Zienswijzenrapport online

19 juli 2011


Op 23 juni 2011 is het zienswijzenrapport gepubliceerd. Eind 2010 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het voornemen (kennisgeving) gepubliceerd een project Milieu Effect Rapport (MER) op te stellen voor de tweede fase van het project Aanpak Ring Zuid Groningen. Er zijn 94 personen, organisaties en bedrijven die hier een zienswijze op hebben ingediend. In het zienswijzenrapport staat een samenvatting van deze zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop. In de reactie wordt aangegeven hoe de zienswijzen kunnen worden benut bij de milieueffectrapportage en het ontwerp van het tracé. Het zienswijzenrapport is opgesteld door de minister in nauwe samenspraak met de stuurgroep, waarin naast het Rijk de provincie en de gemeente zijn vertegenwoordigd.

 

U kunt het pdf_icon_k.gif zienswijzenrapport  hier downloaden.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren