Veiligheid in de verdiepte ligging

Veiligheid in de verdiepte ligging

John

Een deel van de zuidelijke ringweg wordt verdiept aangelegd. Over dit deel van de ringweg komen drie ‘deksels’. Bij het ontwerp van de verdiepte ligging stond de veiligheid voorop.

De verdiepte ligging is geen tunnel, maar een aaneenschakeling van drie lange viaducten, met daartussenin twee open delen. Bij het veiligheidsplan is uitgebreid gekeken naar de veiligheidsmaatregelen. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de politie, de brandweer en de ambulancezorg. Met hulp van het steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat zijn alle relevante inzichten in het plan verwerkt.

Veiligheidssysteem
Met het oog op de veiligheid is besloten in de verdiepte ligging een veiligheidssysteem aan te leggen. Dit veiligheidssysteem staat 24 uur per dag in contact met de verkeerscentrale in Wolfheze. Deze centrale kan direct ingrijpen bij pech, een ongeval of een calamiteit. Het veiligheidssysteem bestaat uit detectielussen, camera’s en matrixborden boven de weg. De detectielussen komen om de 30 meter in het wegdek en meten de snelheid van het verkeer. De camera’s signaleren incidenten, zoals een auto met pech of een ongeval. Als er iets aan de hand is, kan de centrale direct een of meerdere rijbanen sluiten via een rood kruis op de matrixborden. Op deze borden kan ook een lagere maximumsnelheid worden aangegeven, om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Toegankelijkheid bij incidenten
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen is het natuurlijk niet uit te sluiten dat er toch iets in de verdiepte ligging gebeurt. Per rijrichting is er een pechhaven voor gestrande auto’s. Dankzij het ontwerp is de verdiepte ligging goed toegankelijk voor hulpdiensten. Bij een incident zorgt de verkeerscentrale er met behulp van de matrixborden en afsluitbomen voor dat direct een of meerdere rijstroken worden afgesloten. Via de afgesloten rijstroken kunnen de hulpdiensten snel ter plekke zijn, ook tegen het verkeer in. Dit voorkomt dat een pechgeval uitgroeit tot een incident of calamiteit.

Vluchtpad
In de verdiepte ligging komt geen extra vluchtpad van 0,75 meter achter een betonnen rand (barrier), zoals nog wel in het Ontwerp-Tracébesluit was opgenomen. Uit nadere analyses is vastgesteld dat een vluchtpad ook ongewilde risico’s met zich mee kan brengen. Een vluchtpad verruimt het wegbeeld, waardoor naar verwachting de rijsnelheid in de verdiepte ligging toeneemt. Dit vergroot de kans op kop-staartongevallen. Een vluchtpad creëert bovendien een schijnveiligheid. Als bijvoorbeeld een auto stilvalt in de verdiepte ligging, maakt de aanwezigheid van een vluchtpad de verleiding groter om het voertuig direct te verlaten. Dat is levensgevaarlijk zolang er nog andere auto’s langsrijden. Het is veiliger als de weggebruikers in het voertuig blijven zitten totdat er hulp aanwezig is. De verkeerscentrale kijkt mee, sluit onmiddellijk de rijstrook af en stuurt een weginspecteur langs. Bij een groot ongeval, brand of een incident met gevaarlijke stoffen kan de verdiepte ligging voor inrijdend verkeer worden afgesloten door middel van slagbomen. Dan kan iedereen zijn auto verlaten en via de toe- en uitrit de verdiepte ligging verlaten. Voor het tussenliggende gedeelte worden twee (vlucht)uitgangen (vluchttrappen) toegepast voor beide rijbanen.

Meer informatie
Meer informatie over de veiligheid in de verdiepte ligging is te vinden in het Veiligheidsplan verdiepte ligging, met een beschrijving van de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen. De rapportage is opgesteld in nauwe afstemming met de brandweer, de politie en de ambulancezorg.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (13)

 1. T. Visser

  9 september 2014, 18:53

  Weer een sussend stukje van de hand van de het omgevingsmanagement van Aanpak Ring Zuid.
  Het zelfde management dat op een avondbijeenkomst in de wijk Helpman beweert: (ik citeer) "Onveilige verkeerssituaties zijn voor de verkeersdeelnemers veiliger, want dan let men beter op".
  Dus beste lezers; u kunt gerust slapen gaan... Alles komt goed... TV.
  Verberg de reacties
 2. Marc

