Voorlopige gunning Aanpak Ring Zuid aan combinatie Herepoort i.o.

Voorlopige gunning Aanpak Ring Zuid aan combinatie Herepoort i.o.

John

Rijkswaterstaat is voornemens het project Aanpak Ring Zuid te gunnen aan de combinatie Herepoort i.o., bestaande uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV. Dit is besloten na een positief advies van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en de provincie Groningen samen deelnemen. Met de gunning wordt de combinatie Herepoort verantwoordelijk voor de realisatie van het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, de Helperzoomtunnel en de inrichtingsplannen Zuiderplantsoen, Maaslaan en Vondellaan.

Het gaat om een voornemen. De Raad van State moet nog definitief oordelen over beroepen tegen het Tracébesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Daarnaast kan nog tot 5 mei 2016 beroep aangetekend worden tegen het voornemen tot gunning.

Gunnen onder voorwaarde
Na een zorgvuldige afweging is besloten om, volgens planning, te gunnen, onder voorwaarde van een onherroepelijk Tracébesluit. Dit betekent dat de winnende aannemer alvast aan de slag kan gaan met voorbereidende werkzaamheden, zoals de uitwerking van het ontwerp, maar nog geen onomkeerbare werkzaamheden mag uitvoeren.

Bij de aanbesteding is niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook op kwaliteit. De gegadigden moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico's van het project te beperken.

Lees ook de brief aan de gemeenteraad (pdf) en aan Provinciale Staten (pdf) over dit onderwerp.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (7)

 1. Marc

  15 april 2016, 16:56

  Hebben jullie ook informatie over in hoeverre er aan de extra wensen wordt tegemoet gekomen binnen deze aanbesteding?

  http://www.aanpakringzuid.nl/deelgebieden/julianaplein/extra-wensen
   1. Marc

    15 april 2016, 21:14

    Nou ik denk niet dat ik jou wat vroeg Pieter
     1. Marc

      15 april 2016, 23:56

      [quote]Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het resultaat van de aanbestedingsprocedure
      positief is. In de eerste plaats liggen de aanbiedingen onder de plafondprijs. Daarmee
      wordt aan de afspraken die het Rijk, de provincie en de gemeente in de
      Realisatieovereenkomst hebben gemaakt over de fmanciele beheersing van het project.
      Bovendien zitten alle drie optimalisaties in de aanbiedingen, namelijk de Esperanto
      fietstunnel, de voUedige aansluiting op de Europaweg en het groene Julianaplein. De
      optimalisaties kunnen daarmee binnen budget gerealiseerd worden. Dit onder voorbehoud
      dat er zich geen onevenredig grote tegenvallers voordoen tussen het moment van gunning,
      het herijkingsmoment en de waarborging van de planologische inpassing van deze
      optimalisaties.[quote]

      Nu jij weer Pieter :p
  1. Claudia (Aanpak Ring Zuid)

   18 april 2016, 09:09

   @Marc: Bij het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg zijn inderdaad drie extra wensen geformuleerd. Het gaat om een fietstunnel op de plek van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat, een volledige aansluiting op het Europaplein en een pakket maatregelen om het Julianaplein een groener aanzien te geven. In alle drie biedingen zijn deze extra wensen opgenomen. Dat betekent dat ze binnen het budget gerealiseerd kunnen worden. Dit alles wel onder het voorbehoud dat zich de komende tijd geen onevenredig grote tegenvallers voordoen en dat de extra wensen planologisch goed kunnen worden ingepast. Dit staat in de brieven aan de gemeenteraad en aan provinciale staten, onderaan het artikel. Je had ze al gevonden, zie ik!
  Verberg de reacties
 2. Pieter

  15 april 2016, 21:07

  Nou sterkte, ik ken iemand die ook in de groep zit. Die heeft al veel dingen verpest met zijn arrogantie, en is liever lui dan moe
  Verberg de reacties

Reageren