Voortgang sloop viaduct Esperantokruising

Van 11 tot en met 27 februari slopen we een deel van het viaduct bij de Esperantokruising. In dit artikel doen we verslag van de voortgang. De werkzaamheden zijn ook te volgen via onze webcam.

Update 28 februari: Helperzoom weer open | liggers op transport

Update 28 februari: Helperzoom weer open | liggers op transport

Woensdag zijn de sloopwerkzaamheden rond een deel van het viaduct bij de Esperantokruising afgerond. De Helperzoom is sinds woensdagavond 22.00 uur weer opengesteld voor al het verkeer. Inmiddels vindt het verkeer weer haar gebruikelijke doorgang over de kruising.

Vandaag gaan we twee liggers die uit het gedeelte boven het spoor komen, transporteren. De twee liggers zijn doormidden gezaagd en lagen opgeslagen op het bouwterrein aan de H.L. Wichersstraat. De vier helften zijn vanochtend op een vrachtwagen gehesen en worden vandaag naar de Technische Universiteit Delft gereden. Hier worden de liggers onderzocht op de belastbaarheid en de kwaliteit van het beton en de wapening.

Het bouwterrein aan de H.L. Wichersstraat wordt de komende dagen opgeruimd.

Ook het laatste deel van het viaduct is gesloopt. Foto: Combinatie Herepoort.
Ook het laatste deel van het viaduct is gesloopt. Foto: Combinatie Herepoort.
De onderdoorgang bij de Helperzoom is weer open voor alle verkeer. Foto: Combinatie Herepoort.
De onderdoorgang bij de Helperzoom is weer open voor alle verkeer. Foto: Combinatie Herepoort.
Op het bouwterrein aan de H.L. Wichersstraat zijn de liggers die naar de TU Delft gaan, op transport gezet. Foto: Combinatie Herepoort.
Op het bouwterrein aan de H.L. Wichersstraat zijn de liggers die naar de TU Delft gaan, op transport gezet. Foto: Combinatie Herepoort.
× Sluiten
Update 25 februari: alleen overdag werkzaamheden | sloop laatste fundering

Update 25 februari: alleen overdag werkzaamheden | sloop laatste fundering

De sloopwerkzaamheden rondom het viaduct bij de Esperantokruising zijn bijna afgerond. Tot en met woensdag werken we nog van 7.00 tot 19.00 uur. Voor het weekend is het laatste stuk boven de Helperzoom al gesloopt en inmiddels werken we aan het ‘landhoofd’ ten westen van de Helperzoom. Dit is de fundering van het viaduct, die de aansluiting met het talud vormt. Vandaag hebben we de steunpalen in deze fundering doorgezaagd, waarna de kranen ze ‘omklappen’ en in stukken opknippen.

Dinsdag worden de sloopwerkzaamheden afgerond; dan voeren de kranen het laatste sloopmateriaal af. Woensdag maken we de Helperzoom ten slotte weer klaar voor de openstelling van het verkeer, zoals het afvoeren van de zandlaag en de containers en het herstellen van het asfalt indien dit nodig is. Om 22.00 uur kan het verkeer weer gebruikmaken van de Helperzoom en zijn onze werkzaamheden afgerond.

De sloop van het viaduct volgen? Kijk mee op de webcam.

Titelfoto: Combinatie Herepoort.

× Sluiten
Update 20 februari: treinen rijden weer | voorbereidingen voor sloop laatste gedeelte viaduct

Update 20 februari: treinen rijden weer | voorbereidingen voor sloop laatste gedeelte viaduct

De treinen rijden weer onder het Esperantoviaduct door. Vannacht om 1.30 uur is het spoor vrijgegeven door de verschillende projecten op en langs het spoor in de stad Groningen. Ook bij de Esperantokruising hebben we het spoor weer helemaal gereed gemaakt voor de treinen. Afgelopen nacht hebben we de tijdelijke beveiligingen en beschermingsonderdelen verwijderd en het spoor ingemeten. Om 4.00 uur reden de treinen weer zoals gepland, volgens de dienstregeling. De treinvrije periode is hiermee voorbij. Het is nu niet meer nodig 24 uur per dag te werken. Combinatie Herepoort werkt bij de Esperantokruising nog tot en met 27 februari dagelijks van 7.00 tot 19.00 uur (waarbij een uitloop mogelijk is tot uiterlijk 23.00 uur).

Vandaag vanaf 9.00 uur is de verkeerssituatie gewijzigd (zie de afbeelding hieronder). De tijdelijke fietsdoorgang bij de Helperzoom (Verlengde Willemstraat) is vanwege de werkzaamheden afgesloten. Dat betekent dat de onderdoorgang onder het viaduct nu voor alle verkeer dicht is. Deze situatie blijft bestaan tot en met 27 februari. Daarna gaat de onderdoorgang weer open. Sinds vanochtend kan al het verkeer nu weer bij de Verlengde Lodewijkstraat onder het viaduct door. Daarmee is voor het autoverkeer de Esperantokruising weer gedeeltelijk toegankelijk. Fietsers van en naar het zuiden kunnen via de Verlengde Lodewijkstraat rijden en bij station Europapark onder het spoor doorgaan.

De verkeerssituatie vanaf 20 februari tot en met 27 februari 2019.
De verkeerssituatie vanaf 20 februari tot en met 27 februari 2019.

Vandaag en morgen start de sloop van het laatste stukje van het viaduct, namelijk het deel boven de Helperzoom. De tijdelijke fietsdoorgang is inmiddels weggehaald. Hier ligt inmiddels een zandlaag die het sloopmateriaal opvangt en het asfalt beschermt tegen de machines die eroverheen rijden.

Ook werken we nu op het bouwterrein bij de Verlengde Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat. Hier maken we twee liggers die afkomstig zijn uit het viaduct gereed voor transport. Deze liggers gaan naar de TU Delft voor onderzoek. Ook knippen we enkele liggers uit veld 4 verder op in stukjes om later af te voeren.

Volg de sloop van het laatste gedeelte van het viaduct via de webcam.

Het inmeten van het spoor. Dit is een van de controles die gedaan worden voordat het spoor kan worden vrijgegeven. Foto: Combinatie Herepoort.
Het inmeten van het spoor. Dit is een van de controles die gedaan worden voordat het spoor kan worden vrijgegeven. Foto: Combinatie Herepoort.
Ook vanochtend hebben we bij de tijdelijke onderdoorgang bij de Helperzoom ontbijtkoek uitgedeeld om fietsers erop te attenderen dat ze de komende week via de Verlengde Lodewijkstraat moeten rijden. Foto: Aanpak Ring Zuid.
Ook vanochtend hebben we bij de tijdelijke onderdoorgang bij de Helperzoom ontbijtkoek uitgedeeld om fietsers erop te attenderen dat ze de komende week via de Verlengde Lodewijkstraat moeten rijden. Foto: Aanpak Ring Zuid.
De Verlengde Lodewijkstraat is sinds vanochtend weer open voor alle verkeer. Foto: Aanpak Ring Zuid.
De Verlengde Lodewijkstraat is sinds vanochtend weer open voor alle verkeer. Foto: Aanpak Ring Zuid.
De onderdoorgang bij de Helperzoom is t/m 27 februari dicht voor alle verkeer. Foto: Aanpak Ring Zuid.
De onderdoorgang bij de Helperzoom is t/m 27 februari dicht voor alle verkeer. Foto: Aanpak Ring Zuid.
Nu de tijdelijke onderdoorgang voor fietsers bij de Helperzoom dicht is, kunnen we de containers weghalen waarmee de fietstunnel was gebouwd. Foto: Combinatie Herepoort.
Nu de tijdelijke onderdoorgang voor fietsers bij de Helperzoom dicht is, kunnen we de containers weghalen waarmee de fietstunnel was gebouwd. Foto: Combinatie Herepoort.
Inmiddels zijn we bezig met het afbreken van het meest westelijke deel van het viaduct. Foto: Aanpak Ring Zuid.
Inmiddels zijn we bezig met het afbreken van het meest westelijke deel van het viaduct. Foto: Aanpak Ring Zuid.
× Sluiten
Update 19 februari: puin afgevoerd | ontbijtkoek voor fietsers tijdelijke doorgang

Update 19 februari: puin afgevoerd | ontbijtkoek voor fietsers tijdelijke doorgang

De afgelopen nacht en dag is er hard doorgewerkt om de grote sloopwerkzaamheden af te ronden. Het sloopmateriaal dat op de Verlengde Willemstraat lag, is afgevoerd. Wel ligt er nog een zandlaag die het asfalt beschermt tegen de rijdende machines. De steunpalen tussen het spoor en de Verlengde Lodewijkstraat zijn omvergetrokken, gesloopt en afgevoerd. De funderingen zijn uitgegraven en de gaten opgevuld met zand.

Komende nacht moeten we doorwerken om alles rond het spoor gereed te maken. Woensdag vanaf 4.00 uur moeten de treinen namelijk weer volgens dienstregeling rijden. Ook ProRail voert werkzaamheden uit om het spoor weer veilig te stellen. Daarvoor moeten onder andere tijdelijke beschermingsmaatregelen voor de rails en de bovenleiding worden verwijderd. Deze werkzaamheden verlopen volgens planning.

Vanochtend hebben we fietsers bij de tijdelijke fietsdoorgang op de Helperzoom (Verlengde Willemstraat) getrakteerd op ontbijtkoek. Met deze actie willen we hen erop wijzen dat de tijdelijke doorgang woensdag 20 februari om 9.00 uur dicht gaat. De Verlengde Lodewijkstraat is dan weer open voor al het verkeer. Ook woensdagochtend delen we koek uit en beantwoorden we eventuele vragen over de verkeerssituatie. Nadat de fietsonderdoorgang bij de Helperzoom dicht is, kunnen we aan de slag met het laatste en meest westelijke gedeelte van het viaduct.

Een groot deel van het viaduct is al verdwenen. Foto: Aanpak Ring Zuid.
Een groot deel van het viaduct is al verdwenen. Foto: Aanpak Ring Zuid.
× Sluiten
Update 18 februari 2019: gedeelte boven Verlengde Lodewijkstraat gesloopt | steunpalen omtrekken

Update 18 februari 2019: gedeelte boven Verlengde Lodewijkstraat gesloopt | steunpalen omtrekken

Vandaag is 'veld 4' gesloopt. Dit is het gedeelte van het viaduct boven de Verlengde Lodewijkstraat (zie afbeelding hieronder). Alleen het gedeelte ten westen van de Verlengde Willemstraat staat nog overeind. Dit gedeelte is pas na de treinvrije periode aan de buurt. Woensdag vanaf 4:00 uur rijden de treinen weer over het spoor.

Schematische weergave van het viaduct. De liggers zijn de onderdelen die in de lengterichting lopen.
Dwarsdoorsnede van het Esperantoviaduct. Vandaag hebben we veld 4 gesloopt, het deel boven de Verlengde Lodewijkstraat.

De komende uren gaan we verder met het afvoeren van sloopmateriaal en het slopen van de steunpalen, onder andere direct naast het spoor. De palen trekken we omver, waarna ze op de grond verder gesloopt worden. De gaten die achterblijven vullen we op met zand. Hierna maken we alles weer gereed zodat de treinen weer kunnen rijden.

In tegenstelling tot de afgelopen dagen, moeten we de komende nachten wél doorwerken. Het gaat om vannacht (van maandag 18 op dinsdag 19 februari) en de nacht erna (van dinsdag 19 op woensdag 20 februari). Enkele direct omwonenden zijn ondergebracht in een hotel. Omwonenden die recht hebben op een overnachting, hebben hierover een brief ontvangen.

Wie vragen heeft over de werkzaamheden, kan morgen terecht in de informatiekeet. Deze staat in de Esperantostraat tegenover de Esperantoflat. Openingstijden: van 10.30 tot 12.00 uur.

Zicht op de werkzaamheden vanaf de Helperzoom. Aan de overzijde van het spoor wordt gewerkt aan het slopen van 'veld 4'. Foto: Aanpak Ring Zuid.
Zicht op de werkzaamheden vanaf de Helperzoom. Aan de overzijde van het spoor wordt gewerkt aan het slopen van 'veld 4'. Foto: Aanpak Ring Zuid.
× Sluiten
Update 17 februari 2019:  liggers boven spoor uitgehesen | werkzaamheden verlopen voorspoedig

Update 17 februari 2019: liggers boven spoor uitgehesen | werkzaamheden verlopen voorspoedig

Vandaag heeft de 700-tonskraan tien liggers uit het viaduct bij de Esperantokruising gehesen. Dit waren alle liggers die boven het spoor lagen. Dit gedeelte van het viaduct is nu helemaal verwijderd. De vier randliggers zijn op vrachtwagens geladen en afgevoerd. De zes veldliggers worden ter plekke gesloopt. Ook zijn enkele steunpalen bij de Verlengde Willemstraat al omvergetrokken en gesloopt. Al met al verlopen de werkzaamheden voorspoedig en volgens planning. Tot woensdag 4:00 uur rijden er geen treinen en zullen de werkzaamheden 24 uur per dag doorgaan. 

Omwonenden en andere geïnteresseerden kwamen gisteren en vanochtend een kopje koffie drinken bij de koffiekar. Vandaag stond deze aan de Helperzoom met goed uitzicht op de kraan in werking en natuurlijk met prachtig weer!

Wie vragen heeft over de werkzaamheden, kan morgen en dinsdag terecht in de informatiekeet. Deze staat in de Esperantostraat tegenover de Esperantoflat. Openingstijden: van 10.30 tot 12.00 uur.

Meer lezen over hoe het slopen van een viaduct eigenlijk in zijn werk gaat? Lees hier het artikel 'Een viaduct slopen? Hoe dan?'.

Koffiekar met op de achtergrond de werkzaamheden. Foto: Aanpak Ring Zuid
Koffiekar met op de achtergrond de werkzaamheden. Foto: Aanpak Ring Zuid
× Sluiten
Update 16 februari 2019: eerste liggers eruit gehesen | sloop viaduct op schema

Update 16 februari 2019: eerste liggers eruit gehesen | sloop viaduct op schema

Sinds afgelopen nacht 03.00 uur rijden er geen treinen meer tot woensdag 04.00 uur. Daarom werken we nu 24 uur per dag aan de sloop van het viaduct bij de Esperantokruising. De sloop verloopt voorspoedig. 

Gisteren hebben we met succes vier liggers uit het viaduct boven de Verlengde Willemstraat gehesen. Vandaag slopen we de rest van het viaduct in het gedeelte boven de Verlengde Willemstraat. Ondertussen doen we voorbereidingen boven en rond het spoor, zodat we daar morgen de liggers eruit kunnen hijsen. Volgens planning doen we dit zondag 17 februari tussen 7:00 en 22:00 uur.

Wie vragen heeft over de werkzaamheden, is morgen welkom bij onze koffiekar bij de kruising Helperzoom-Kempkensberg. We staan daar van 10.30 tot 12.00 uur. 

Meer lezen over hoe het slopen van een viaduct eigenlijk in zijn werk gaat? Lees hier het artikel 'Een viaduct slopen? Hoe dan?'.

Sloop viaduct zuidelijke ringweg bij de spoorwegovergang

Sloop viaduct zuidelijke ringweg bij de spoorwegovergang

× Sluiten
Update 15 februari 2019: werkzaamheden gestart | aanpassingen voor fietsers

Update 15 februari 2019: werkzaamheden gestart | aanpassingen voor fietsers

Maandag zijn de werkzaamheden gestart. We zijn op dit moment bezig met het frezen van asfalt en de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van het dek van het viaduct. Dit verloopt voorspoedig. Ook richten we het bouwterrein in dat we tijdens de treinvrije periode gaan gebruiken. Zo leggen we de ‘stempelplaten’ neer waarop straks de kranen geplaatst worden. Deze kranen zijn nodig om de liggers van het viaduct eruit te hijsen.

Het verkeer rond de werkzaamheden verloopt inmiddels goed. Maandag hebben we enkele reacties en klachten gekregen op de fietsdoorgang bij de Helperzoom. Dinsdag hebben we daarom een aantal aanpassingen doorgevoerd.

•             Er zijn extra tekstborden geplaatst met de route voor fietsers.
•             Er zijn barriers op de Helperzoom geplaatst om het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer. Het fietsverkeer vanaf de Helperzoom moet hier namelijk richting de ingang van de fietsdoorgang rijden en de rijbaan oversteken. Dit kan nu veiliger en de situatie is duidelijker.
•             Ook zijn de verkeersregelaars extra geïnstrueerd. Ze staan nu op een andere plek. In plaats van voor de ingang van de fietsdoorgang, staan ze nu aan de zuidzijde, ter hoogte van de kruising met de Helperzoom.

Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de situatie duidelijker en veiliger is voor de weggebruikers.

Fietsers en voetgangers kunnen deze week de werkzaamheden passeren via een tijdelijke fietstunnel op de Helperzoom. Omdat de fietsdoorgang heel smal is, is het voor de veiligheid noodzakelijk dat fietsers afstappen. Als het druk is, betekent dit soms dat voetgangers en fietsers even moeten wachten. We vragen hiervoor begrip en geduld.

Wie vragen heeft over de werkzaamheden, is welkom in onze mobiele informatiekeet aan de Esperantostraat. Hieronder de openingstijden. Op zaterdag en zondag is er koffie met wat lekkers.

Datum Tijd
zaterdag 16 februari 10.30 - 12.00 uur
zondag 17 februari 10.30 - 12.00 uur
maandag 18 februari 10.30 - 12.00 uur
dinsdag 19 februari 10.30 - 12.00 uur

Update: Op zondag 17 februari staat de koffiekar op de kruising Helperzoom-Kempkensberg.

Tot slot willen we een pluim uitdelen aan de verkeersregelaars. Zij staan er in weer en wind voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers. Natuurlijk is het vervelend als je fietstocht wat langer duurt dan gedacht. Maar bedenk dan: de verkeersregelaars zijn er om je te helpen. Zonder hen was deze oplossing niet mogelijk geweest en had je moeten omfietsen.

× Sluiten
Zien wat er nú gebeurt?

Zien wat er nú gebeurt?

Livestream sloop viaduct

Livestream sloop viaduct

× Sluiten