Vijf vijvers Hora Siccamasingel vanaf 26 november baggervrij gemaakt

Vijf vijvers Hora Siccamasingel vanaf 26 november baggervrij gemaakt

John

Alle vijf vijvers aan de Hora Siccamasingel in De Wijert worden vanaf 26 november gebaggerd. Aanleiding hiervoor is de verplichting van Aanpak Ring Zuid om de noordelijkste van de vijf vijvers meer geschikt te maken voor vleermuizen. Waterschap Hunze en Aa’s, de beheerder van de vijvers, voert de werkzaamheden uit.

Een belangrijke voorwaarde bij de ombouw van de zuidelijke ringweg is dat de leefgebieden van beschermde diersoorten in de omgeving zo veel mogelijk in stand blijven. Een maatregel om dat te bereiken, is het baggeren van de noordelijkste vijver aan de Hora Siccamasingel (achter het Gomarus College). Bij het baggeren wordt slib weggehaald, waardoor het water dieper wordt. In de zomer ontstaat er daardoor minder kroos, wat leidt tot meer insecten boven het water en dus meer voedsel voor de vleermuizen.

Sliblaag
Waterschap Hunze en Aa’s laat aanvullend hierop ook alle andere vijvers aan de Hora Siccamasingel baggeren. Het doel hiervan is om de waterkwaliteit zo veel mogelijk te verbeteren. Het baggeren vergroot de levensruimte voor de waterdieren en verbetert de kwaliteit van het water. In de afgelopen jaren is op de bodems van de vijvers een forse sliblaag ontstaan. Dit komt vooral door het inwaaien van bladeren en het afsterven van waterplanten. Een te dikke sliblaag hindert niet alleen de aanwezige planten en dieren in de vijvers, maar heeft ook invloed op de kwaliteit van het water. De afbraak van blad en waterplanten vraagt namelijk om zuurstof. Bij een tekort hieraan komen allerlei dieren zoals vissen, amfibieën en kleine waterdiertjes in gevaar. Door de sliblaag weg te nemen, verbetert de leefomgeving van de waterdieren.

Baggeren
Op maandag 19 november starten beroepsvissers, met ondersteuning van de Sportvisserij Groningen Drenthe, met het leegvissen van de vijf vijvers. De vissen worden tijdelijk verplaatst naar andere vijvers in de omgeving. Het afvissen duurt één tot maximaal twee weken. De aannemer begint op maandag 26 november met het baggeren van de vijvers die leeggevist zijn. De verwachting is dat de werkzaamheden in de week voor kerst zijn afgerond. Omwonenden hebben een nieuwsbrief ontvangen van het waterschap.

Hinder
Aannemer Verboon Maasland probeert overlast zo veel mogelijk te voorkomen. De werkzaamheden zijn in en rond de vijvers. Het bagger wordt met vrachtwagens afgevoerd via transportroutes via de Verlengde Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan. Het verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (5)

 1. W.M.Droog

  19 november 2018, 12:25

  Mijn vraag is of men ook de vijver aan de Van Lenneplaan en de vijver in het H. de Vriesplantsoen gaan uitbaggeren ?
  Ook deze vijvers zijn sterk vervuild door de aanwezige ganzen.
  Ik hoop dat hier met intentie naar gekeken zal worden.
  Met vriendelijke groet,
  W.M.Droog
  Verberg de reacties
 2. Thomas

  19 november 2018, 18:08

  Nu duidelijk is dat de tijdelijke weg een langdurig bestaan gaat leiden en de vleermuizen en waterdiertjes goed verzorgd zijn is het misschien mogelijk om ook de leefomgeving van de mens te herstellen door bijvoorbeeld de bomen en struiken terug te plaatsen en zo de toegenomen overlast door fijnstof en roet terug te brengen tot het niveau van voor het begin van de werkzaamheden? Alvast mijn dank.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   27 november 2018, 16:07

   Thomas, om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn op verschillende plekken bij de ringweg bomen en houtopstanden gekapt. We proberen de leefbaarheid van de omgeving in de uitvoeringsperiode zo veel mogelijk op peil te houden. De verplaatsing van het verkeer naar de tijdelijke weg kan inderdaad leiden tot een beperkte toename van uitstoot, maar de luchtkwaliteit blijft aan de normen voldoen.
  Verberg de reacties
 3. Jos

  24 november 2018, 15:00

  Is het de bedoeling de vijvers gefaseerd uit te baggeren of in één keer? Gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden (b.v. in 2 of 3 jaar) heeft de voorkeur omdat veel waterdieren dan een kans op overleven krijgen. Het is ook belangrijk om het baggermateriaal enkele dagen op de kant te laten liggen, zodat veel dieren weer terug kunnen kruipen naar het water. Als het baggeren en afvoeren in één keer plaatsvindt is er een grote kans dat er soorten verloren gaan.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   26 november 2018, 17:24

   Jos, we hebben je vraag voorgelegd aan het waterschap. Zij geven het volgende antwoord: 'De vijf vijvers worden achter elkaar aan in één keer gebaggerd. Het is in alle opzichten (ecologisch en technisch) niet wenselijk om dit gefaseerd uit te voeren. Omdat de vijvers met elkaar gekoppeld zijn (via duikers), zou de baggerspecie van de ene vijver 'terugspoelen' in de andere vijver, waardoor we dan weer terug bij af zijn. Ecologische schade is bij baggerwerkzaamheden nooit helemaal te voorkomen, ook niet bij gefaseerd baggeren. We hebben in de voorbereiding onderzoek laten doen naar de aanwezige diersoorten. Dit onderzoeksrapport, inclusief aanbevelingen, is een leidraad bij het baggeren. Het afvissen van de vijvers voorafgaand aan het baggeren is al een maatregel om schade zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast wordt een schuifboot ingezet om de baggerspecie, per vijver, naar één kant te schuiven. Dit is een van de meest diervriendelijkste baggermethoden. Verder geldt dat bij het baggeren een meter afstand gehouden wordt van de oevers. Juist de oevers herbergen heel veel kleinere dieren, maar ook planten blijven dan gespaard. Belangrijk is dat de vijvers bevolkt worden door algemene planten- en vissoorten en waterdiertjes. Deze organismen zijn overal in de buurt te vinden. Na het baggeren zullen de vijvers dan ook weer snel een (schonere en betere) plek bieden aan deze soorten.'
  Verberg de reacties

Reageren