Slimme vraag: waarom duren de aanvullende bodemonderzoeken bij de Helperzoomtunnel zo lang?

Slimme vraag: waarom duren de aanvullende bodemonderzoeken bij de Helperzoomtunnel zo lang?

John

De aanvullende bodemonderzoeken voor de Helperzoomtunnel zijn bijna afgerond. Het inschuiven van deze tunnel onder het spoor moest in het Hemelvaartweekend op het laatste moment worden afgeblazen omdat de bodem zich anders gedroeg dan verwacht. Waarom heeft het bodemonderzoek zo lang geduurd?

“We hebben allerlei aanvullende grondonderzoeken gedaan en laten doen”, vertelt Durk Boonstra, Clustermanager van Combinatie Herepoort. “Op de bouwplaats zijn aanvullende sonderingen en boringen gedaan, grondmonsters genomen en zeefproeven, verdichtingsproeven en plaatdrukproeven gedaan. En in het laboratorium is de potklei en het zand onderzocht. Vooral het beproeven van de potklei duurde lang. Er zijn verschillende proeven op de potklei uitgevoerd, waarvan een aantal wel drie weken in beslag namen. En omdat de potklei niet overal even sterk is, moesten er flink wat monsters worden onderzocht. Dus dat duurde allemaal heel lang. Wij hadden ook graag gezien dat dit sneller kon.”

Inmiddels zijn de bodemonderzoeken zo goed als klaar. “Nu ligt er een enorme brij aan gegevens, die geanalyseerd moet worden. Op basis van de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek gaan we het ontwerp finetunen.”

Reacties (29)

 1. Leon

  18 november 2018, 17:37

  Wanneer verwachten jullie deze uitkomsten ongeveer te kunnen presenteren?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   20 november 2018, 17:20

   De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt bij het maken van het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp. Het is nog niet bekend wanneer die ontwerpen gepresenteerd kunnen worden.
  2. R. Kooi

   1 februari 2019, 09:14

   Slimme vraag (!) maar helaas nog steeds geen uitzicht wanneer de tunnel klaar is? Het is inmiddels 1-2-2019. De verkeers ellende zal hierdoor vanaf nu voor de wijk Helpman onevenredig toenemen!
   1. John (Aanpak Ring Zuid)

    1 februari 2019, 13:04

    De extra verkeersoverlast voor Helpman is inderdaad vervelend. Het streven is dat de tunnelmoot van de Helperzoomtunnel in 2019 op zijn plek onder het spoor wordt geschoven. Een precieze datum weten we nog niet. Enkele maanden daarna kan de tunnel worden opengesteld voor verkeer.
   2. Hans

    1 augustus 2019, 13:48

    Ik kijk op dit moment live naar de Helperzoom tunnel , wanneer gaat het feitelijk inschuiven van de tunnel gebeuren ? Als dat niet s'nachts is wil ik gaan kijken .
    1. Helpman

     1 augustus 2019, 16:25

     Het inschuiven is op zaterdagochtend 3 augustus. Publiek kan kijken vanaf 9 uur.
  3. simon

   11 februari 2019, 20:44

   waarom blijft het overleg over hoe het nu verder gaat met de ringweg maar steeds in stilzwijgen gehuld? of hebben jullie met z'n allen iets te verbergen?
  Verberg de reacties
 2. henk

  19 november 2018, 09:53

  waarom onderzoek je achteraf?? is dit niets wat bij het vooronderzoek hoort? Wie gaat hiervoor met de roe krijgen? Of is het gewoon van "ach ja kan gebeuren" . Als dit soort fouten worden gemaakt in het bedrijfsleven krijg je een schop onder je kont, dus wie van de ambtenaren krijgt zout in zijn schoen en zonder wachtgeld op zoek naar een andere baan?? Precies niemand... de burger zal wel gaan meebetalen..
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   20 november 2018, 17:21

   Vóór het inschuiven van de Helperzoomtunnel is al het vereiste bodemonderzoek gedaan. Omdat de grond zich anders gedroeg dan verwacht, is dit aanvullende bodemonderzoek uitgevoerd.
  Verberg de reacties
 3. Koos

  19 november 2018, 11:07

  Wat maakt een beetje verzakking nu uit, kijk eens naar het nieuwe fietspad langs de Helperzoom, als een biljartlaken zo strak echter beginnen de platen nu onderling een beetje te verzakken dat voel je nu al als je er overheen fietst.
  Het verbrede fietspad langs het Noord Willems kanaal ligt er nog strak bij, zal wel andere potklei zijn :) Of zijn hier echte vaklui voor ingehuurd?
  Verberg de reacties
 4. Pieter C.J.Muijzert

  19 november 2018, 18:03

  De Helperzoom tunnel is ontworpen door Arcades nu Sweeco in 2014 en in dat rapport van 48 paginas staat niets over archelogisch onderzoek alleen alles boven de grond en in jan 2017 begon het archeologisch onder zoek en op 11 maart samen met Mug een dochter bedrijf van SJ Dijkstra te Leek bekend. In voorjaar 201 startte men met de bouw van de Helperzoom tunnel. De aannemer moest toen al weten dat ze bouwden halp op het zandpad en half in de Tweede verdedigings water linie van de stad Groningen. Het asgologisch rapport werd pas 10 okt 2018 officieeel openbaar gemaakt. Maar in voor jaar 2018 met Hemelvaartsdag poogde de aannemer beton blokken op de grond te leggen en daarop een stalen rail te leggen en te schuiven.Zonder heipalen of buispalen onder de tunnel aan gebracht te hebben. Nu moeten ze de betonvloer afbreken en heipalen/boorpalen aan te brengen.
  Reken er maar op dat de tunnel nog zeker een 1 j er nog niet inligt.
  op 5 okt 2018 vroeg Tom Swanenberg hoe zou u hem erin leggen dhr Muijzert. Zei idem als bij de zinktunnels in de HSL 4 buispalen erin en daar de tunnel op te leggen. Tillen of in water laten drijven en op zn plaats trekken.De zinktunnel delen van de HSL delen van 100 m liggen allen op 4 grote buispalen lang 40 m..Helaas ontbreekt er bij de organisatie veel ervaring. Het is verwijtbaar gedrag bj de Herepoort organisatie.Zij moesten het voor onderzoek eerst doen
  Verberg de reacties
 5. Roland

  23 november 2018, 20:43

  Wanneer wordt het kruispunt bij de helperbrink nu aangepast zodat je hier veilig kunt fietsen?
  Door al deze vertraging is het daar nu volkomen onoverzichtelijk en voor fietsers zeer gevaarlijk.
  Je wordt nu aan de verkeerde kant van weg 'neergezet'.
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   30 november 2018, 14:30

   Mijn collega is langs het kruispunt gefietst om te kijken hoe de kruising er nu bij ligt. We hebben de kruising zo goed als mogelijk ingericht voor tijdelijk gebruik. Zoals op de foto in deze link te zien is, hebben we voor fietsers met grijze stenen een tijdelijke route gemaakt. Hierdoor komen fietsers niet aan de verkeerde kant van de weg terecht.
   1. Roland

    1 december 2018, 13:33

    Dank voor uw reactie.
    Toch zou ik u willen vragen om 's avonds in het donker eens hier met de auto langs te rijden.
    Het is volkomen onoverzichtelijk:
    -Afslaan naar rechts mag niet, maar dat zie je pas als je de weg al in bent.
    -Door het gebrek aan verlichting is het voor auto's onduidelijk hoe de weg loopt.
    -Er wordt gewaarschuwd voor een zebrapad, maar dit is er niet.
    -Fietsers worden over en langs de kruising gestuurd en daar is gewoon te weinig ruimte voor auto's en fietsen samen.
    Daarnaast is mijn ervaring dat 'tijdelijk' een zeer rekbaar begrip is. De huidige situatie vind ik zeer onveilig.
    1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

     3 december 2018, 16:17

     @Roland, bedankt voor de uitgebreide toelichting. Mijn collega's uit het team Bereikbaarheid gaan samen met de gemeente de situatie in het donker bekijken. Ik houd je op de hoogte van hun bevindingen.
     1. Roland

      20 december 2018, 17:54

      Nog steeds geen reactie gehad. Het is daar echt gevaarlijk. Spoed graag
      1. Nancy (Aanpak Ring Zuid)

       21 december 2018, 12:04

       Hallo Roland, excuses dat we je nog geen terugkoppeling hebben gegeven. In de tussentijd is er wel een plan uitgewerkt om de situatie te verbeteren. Door o.a. de routing voor de fietsers en de bebording aan te passen moet het kruispunt overzichtelijker worden. Momenteel worden deze verbeteringen aangebracht. In de komende periode blijven we de situatie monitoren en treffen we extra maatregelen als blijkt dat dit nodig is.
  Verberg de reacties
 6. Bert

  29 november 2018, 07:55

  In de berekeningen van de toename vh verkeer op de Helperzoom is uitgegaan van oude gegevens. Dus nog geen groot appartementencomplex op Europapark, geen sportcomplex op Europapark, geen woningbouw op Europapark. Worden er nieuwe berekeningen gemaakt over de toename van het verkeer? Want het zal drukker worden dan eerst is berekend. Dat kan betekenen dat er extra verkeersmaatregelen nodig zijn. Met name over de aansluiting vd tunnel op de Helperzoom/fietspad maak ik mij zorgen. Nu de tunnel er niet is rijdt het nog wel door. Als de tunnel er ligt (met meer verkeersbewegingen dan eerst berekend) staat het fietsverkeer volledig stil. Zoiets als op de Eikenlaan (gevaarlijk). Komen er extra maatregelen? Stoplichten?
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   3 december 2018, 10:08

   @Bert, ik heb je vraag voorgelegd aan onze verkeerskundigen en hij geeft het volgende antwoord: In de berekeningen die we voor de ombouw van de zuidelijke ringweg (Tracébesluit) en de omgevingsvergunning Helperzoomtunnel hebben uitgevoerd is rekening gehouden met alle ontwikkelingen die in 2030 voorzien waren. Dat houdt in een volledig bebouwd Europapark, extra kantoortorens bij de Kempkensberg, nieuwbouw Engelse Kamp, Meerstad gereed, De Held III en nog veel meer ontwikkelingen in en rond de stad. De fietsoversteek bij de Helperzoomtunnel is dan ook getoetst op de verkeersaantallen die bij al deze ontwikkelingen horen. Op basis van deze aantallen lijken extra maatregelen niet nodig.
  Verberg de reacties
 7. Bert

  9 december 2018, 17:18

  Nog een aanvullende vraag: Is er in de MER (milieu effect rapportage) ook met deze cijfers gerekend? Dus met de toename vh verkeer door bouw op Europapark?
  Verberg de reacties
 8. Hans

  1 augustus 2019, 13:56

  k kijk op dit moment live naar de Helperzoom tunnel , wanneer gaat het feitelijk inschuiven van de tunnel gebeuren ? Als dat niet s'nachts is wil ik gaan kijken .
  Verberg de reacties
 9. Hans

  2 augustus 2019, 09:03

  Ik heb bij de Helperzoom tnnel wazig beeld . kan de lens van de webcam even schoon gemaakt worden ?
  Verberg de reacties
 10. Cornelis

  2 augustus 2019, 17:43

  De tunnel wordt er vandaag vrijdag 2 augustus ingeschoven. Ik zie op de webcam aan elke kant van de tunnel twee 'drukpompen'die de tunnel moeten doen schuiven. Hoe groot is de druk wel niet die deze 'pompen' kunnen opwekken.
  1. Judith (Aanpak Ring Zuid)

   2 augustus 2019, 18:16

   Hallo Cornelis, de tunnel wordt er niet vandaag maar morgen ingeschoven. Deze ‘drukpompen’ zijn de duwvijzels die de tunnel moeten schuiven. Ik heb je vraag voorgelegd aan de uitvoering. Zij geven aan dat de druk die nodig is meevalt in verhouding: de maximaal verwachte wrijving is maar een klein percentage van het totale gewicht van de tunnel (omdat deze over glijblokken glijdt). Per vijzel moet er ca 925kN = 92,5 ton geduwd worden.
  Verberg de reacties

Reageren