Voorbereidende werkzaamheden inschuiven Helperzoomtunnel gestart

Voorbereidende werkzaamheden inschuiven Helperzoomtunnel gestart

Judith

Sinds enkele weken is Combinatie Herepoort weer aan het werk op het bouwterrein ter hoogte van het Helperpad en het Helperpark, als voorbereiding op het inschuiven van de Helperzoomtunnel. In de periode van 31 juli t/m 8 augustus 2019 rijden er geen treinen en gaan we de tunnel op zijn plek onder het spoor plaatsen.

Grond
In de afgelopen weken is het bouwterrein opgeruimd en opnieuw ingericht, waarna de werkzaamheden rond de aanpassing van schuifbanen zijn gestart. Zo is er rond de damwanden grond weggehaald. Dit is nodig omdat de schuifbanen straks breder worden en er meer ruimte nodig is. Het talud wordt iets ontgraven. Om de damwanden stabiel te houden, is ook aan de andere zijde van de damwand grond weggehaald.

Ook is er aan beide kanten van de tunnelbak nieuwe grond aangebracht. Dit is nodig omdat de oude zandlaag van een meter vermengd was geraakt met klei en andere grondsoorten door de uitgevoerde grondonderzoeken. Combinatie Herepoort graaft deze vermengde laag zand af en brengt een nieuwe, zuivere laag zand aan.

Beton
De komende weken beginnen de werkzaamheden aan het verbreden van de twee schuifbanen waarop de tunnel op zijn plek geschoven kan worden. “Deze waren in 2018 tweeëneenhalve meter breed. Uit het aanvullende grondonderzoek concludeerden we dat we deze schuifbanen minimaal vijf meter breed moeten maken. Hierdoor wordt het gewicht van de tunnel gespreid over een groter oppervlak, wat meer stabiliteit geeft bij het inschuiven”, vertelde omgevingsmanager Bert Kramer eerder.

De betonnen schuifbanen storten we in het bestaande werk. Ook in de tunnelbak worden verstevigingen aangebracht, zoals extra wapening die we in de vloer frezen en vervolgens aanvullen met beton. In de wanden brengen we verstevigingen aan met stalen platen. Deze verstevigingswerkzaamheden gebeuren ook de komende weken.

Helperzoomtunnel
De Helperzoomtunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt). Vrachtwagens mogen er niet doorheen. De tunnel komt in de plaats van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet sluiten. De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink en sluit aan op de Duinkerkenstraat.

Binnenkort kun je de werkzaamheden volgen via een webcam.

Titelfoto: Bouwfotografe.nl.

Het bouwterrein van de Helperzoomtunnel. Foto: Combinatie Herepoort.
Het bouwterrein van de Helperzoomtunnel. Foto: Combinatie Herepoort.
Het bouwterrein vanuit de lucht gezien, met onderaan de Helperzoom en bovenaan het Europapark. Foto: Rijkswaterstaat.
Het bouwterrein vanuit de lucht gezien, met onderaan de Helperzoom en bovenaan het Europapark. Foto: Rijkswaterstaat.
Bekisting voor het verbreden van de schuifbaanfundering
We hebben de verbrede platen voor het inschuiven van de tunnel bekist. Bovenop deze platen gaan we de balken plaatsen voor de schuifbaan. Foto: Combinatie Herepoort.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren