende rekenmodellen. Van tevoren kunnen we vrij precies berekenen tot hoever de trillingen komen. Als we inschatten dat effecten nabij de grenswaarde komen, dan kijken we naar andere manieren van uitvoeren.”

“Tijdens de werkzaamheden meten we op bepaalde plekken wat de effecten zijn op de omgeving. Dit doen we als uit de berekeningen blijkt dat we nabij de grenswaarde komen. Deze plekken selecteren we op basis van de uitgevoerde berekeningen. Als de trillingen sterker zijn dan verwacht, kunnen we besluiten de werkwijze aan te passen.”

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is schade aan woningen nooit helemaal uit te sluiten. Wie denkt dat zijn woning schade heeft ondervonden door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, kan dat bij ons melden.

Lees hier een uitgebreid interview met Duurt Cazemier over monitoring, dat is het meten van de effecten van de werkzaamheden.

Reacties (11)

 1. anja

  9 mei 2019, 18:00

  Het trillen is ergerlijk én zorgelijk, want zo gerust ben ik er nou ook weer niet op. Van de week lag er een brief in de bus voor een 'bouwkundige vooropname' binnenshuis, maar die is veel eerder al geweest.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   14 mei 2019, 10:40

   Het klopt inderdaad dat we opdracht hebben gegeven nieuwe vooropnames uit te voeren bij een aantal woningen. We willen een goed beeld hebben van de actuele situatie, voordat we deze zomer beginnen met het intrillen van damwanden voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. De rapporten van beide vooropnames blijven gelden.
  Verberg de reacties
 2. Pieter C.J.Muijzert

  28 mei 2019, 22:57

  beste bewoners langs de ringweg waar damwanden worden ingetrild .
  Let erop dat huizen binnen en buiten op foto staan en bij de notaris zijn gedeponeerd voordat de aannemer begint anders vist u achter het net.
  Gebeurd dit niet dan kunt u het werk stil laten leggen.
  Huizen die dichtbij liggen kunnen aan de muren een rillingsmeter krijgen met alarmlamp.
  De trillingen worden elke minuut geregistreerd.
  Deze damwanden hadden ook trillings en geluidsvrij in de grond gedrukt kunnen worden, Sterk Drachten heeft daar ook de machines voor.
  Ze drukken dan 4 damwanden in een keer in de grond en niet damwand voor damwand.
  Let verder op de grondwaterstand, dat die niet zakt.
  In de vergunning van het waterschap Aaenhunze staat dat de waterstand buiten de kuip gehandhaafd moet worden en dagelijks in de gaten
  gehouden moet worden en eventueel water in gebracht moet worden.
  Let op de water peilbuizen of die aanwezig zijn !
  U kunt informatie vragen Pietercj2009@hotmail.com
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   4 juni 2019, 11:05

   We reageren graag op enkele uitspraken die u doet.

   Tijdens de werkzaamheden houden we de hoeveelheid geluid en trillingen nauwlettend in de gaten. Dit doen we met geluids- en trillingsmeters. Deze worden op verschillende plekken rond de werkzaamheden geïnstalleerd. Zo kunnen we op tijd ingrijpen als een grenswaarde overschreden dreigt te worden. In aanvulling op de vaste trillingsmeters zetten we tijdens de werkzaamheden ook een draagbare meter in. Hiermee kunnen we waar nodig en op verzoek op locatie metingen verrichten.

   Vóórdat we starten met het intrillen, maakt een onafhankelijk bureau bouwkundige opnames van panden die dichtbij de verdiepte ligging staan. Dat is bij veel woningen al gebeurd. Mocht er toch schade ontstaan aan een pand, dan beschikt de eigenaar over een onafhankelijk rapport. Daarmee kan hij aantonen dat de schade aan zijn pand er bij aanvang van de werkzaamheden nog niet was

   De damwandplanken kunnen vanwege de samenstelling van de grond langs het tracé niet geluids- en trillingsvrij de grond in gedrukt worden.

   Langs het traject zijn op verschillende plekken peilbuizen geïnstalleerd waarmee we de grondwaterstand in de gaten houden.
  Verberg de reacties
 3. Pieter C.J.Muijzert

  4 juni 2019, 12:19

  Hoe houden jullie de waterstanden buiten de damwanden in de gaten ?
  Waar plaatsen jullie de retour bemaling ? punt 14 en 15 van de vergunning.
  De vergunning van Aaenhunze zegt dagelijks in de gaten houden en indien de waterstand zakt water stand op hoogte brengen ?
  Gaan jullie de waterfilters de boven en onderzijde NAP vermelden zie pag 8/18
  Hoe gaan jullie dit doen.
  Hoe gaan jullie de waterstand binnen de damwanden in de gaten houden ?
  Vergunning zegt mag niet meer dan 50 cm onder toekomstige vloer komen !

  Hoe gaan jullie de damwanden lek vrij maken ?
  Hoe lang zijn de lengtes van de vakken waar gebouwd wordt.

  Houden jullie rekening dat de betonmuren rondom NAP + 180 cm komen ? Eis in de vergunning waterschap. blz 6/18 en pag 10/18 waterkerende hoogte NAP + 2.00m moet zijn


  Kijk jullie constructie tunnels Jullianaplein /Vrijheidsplein daar is de tekening fout. Daar staat het op de NAP lijn.

  Gaarne antwoord per vraag zodat we het vast kunnen leggen..
  Hebben jullie de schade formulieren naar een notaris gebracht met de fotos?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   5 juni 2019, 13:22

   Op dit moment wordt de bouwmethode voor de verdiepte ligging onderzocht. De keuze voor de bouwmethode ligt bij de aannemer. De opdrachtgever heeft strikte eisen opgenomen ten aanzien van het grondwater. De grondwaterstand mag niet nadelig beïnvloed worden vanwege bijvoorbeeld het Sterrebos en aanpalende woningen. We verwachten dat in het najaar de definitieve keuze ten aanzien van de methode wordt genomen. Daarna wordt bij het waterschap hiervoor een vergunning aangevraagd. In voorbereiding hierop zijn we nu al met het waterschap in overleg.
  Verberg de reacties
 4. Pieter C.J.Muijzert

  4 juni 2019, 12:24

  waar komt de onzin vandaan dat gedrukte damwanden niet de grond in kunnen en getrilde damwanden wel.

  Moet ik je foto van een getrilde damwand die op een veldkei komt laten zien

  Die gaat als een harmonika haaks om !

  Vertel geen fabels ! als je het niet weet vraag je het aan mij !
  1. Iemand

   4 juni 2019, 21:39

   Heb je alleen maar negativiteit over dit project? Ga toch iets anders doen in plaats van hier de hele tijd te reageren met je betweterig gedrag
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   5 juni 2019, 13:23

   Voor het maken van de bouwkuip van de verdiepte ligging is trillen de enige geschikte methode. Op de plaats waar de verdiepte ligging komt, zit in de bodem namelijk een dikke laag leem en een vaste zandlaag. We kunnen de planken daar niet doorheen drukken.
  Verberg de reacties
 5. Filip

  4 juni 2019, 13:38

  trillingsvrij inbrengen is inderdaad gewoon mogelijk maar duurder. Daar hoef je niet lang voor te googlen
  Is dat niet de echte reden dat gekozen wordt voor de trillingen?
  https://www.sterk.eu/nl/technieken/funderingstechnieken/damwand-drukken-trillingsvrij/

  in dat geval is dit een risicovolle afweging (risico aannemer lijkt me?), niet de 1e, en mocht dit tegenzitten wel een bewuste keuze geweest. De financiële gevolgen zijn nu dus onvoorspelbaar en daarmee een blanco cheque. Kans van 1 op de 100 is uitermate hoog!
  Jammer dat juist in Groningen deze risicos als aanvaardbaar worden ingeschat obv "landelijke erkende modellen en richtlijnen" die met hun vele aannames en generalisaties (zie debacle met de helperzoomtunnel) nog wel eens kunnen afwijken van de lokale praktijksituatie.

  Hopelijk gaat het goed.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   5 juni 2019, 13:25

   Filip, voor het maken van de bouwkuip van de verdiepte ligging is trillen de enige geschikte methode. Op de plaats waar de verdiepte ligging komt, zit in de bodem namelijk een dikke laag leem en een vaste zandlaag. We kunnen de planken daar niet doorheen drukken.

   Verder houden wij juist wel rekening met de lokale situatie, zoals je kunt lezen in dit artikel. Daarin staat o.a. “Van tevoren kunnen we vrij precies bepalen hoe groot de trillingen zijn, ook in dit specifieke gebied. In 2017 al hebben we bij de H.L. Wichersstraat proeven gedaan met het intrillen van damwandplanken. Ook hebben we al damwandplanken ingetrild onder het spoor bij de Esperantostraat. Zo hebben we lokale praktijkervaring opgedaan.”
  Verberg de reacties

Reageren