Slimme vraag: waarom kan de Papiermolentunnel nu toch blijven?

Slimme vraag: waarom kan de Papiermolentunnel nu toch blijven?

John

Nog tot 17 juli kan iedereen zijn zienswijze geven op het plan voor de fietstunnel bij de Papiermolenlaan. Hoe kan het eigenlijk dat een fietstunnel op deze plek eerst niet mogelijk was, en nu wel?

Op dit moment ligt er een fietstunnel onder de zuidelijke ringweg tussen de Rivierenbuurt en openluchtzwembad De Papiermolen. Dagelijks maken zo’n kleine 1500 fietsers van deze tunnel gebruik. Door de ombouw van de zuidelijke ringweg verandert hier de situatie. Naast de zuidelijke ringweg komt een nieuwe verbindingsweg te liggen, die de Hereweg en de Brailleweg met elkaar verbindt. Bovendien komt de zuidelijke ringweg hier iets lager te liggen. Vanaf het Julianaplein gezien daalt de ringweg straks op dit punt, omdat de ringweg tussen Hereweg en Europaplein verdiept wordt aangelegd. Waar de huidige tunnel zo’n 35 meter lang is, zou een nieuwe tunnel twee keer zo lang moeten worden en bovendien lager komen te liggen.

In de planstudiefase van Aanpak Ring Zuid (tot 2014) is uitgebreid bekeken of op deze plek een fietstunnel kon blijven bestaan. Een van de voorwaarden was dat de tunnel ‘sociaal veilig’ zou zijn. Voor het veiligheidsgevoel is het bijvoorbeeld belangrijk dat je, als je komt aanfietsen, de tunnel helemaal kunt doorkijken. Ook mocht de tunnel niet te steil zijn. De plannenmakers concludeerden dat met deze voorwaarden een fietstunnel op deze plek niet mogelijk was. Als alternatief werd er in de plannen een voetgangersbrug over de ringweg opgenomen.

Omdat omwonenden niet blij waren met het ‘verlies’ van hun fietstunnel, heeft projectorganisatie Aanpak Ring Zuid aan de aannemer gevraagd de situatie opnieuw te beoordelen. De aannemer vond het Ei van Columbus waardoor er een fietstunnel kan blijven bestaan. De verbindingsweg waar de tunnel onderdoor gaat, wordt ongeveer 2 meter verhoogd, terwijl de Maaslaan en de Merwedestraat juist zo’n 70 cm worden verlaagd. Wie straks komt aanfietsen vanuit de Merwedestraat kan de lange fietstunnel helemaal doorkijken.

Op dit moment ligt het ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen voor iedereen ter inzage in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid, bij de gemeente en bij de provincie. Op 25 juni hebben we een informatieavond gehouden, waarbij we een presentatie over het plan hebben gegeven. In het najaar neemt de minister een definitief besluit over de tunnel.

Impressie van de nieuwe Papiermolentunnel, aan de zijde van de Rivierenbuurt. De fietser kan de hele tunnel doorkijken, wat het veiligheidsgevoel verhoogt. Afbeelding: Combinatie Herepoort.
Impressie van de nieuwe Papiermolentunnel, aan de zijde van de Rivierenbuurt. De fietser kan de hele tunnel doorkijken, wat het veiligheidsgevoel verhoogt. Afbeelding: Combinatie Herepoort.
Impressie van de fietstunnel aan de kant van zwembad De Papiermolen. Afbeelding: Combinatie Herepoort.
Impressie van de fietstunnel aan de kant van zwembad De Papiermolen. Afbeelding: Combinatie Herepoort.
Impressie van de fietstunnel aan de zijde van de Rivierenbuurt, nu vanuit de lucht. Afbeelding: Combinatie Herepoort.
Impressie van de fietstunnel aan de zijde van de Rivierenbuurt, nu vanuit de lucht. Afbeelding: Combinatie Herepoort.

Titelfoto: de bestaande fietstunnel aan de zijde van De Papiermolen. Foto: Jeroen van Kooten.

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren