Update maandag 14 augustus: Laatste voortgangsbericht werkzaamheden treinvrije periode

Update maandag 14 augustus: Laatste voortgangsbericht werkzaamheden treinvrije periode

Niels

Van zondag 6 augustus (vanaf 00.20 uur) tot en met maandag 14 augustus (04.20 uur) werkt Combinatie Herepoort 24 uur per dag op en rond de spoorwegovergang bij de Esperantostraat en bij de Helperzoomtunnel. In dit voortgangsbericht leest u de laatste updates over het verloop van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn ook live te volgen via de webcams.

Update maandag 14 augustus 9:00 uur

Treinvrije periode: de treinen rijden weer 

De werkzaamheden op spoor zijn klaar en de treinen rijden weer! De Esperantokruising is weer open voor het verkeer. In de directe omgeving van de Esperantokruising heeft het verkeer nog wel te maken met omleidingsroutes. Zo zijn de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat nog een week afgesloten voor verkeer.  

Nu de treinen weer rijden is dit het laatste voortgangsbericht over de werkzaamheden in de treinvrije periode.

Update zondag 13 augustus 18:30 uur

Laatste werkzaamheden treinvrije periode

Alle sporen liggen weer op hun plek, zowel bij de Helperzoomtunnel als bij de Esperantokruising. De bovenleidingen bij de Esperantokruising liepen wat vertraging op, maar dat wordt nu weer mooi ingelopen. Daarmee is echt de laatste fase aangebroken van de ingrijpende werkzaamheden.

Eventuele roest op de rails wordt nu weggereden en het hele traject waar gewerkt is wordt langsgelopen: een kritische blik of er nergens iets is blijven liggen en of alles in orde is. In de loop van vanavond moet het sein veilig worden gegeven: het Veilig Bereikbaar. Rond middernacht beginnen de laatste testen, onder meer om te controleren of alle verlichting en bijvoorbeeld de slagbomen op de Esperanto-overweg goed werken. Ook worden de bouwterreinen opgeruimd en worden de hekken klaargezet

Als alles in orde is bevonden en het bouwterrein is weer opgeruimd, zit het werk er op. Morgenochtend rijden de treinen weer en gaat de spoorwegovergang weer open.

Update zaterdag 12 augustus 17:45 uur

Laatste fase treinvrije periode Helperzoomtunnel en Esperantokruising

Bij de Helperzoomtunnel ligt het spoor er weer helemaal in. Tot begin van de avond is een zogeheten ‘stoptrein’ bezig om de stenen van de ballast allemaal goed rond de rails te stoppen. Tegen middernacht volgt hier de eindcontrole: de Veilige Bereikbaarheid. Daarna is het spoor hier weer helemaal klaar voor gebruik.

Esperantokruising

Bij de Esperantokruising ligt alle ballast op z’n plek en worden de sporen en de dwarsliggers weer neergelegd. De ballast tussen de rails wordt nog aangevuld en dan gaat ook hier de ‘stoptrein’ aan het werk met de afwerking. Dat duurt tot halverwege komende nacht of de vroege ochtend van zondag. Vanavond laat begint het terugbrengen van de bovenleidingen. Dit duurt tot zondagmiddag.

Zondag rond de middag worden de sporen aan elkaar gelast. Zondagavond om 20.00 uur begint ook hier de controle op Veilige Bereikbaarheid.

Update vrijdag 11 augustus 17:00 uur

Terugbouwen van het spoor bij Helperzoomtunnel en Esperantokruising

Vanavond beginnen we met het terugbouwen van het spoor. Aan het begin van de avond, zo rond 18.00 uur, starten we bij de Helperzoomtunnel. Eerst wordt de ballast aangebracht (de stenen tussen de sporen), dan volgen de dwarsliggers en gaat de rails weer op z’n plek.

Rond middernacht gaan we ook starten met het terugbouwen van het spoor bij de Esperantokruising. We beginnen met het aanbrengen van nieuwe ballast over de Esperanto-fietstunnel heen en het neerleggen van de dwarsliggers. Vervolgens gaan we door met het terugschuiven van de ballast over de locatie van de verdiepte ligging en de nieuwe riolering en komen ook hier de dwarsliggers weer op hun plek. Daarna leggen we de rails weer op hun plek, die we vervolgens aan elkaar gaan smelten. Als in de loop van zondag de bovenleidingen weer klaar zijn, is alles gereed om het spoor te testen.

Update donderdag 10 augustus 15:45 uur:

Helperzoomtunnel
De bouwkuip van de Helperzoomtunnel is inmiddels weer helemaal aangevuld met zand. In de loop van vanavond beginnen we daar met het terugbouwen van het spoor. Eerst leggen we het spoorballast (de steentjes tussen de sporen) terug. Daarna plaatsen we de dwarsliggers terug en vervolgens de rails.

Esperanto-fietstunnel
Bij de Esperantotunnel zijn we druk bezig de bouwkuip weer helemaal aan te vullen met zand en het zand aan te trillen. Dit trillen is nodig om het zand te verdichten en stevig te maken. Dit gaat vannacht nog door en is morgenochtend klaar.

Boorpalen en riolering
Vandaag en morgen gaan de laatste 10 funderingspalen de grond in en worden ze volgestort met beton. Ondertussen wordt ook hier het gat helemaal dichtgestort met zand en aangetrild.

Rond middernacht leggen we de laatste kabels en starten we met het terugbouwen van de portalen boven het spoor.

Update woensdag 9 augustus 15:30 uur:

Helperzoomtunnel
De werkzaamheden bij de Helperzoomtunnel verlopen volgens planning. De oude kademuur en de betonnen duiker, die onverwachts werden aangetroffen, zijn inmiddels gesloopt. We hebben betonplaten gelegd die de fundering vormen voor de schuifbaan. Over deze schuifbaan wordt volgend voorjaar de Helperzoomtunnel ingeschoven.

Momenteel zijn we bezig met het aanvullen met zand. Volgens de huidige planning is dat donderdagavond klaar.

Esperanto-fietstunnel
De betonnen tunneldelen zijn geplaatst en aan elkaar vast gemaakt. Op dit moment leggen we betonnen elementen bovenop de tunnel.  Deze elementen zorgen ervoor dat een trein voorbij de tunnelingang wordt geleid in een noodgeval. Aan iedere zijde komen twee stuks. Elk element weegt ongeveer 35.000 kilo.

De tunnel wordt aan beide kopse kanten dichtgemaakt met een stalen plaat. Vervolgens kunnen we starten met het terugstorten van het zand. Dit duurt ongeveer de hele nacht. Morgen beginnen we met de voorbereiding voor het terugleggen van de spoorrails. Dat doen we door eerst het spoorballast (de steentjes tussen de sporen) terug te leggen.

Boorpalen
Ruim de helft van de boorpalen is aangebracht. De werkzaamheden liggen op schema. Morgen gaan de laatste palen de grond in. Daarna worden ze allemaal gevuld met beton.
Op deze locatie is een oude vervallen leiding gevonden van ongeveer 50.000 kilo. Deze leiding wordt vanmiddag (woensdag) verwijderd. Dit heeft geen invloed op de planning.

Riolering
De werkzaamheden voor het nieuwe moer- en persriool zijn iets vertraagd, maar zijn waarschijnlijk voor morgenochtend afgerond. Komende nacht vullen we het gat weer met zand. Morgen overdag leggen we ook hier het spoorballast weer terug.

Update dinsdag 8 augustus 17:30 uur:

Esperanto-fietstunnel
Aan het begin van de avond hebben we alle 18 tunnelelementen voor de Esperanto-fietstunnel geplaatst. Dit is wat later dan verwacht, omdat we onder de bouwlocatie een oude leiding moesten verwijderen. Dit leverde extra grondwerk op, maar het plaatsen van de tunnelelementen ging vanochtend vroeg alsnog voorspoedig van start. Vanavond en vannacht vullen we alle naden met betonmortel. Morgenochtend verbinden we alle tunneldelen met kabels aan elkaar en spannen we ze strak. Daarna vormen ze één compleet geheel. Na het afdichten van de beide ingangen gaat het zand erover. Naar verwachting is de hele kuip donderdag gevuld.

Verdiepte ligging
Het plaatsen van de funderingspalen op de locatie van de verdiepte ligging, vlak ten zuiden van de ringweg, verloopt voorspoedig. Het boren van de palen duurt naar verwachting nog tot donderdagochtend. Daarna storten we ze vol met beton.

De nieuwe kabelkoker ligt op z’n plek. Alle 14 delen verbinden we, net zoals bij de tunnelelementen, met kabels aan elkaar en trekken we daarna strak. De oude riolering hebben we inmiddels weggehaald en we zijn begonnen met de aanleg van het nieuwe moerriool. Deze komt aan de zuidkant van de kabelkoker te liggen. In de loop van vanavond komt op het moerriool een laag zand, voor de aanleg van het persriool.

Update maandag 7 augustus 15.30:

We werken hard door rondom de Esperantokruising. We hebben al een groot gat gegraven voor het plaatsen van de betonnen tunnelelementen.  Deze worden rond 15.00 uur aangevoerd door groot transport. We verwachten rond 18.00 uur het eerste element te kunnen plaatsen. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Het plaatsen van de totaal 18 elementen gaat de komende nacht door. De tunnelelementen plaatsen we later dan gepland, omdat de sanering van de grond en het verwijderen van oude leidingen meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht. Voor de planning heeft dit verder geen grote gevolgen.

Boorpalen en nieuw riool
De eerste boorpalen zijn de grond ingeboord. Deze werkzaamheden verlopen sneller dan verwacht. Voor de nieuwe riolering is ook een groot gat gegraven. De oude riolering is door het graven al goed zichtbaar geworden. Als we dit oude riool hebben verwijderd, beginnen we iets zuidelijker met de aanleg van het nieuwe riool.

Update zondag 6 augustus 16.00 uur:

Aan het begin van zondagavond, rond 18.00 uur, begint Combinatie Herepoort met het uitgraven van de noordelijke Esperantotunnel en van de bouwput ten zuiden van de zuidelijke ringweg. In deze bouwput komen kabels en rioleringsbuizen te liggen.

Monteren tunnelelementen Esperantotunnel maandagochtend vroeg
Maandagochtend 7 augustus begint het transport van de betonnen tunneldelen voor de Esperantotunnel. We verwachten de eerste tunneldelen rond 9:00 uur. De tunneldelen worden één voor één per vrachtwagen aangevoerd en wegen ongeveer 40.000 kg per stuk. Ze staan klaar bij Rusthoven in de Finse Haven aan de Bornholmstraat. Op de bouwplaats hijst een grote kraan de delen vervolgens op hun plek. In totaal plaatsen we 18 van deze enorme tunneldelen.

De aanrijroute van het vrachtverkeer gaat over de Sontweg en de Europaweg en dan via een (tijdelijke) doorsteek naar de parallelweg van de Europaweg. Daarna gaat de route over de Meeuwerderbaan en Esperantostraat naar de bouwlocatie. Het monteren van de tunnelelementen is naar verwachting rond 02.00 uur in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 augustus klaar.

Plaatsen van de kabelkoker aan de zuidzijde van de N7
Rond diezelfde tijd, 2.00 uur in de nacht, start het plaatsen van de betonnen elementen voor de kabelkoker die langs de verdiepte ligging komt te liggen. Ook dit zijn grote betonnen elementen die met een kraan op hun plek worden gehesen. Deze elementen zijn iets minder zwaar maar nog altijd zo'n 32.000 kg per stuk. Naar verwachting duurt dit tot woensdagmorgen 9 augustus.

Werkzaamheden Helperzoomtunnel
De werkzaamheden bij de Helperzoomtunnel liggen op schema. Vannacht en vanochtend zijn de sporen weggehaald en is de ballast (de steentjes tussen het spoor) verwijderd. Inmiddels is gestart met het afgraven van de grond en met het slopen van de kademuur en de duiker. De sloop gaat naar verwachting door tot maandag eind van de middag/begin van de avond.

Update zaterdag 5 augustus 19:45 uur:

Op zondagochtend 6 augustus hebben omwonenden van de Esperantokruising mogelijk overlast van intrillen van damwanden vanaf 06:00 uur. Het intrillen van de damwanden is naar verwachting in het begin van de middag klaar.

In de eerste nacht van de treinvrije periode (van 5 op 6 augustus) worden de bovenleidingen en portalen verwijderd. Vervolgens gaat op zondag 6 augustus het spoor er uit en worden aan de kant van de Esperantostraat (zie oranje ster op onderstaande foto) damwanden ingetrild. Dit intrillen begint rond 06.00 uur. We verwachten dat het intrillen in het begin van de middag klaar is.

In de nacht daarop (6 op 7 augustus) starten de grondwerkzaamheden en worden de eerste Tubex palen (zie illustratie hieronder) de grond ingeboord en gevuld met beton. Deze palen dienen als fundering voor de toekomstige verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. In dezelfde nacht is er groot transport van prefab tunnelelementen. Deze worden de volgende dag (maandag) geplaatst. De route van dit transport gaat via de Meeuwerderbaan/Esperantostraat. 

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Reacties (14)

 1. Sander Thomassen

  7 augustus 2017, 17:30

  Goed bezig! Klasse!
  Verberg de reacties
 2. Tim

  7 augustus 2017, 20:31

  Leuke en goede berichtgeving! Jullie plaatsen nu dus al 18 delen voor de fietstunnel die er "wellicht" komt.

  Het lijkt me niet echt omkeerbaar werk, dus we kunnen voorzichtig al de conclusie trekken dat die fietstunnel er sowieso gaat komen.
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   8 augustus 2017, 11:31

   @Tim en Nick, de fietstunnel is een optimalisatie in het plan. In november besluit de stuurgroep of de optimalisatie definitief door kan gaan. Dan heeft Combinatie Herepoort alle risico's in kaart gebracht. De tunnelelementen die ze nu plaatsen zijn zogenoemde 'no-regret' maatregelen. Mocht er in november geen financiering zijn voor de tunnel dan kan hij in de toekomst eventueel alsnog worden aangelegd.
  Verberg de reacties
 3. Nick Smit

  8 augustus 2017, 09:42

  Goedemorgen,
  Kan iemand de webcam van de Esperantokruising even een schop geven; hij stopt om 9:17 uur.
  Iets heel anders: nu de voorbereidende werkzaamheden voor de fietstunnel zo uitgebreid zijn, dat het duurste stuk er al ligt, vind ik net als Tim dat de rest natuurlijk niet kan uitblijven!
  Verberg de reacties
 4. Natascha

  8 augustus 2017, 10:08

  Leuk die webcam! Maar inderdaad die aan de esperantokruising gaat steeds op zwart, jammer, want daar gebeurt nu het meeste.
  1. Nicole

   8 augustus 2017, 11:17

   Hoi Hoi,
   Ik vind het erg leuk om dit allemaal te volgen erg interessant en ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Het ziet er idd allemaal heel goed georganiseerd uit complimenten en Gods zegen gewenst met de voortgang van dit grote project.
  Verberg de reacties
  1. Nick Smit

   8 augustus 2017, 15:15

   Toch nog maar even controleren, want om 15.08 loopt het weer vast . . .
   Verder wel mooie beelden!
   Ook eens (met een drone) een helicopterview van de hele kruising?
  Verberg de reacties
 5. Nicole

  8 augustus 2017, 11:18

  Hoi Hoi,
  Ik vind het erg leuk om dit allemaal te volgen erg interessant en ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Het ziet er idd allemaal heel goed georganiseerd uit complimenten en Gods zegen gewenst met de voortgang van dit grote project.
  Verberg de reacties
 6. Dijkstra

  9 augustus 2017, 17:55

  Als ik het beeld van de webcam maximaliseer dan crasht mijn browser (safari@iOS).
  Kunnen jullie daar iets aan doen?
  Verberg de reacties
 7. Leon

  10 augustus 2017, 10:26

  Leuk om de werkzaamheden zo te kunnen volgen met de webcam! Gaan jullie dit ook doen met toekomstige werkzaamheden voor de ringweg?
  Verberg de reacties
 8. Kees

  11 augustus 2017, 07:59

  Wat is t stil bij de Helperzoom....of liggen ze voor op schema?
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties
 9. Ben

  11 augustus 2017, 20:34

  Zoals ik het nu zie is er slechts plaats voor drie sporen over de fietstunnel. Het is toch de bedoeling dat er vier sporen komen vanaf hoofdstation tot voorbij het station Europapark? Waarom wordt daar blijkbaar geen rekening mee gehouden bij de fietstunnel? Straks dus dubbel = extra werk? Lijkt me vreemd: extra geldverspilling.
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties
 10. Jur

  13 augustus 2017, 20:32

  Mooie foto's, goeie site, prima berichtgeving zo. Hopen dat jullie zo doorgaan de komende jaren. Wel raar dat het vierde spoor niet direct is aangelegd.
  Verberg de reacties
 11. Niels (Aanpak Ring Zuid)

  14 augustus 2017, 11:28

  @Jur, dank! Fijn te lezen :-)
  Vanwege de veiligheid wil ProRail geen overwegen met vier sporen. Nu een vierde spoor aanleggen betekent dat de Esperanto-overweg direct zou komen te vervallen. Dat kan nog niet. Eerst moet de Helperzoomtunnel klaar zijn. Dan is er namelijk een alternatieve verbinding voor auto- en fietsverkeer. ProRail verwacht de Esperanto-overweg in 2019/2020 op te heffen.
  Verberg de reacties

Reageren