Zestien beroepschriften ingediend tegen Tracébesluit zuidelijke ringweg

Zestien beroepschriften ingediend tegen Tracébesluit zuidelijke ringweg

Half november 2014 kwam er een einde aan de periode waarin men beroep kon instellen tegen de plannen van Aanpak Ring Zuid. Bij de Raad van State zijn zestien beroepschriften binnengekomen tegen het Tracébesluit. Daarnaast heeft de rechtbank zes beroepschriften ontvangen tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Helperzoomtunnel.

Belanghebbenden die het niet eens waren met de plannen van Aanpak Ring Zuid, hadden vanaf begin oktober 2014 zes weken de tijd om hun bezwaren kenbaar te maken.

Er zijn twee procedures. De aanpassingen aan de zuidelijke ringweg zelf maken onderdeel uit van het Tracébesluit. Hiertegen kon men van 3 oktober tot en met 13 november 2014 beroep instellen bij de Raad van State. Voor de aanleg van de Helperzoomtunnel is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Groningen heeft deze op 29 september 2014 verleend. Belanghebbenden konden tegen deze beslissing gedurende zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Tracébesluit
Het ministerie krijgt nu eerst de gelegenheid een verweerschrift op te stellen. Vervolgens komt er een (openbare) zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze zitting wordt waarschijnlijk in de eerste helft van 2015 gehouden. Wie beroep heeft ingesteld, krijgt voor deze zitting een uitnodiging. Tijdens de zitting krijgen de indieners van de beroepen de gelegenheid hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ook het ministerie kan zijn verweerschrift toelichten. De Raad van State doet vervolgens binnen zes weken uitspraak. Er zijn twee mogelijkheden. De Raad van State kan de beroepen ongegrond verklaren, waarmee het Tracébesluit onherroepelijk is. De Raad van State kan ook één of meer beroepen gegrond verklaren. Dan wordt het Tracébesluit vernietigd of krijgt het ministerie de gelegenheid om het Tracébesluit te repareren.

Omgevingsvergunning
Tegen de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel zijn bij de rechtbank zes beroepschriften ingediend. De gemeente gaat een verweerschrift opstellen. Hierover gaat de rechtbank uitspraak doen. De rechtbank kan de beroepen gegrond of ongegrond verklaren. Als één of meer beroepen gegrond worden verklaard, dan wordt de vergunning vernietigd of de gemeente krijgt de gelegenheid om de vergunning aan te passen. Tegen de omgevingsvergunning is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (5)

 1. JanPieter Janse

  19 december 2014, 13:38

  Geachte John,
  Opmerkelijk is uw bericht. De indieners van bezwaarschriften hebben zo bleek deze week nog geen bericht van de Raad van State ontvangen over termijnen. U , ARZ en het Ministerie weten kennelijk meer.
  Helder is dat de beroepen op deze zaak mogelijk uitgaande het procesrecht zoals opgenomen in Hoofdstuk 1 van de Crisis - en Herstelwet zullen worden behandeld.
  Eerder en wel met grote druk van uw opdrachtgever het Ministerie van I&M en RWS Noord Nederland, werd het OTB/weg naar TB nadrukkelijk toegevoegd aan de projecten die onder de Crisis -en Herstelwet konden gaan vallen.Deze druk kwam ook tot stand door bemoeienis van Gemeente en Provincie Groningen vanwege een ""tijdsdruk"' om voor 2020 de werken vanwege de financierings grondslagen te hebben afgerond.
  Inmiddels is al duidelijk dat deze termijn ruim overschreden gaat worden met alle kostengevolgen daaraan verbonden.U wordt geacht op zijn minst de feitelijke achtergronden bij uw bovenstaand bericht aan de lezer en media te vermelden.Wat u en dat is een patroon bij de ARZ aanpak en uw projectgroep is , dat u de informatie verkleurd door het weglaten van wel relevante bronnen en gegevens. Zo is thans weggelaten dat het zeer vaak voorkomt bij de behandeling van complexe zaken bij de Raad van State, dat de 6 weken termijn, juist vanwege de broodnodige zorgvuldigheid niet gehaald wordt. Het Tracebesluit van 29 september 2014 en de gevolgen van dit besluit waaronder ook de te ontstane jurisprudentie vereist de grootst mogelijke zorgvuldigheid van Raad van State en van alle betrokkenen. Ik verzoek u uw teksten aan te passen en de media daarvan op de hoogte te stellen.
  Met vriendelijke groet,
  J.P.Janse Groningen
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties
 2. Richard

  7 januari 2015, 10:42

  Duidelijk en leesbaar bericht John! Al dat geneuzel en regelgen**k van de heer Janse zit niemand op te wachten. Het is inmiddels wel bekend dat elke verbetering van het wegennet in NL 3 jaar vertraging oploopt en financieel gierend uit de klauwen loopt dankzij al die procedures en inspraak/beroep mogelijkheden van azijnzeikers. Lekker belangrijk hoe lang alle termijnen en procedures zijn en wat de RvS zou moeten doen en hoe lang dat duurt...uiteindelijk komt die nieuwe ringweg er toch wel, én terecht want hard nodig!
  Triest dat de heer Janse er trots op lijkt te zijn dat hij weet dat door al het gezeur de deadline van 2020 niet wordt gehaald en dat de kosten daarmee substantieel zullen stijgen én dat ook nog eens als argument durft te gebruiken om te stellen dat de "tijdsdruk" op het hele project ook niet meer gegrond is. De wereld op zijn kop! Stop dan met procederen en laat het binnen de financiele kaders opgelost worden!
  Verberg de reacties
 3. Luuk

  7 januari 2015, 15:16

  @JanPieter Janse:1 Ook projectorganisatie Aanpak Ring Zuid heeft nog geen bericht ontvangen over de datum van de zitting bij Raad van State. Omdat de wettelijke termijn hiervoor zes maanden bedraagt (gerekend vanaf het einde van de beroepstermijn op 13 november 2014), schrijven we met enige voorzichtigheid dat deze ‘waarschijnlijk in de eerste helft van 2015’ wordt gehouden. De termijn voor de uitspraak bedraagt zes weken. Het is inderdaad mogelijk dat deze termijn niet gehaald wordt. Daarom houden wij in onze formulering een slag om de arm.2 De planning is nog steeds dat de vernieuwde zuidelijke ringweg in 2020 opengesteld wordt voor verkeer.
  Verberg de reacties
 4. Luuk

  14 januari 2015, 13:26

   
  @Richard: Mede namens John dank voor het compliment!
   
  Alle belanghebbenden hebben het recht om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden om beroep aan te tekenen. Het is straks aan de rechter om daar een oordeel over te vellen. De projectorganisatie heeft zich ingezet voor goede communicatie over de ombouw van de ringweg en gaat daarmee door.
  Verberg de reacties

Reageren