Verkeersprognoses 2030 beschikbaar

7 november 2012

Waar leidt het project Aanpak Ring Zuid tot meer autoverkeer en waar tot minder? Dat is te zien op een kaart van het stedelijke wegennet. De kaart laat de verkeersprognoses voor het jaar 2030 zonder en met aanpassingen aan de zuidelijke ringweg zien. Straten met een verkeerstoename van meer dan 500 per etmaal zijn rood gekleurd; die met een afname van meer dan 500 groen. Voor straten die geen kleur hebben op de kaart is de toe- of afname minder dan 500 per etmaal.

Het projectbureau Aanpak Ring Zuid heeft de “kleurenkaart” gemaakt op verzoek van oud-wethouder Karin Dekker. Voor de kaart zijn werkdaggemiddelden gebruikt: de voorspelde aantallen auto’s op de vijf doordeweekse dagen. De verkeersprognoses zijn van september 2012. De prognoses  zijn rekenkundige toekomstvoorspellingen en kennen een spreidingsmarge (onnauwkeurigheidsmarge) van 20-30%. Dit betekent dat deze cijfers niet als een absoluut getal mogen worden geïnterpreteerd. Ze kunnen 20 tot 30% hoger of lager uitvallen. Deze onnauwkeurigheidsmarge is ook van toepassing op eerdere - voorlopige - cijfers, die tijdens informatiebijeenkomsten in juli zijn gepresenteerd.

De stichting Leefomgeving presenteerde in september 2012 een eigen interactieve verkeerskaart. Die lijkt op de kaart van de projectorganisatie, maar toont iets andere cijfers. Dat komt doordat de kaart van de Stichting Leefomgeving is gebaseerd  op weekdaggemiddelden: het gemiddelde aantal auto’s over zeven dagen. Hier heeft de stichting Leefomgeving toentertijd naar gevraagd.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren