Waarom leidt het aflasten van de zomerstremming tot een jaar vertraging?

Waarom leidt het aflasten van de zomerstremming tot een jaar vertraging?

Claudia

Vorige week werd bekend dat de kort van tevoren aangekondigde zomerstremming van de zuidelijke ringweg niet door ging. Een veelgestelde vraag is waarom dit leidt tot nog een jaar vertraging.

In juni heeft Combinatie Herepoort een nieuwe planning ingediend, waaruit bleek dat er sprake is van drie jaar vertraging. Daarbij heeft de aannemer ook voorstellen gedaan om de opgelopen vertraging te verminderen. Een van deze voorstellen was de ‘zomerstremming’ van de zuidelijke ringweg.

Voor het bouwen van de verdiepte ligging tussen het Julianaplein en het Europaplein is een bouwkuip nodig. Aan weerskanten van de bouwkuip komen damwanden. De periode die nodig is voor het intrillen van deze damwanden kon de aannemer sterk inkorten door de zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en de Europaweg deze zomer vijf weken af te sluiten voor alle verkeer. Hierbij gaat het alleen om de zuidbaan, de noordbaan zou open blijven. Volgens het contract mag de zuidelijke ringweg uit het oogpunt van bereikbaarheid echter overdag niet worden afgesloten.

Waarom de zomerstremming?
De stuurgroep was bereid om toestemming te verlenen voor de zomerstremming om twee redenen. In de eerste plaats zou het ’s nachts intrillen van de damwanden veel geluidsoverlast opleveren voor de omgeving. In de tweede plaats kon de aannemer hiermee een jaar op de vertraging inlopen. ’s Nachts werken betekent elke nacht opnieuw eerst al het materieel klaarzetten en na de werkzaamheden de weg weer repareren en alles afbouwen zodat het verkeer vanaf 6.00 uur kan rijden. De werktijd voor het intrillen van de damwand is dan slechts enkele uren, voldoende voor een paar damplanken. In totaal zou dit drie tot vier maanden in beslag nemen. Door de weg vijf weken achter elkaar te stremmen, hoeft CHP het materieel maar één keer klaar te zetten, kunnen zij met veel meer heistellingen tegelijk werken en hoeft de weg pas aan het einde, eenmalig, gerepareerd te worden. Dat dit een jaar en niet drie tot vier maanden op de planning scheelt komt doordat de weg alleen maar zo lang in een vakantie mag worden afgesloten, en de werkzaamheden anders doorschuiven naar de zomervakantie van 2019.

Waarom is de zomerstremming afgeblazen?
Ondanks alle inspanningen van alle betrokken partijen is het niet gelukt om de zomerstremming door te laten gaan. Daar is een aantal redenen voor. De belangrijkste is de korte beschikbare tijd om het idee van de zomerstremming goed voor te bereiden. De aannemer moest het uitvoeringsontwerp voor de verdiepte ligging veel sneller uitwerken dan de bedoeling was. Daarna had de projectorganisatie maar weinig tijd om alle ingediende documenten te beoordelen. Er was uiteindelijk onvoldoende tijd om op basis van het uitvoeringsontwerp aan te tonen dat een veilige een beheerste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk was, en dat het intrillen van de damwanden geen gevolgen zou hebben voor de omgeving. Zo wil de projectorganisatie zeker weten dat er geen gebouwen verzakken, dat er geen kabels en leidingen worden geraakt en dat het Sterrebos niet uitdroogt doordat er te veel grondwater aan de bodem wordt onttrokken.

Het vervolg
Combinatie Herepoort is gevraagd om de gevolgen voor de planning zo snel mogelijk in beeld te brengen en om aan te geven wat dit betekent voor de voortgang van de werkzaamheden.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (8)

 1. Richard

  27 juli 2018, 13:11

  Volgens mij klopt het niet wat er staat. De vertraging was er al, het inlopen van de vertraging met een jaar is niet gelukt. Klaarblijkelijk omdat de plannen niet goed genoeg waren. Het wordt nu gebracht alsof het aflasten van de zomerstremming (door de stuurgroep) de oorzaak is van een jaar extra vertraging. Het is dus ook helemaal niet een extra vertraging.
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   27 juli 2018, 13:19

   @Richard, het klopt dat de zomerstremming een manier was om de vertraging in te lopen. Ik heb de tekst aangepast en het woordje 'extra' weggelaten.
   1. Richard

    27 juli 2018, 13:33

    Ik vind het heel positief dat jullie de feedback van beazoekers serieus nemen
  Verberg de reacties
 2. Bert

  28 juli 2018, 15:00

  Ik begrijp het niet. Ligt het werk nu een jaar stil en gaan ze het pas in de zomervakantie van 2019 weer proberen met het intrillen van de damwanden?
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   30 juli 2018, 15:01

   Combinatie Herepoort gaat de gevolgen voor de planning zo snel mogelijk in beeld brengen en aangeven wat dit betekent voor de voortgang van de werkzaamheden. Op dit moment kunnen we dus nog niet zeggen wanneer de damwanden worden ingetrild.
   1. Bert

    30 juli 2018, 21:37

    Oké, dank je voor je reactie.
  Verberg de reacties
 3. Martin (vechtstraat)

  5 augustus 2018, 11:59

  Ik begrijp dat het lastig is, als je opeens één van de deel klussen naar voren moet trekken, om alle voorbereiding en documenten die daarbij horen klaar te hebben. Aan de andere kant begrijp ik niet dat dit een probleem is omdat dit volgens mij sowieso al een van de eerst volgende klussen zou worden. Redenen als "negative gevolgen voor de gebouwde omgeving, in de weg liggende kabels en leidingen (zijn die om legging nu nog niet klaar?) en een verstoorde grondwaterhuishouding in de omgeving" zijn niet nieuw of anders. Deze zaken moesten sowieso al op tafel komen en als die nu nog bedacht moeten worden is er naar mijn mening toch iets goed mis met de planning van het project. (Ook het personeels te kort komt niet als een donderslag bij heldere hemel.)
  Ik vraag me dan ook af waarom er, schijnbaar, zo overhaast begonnen wordt aan de ombouw terwijl dat soort basis documenten er nog niet zijn.
  Verder begrijp ik niet waarom het intrillen van de dam wanden een afsluiting van een hele rij richting nodig heeft (en waarschijnlijk ook nog 1 of twee rijstroken in de andere rij richting.) Blijkbaar is het bouw ontwerp toch niet zo inventief als men wil doen geloven. Zet een paar knappe koppen bij elkaar die hier een logistieke oplossing voor vinden.
  De intril machine zelf heeft volgens mij maar twee halve rijstroken in beide richtingen nodig. Ter hoogte van het noordelijke, nu niet gebruikte deel bij het Europaplein, kunnen de damwanden al geplaatst gaan worden en kunnen ze voor het verdere traject naar het Julianaplein daarna aangevoerd worden. Of moeten ze ergens halverwege het wegdek geplaatst worden. Ik kan me niet voorstellen dat dat perse nodig is.
  Verberg de reacties

Reageren