  9 september 2014, 19:40

  Is 3,10 Niet erg smal? Als er vanuit Drachten vrachtwagens aan komen die op strook 3 binnen. Kom je uit Assen en zit je op strook 2 en op strook 1 zit ook een vrachtwagen, dan heb je volgens mij het gevoel gemangeld te worden. Volgens mij is er ook nergens in Nederland een vier(acht)baans 80 kilometer doorstroomweg. Ik denk dat je die bak toch beter wat breder kunt maken om dat soort situaties te verminderen. Desnoods maak je de noordelijke baan(Hoogezand>Drachten) 3 baans dan kun je de ruimte over 7 stroken verdelen.
  Verberg de reacties
 3. Menno Mulder

  10 september 2014, 17:28

  In een bijlage van het Tracébesluit van de N7 omlegging Sneek staat nog een heel verhaal te lezen waarom daar bij een V=80km/h mede uit oogpunt van ARBO-eisen wel voor rijstroken van 3.25 m gekozen is. Is RWS van haar schreden teruggekeerd ?
  Blz. 37 op https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fkst-25982-4-b4.pdf&ei=omwQVNDaDMXIyAPR9ICIAw&usg=AFQjCNGr1w-YAw1T_TNz3tm_4fTguLhFXw&bvm=bv.74649129,d.bGQ&cad=rja
  Verberg de reacties
 4. Jannie

  11 september 2014, 18:45

  Ik denk dat de tekstschrijver eerder voor de Russische staatsmedia heeft gewerkt.... Knap stukje propaganda. Wie trapt er in? Koste wat kost dat ding zal er komen denken ze daar. Gevaarlijk, milieubelastend, overlast etc.
  Verberg de reacties
 5. Peter

  11 september 2014, 19:44

  Och laten we maar hopen dat de leugentjes om bestwil zijn hé? Maar de vraag blijft of de leugentjes wel om de bestwil van de automobilisten en vooral de bewoners van Groningen zijn...
  Verberg de reacties
 6. Joris (Verkeerskundig adviseur)

  24 september 2014, 06:25

  @Marc: Zoals gezegd is 3,10m een breedte die past bij een weg waar de snelheid 80 km/uur is. Overigens is die 3,10m gemeten tussen de markeringen. Op autosnelwegen wordt de rijstrookbreedte doorgaans gemeten inclusief de markering (dat scheelt ongeveer 15 cm). De rijstroken van de zuidelijke ringweg zijn dus net zo breed als een rijstrook op een autosnelweg van 3,25m. Volgens de deskundigen van Rijkswaterstaat is dit een veilige breedte.
  Verberg de reacties
 7. Joris (Verkeerskundig adviseur)

  24 september 2014, 09:31

  @ T. Visser: Het mengen van verschillende soorten verkeer kan in sommige situaties, bijvoorbeeld in woonwijken, de veiligheid ten goede komen omdat de verkeersdeelnemers dan beter opletten. Dat is de achterliggende gedachte van het verkeersconcept ‘shared space’. Dit is al op veel plaatsen in Nederland toegepast, onder andere op de Rijkstraatweg in het centrum van Haren. Daar nam het aantal verkeersongevallen af, zo blijkt uit onderzoek. Voor de duidelijkheid: dit verkeersconcept is van toepassing op situaties zoals in Helpman, en niet op de situatie in de verdiepte ligging.
  Verberg de reacties
 8. Luuk

  1 oktober 2014, 09:29

   
  @Jannie en @Peter: Het is in ieders belang dat de verdiepte ligging in de zuidelijke ringweg veilig wordt. Dat geldt ook voor Rijkswaterstaat, de beheerder van de weg. Het verbeteren van de veiligheid is een van de redenen om de zuidelijke ringweg aan te pakken. In het ontwerp is daarom veel aandacht voor verkeersveiligheid en het beperken van de gevolgen van ongevallen. In het Milieueffectrapport (hoofdstuk 3 en 4) is het ontwerp van de weg ook op deze onderdelen getoetst.
   
  Verberg de reacties
 9. Joris (Verkeerskundig adviseur)

  1 oktober 2014, 12:45

   
  @Menno Mulder: De rijstrookbreedte voor de zuidelijke ringweg is 3,10m, maar dit is gemeten binnen de lijnen. Bij autosnelwegen wordt doorgaans de helft van de markeringen aan beide zijden meegerekend (samen 15cm). De rijstroken voldoen aan de voorgeschreven richtlijn voor een autosnelweg van 80km/uur. De breedte komt overeen met autowegen elders in het land. De Arbo-eisen hebben betrekking op een minimale rijbaanbreedte bij een tweestrooksweg. Die breedte is van belang bij wegwerkzaamheden. In de ene richting kunnen dan twee versmalde rijstroken beschikbaar blijven en in de andere richting één ('2-1 systeem'). Bij het ontwerp van de zuidelijke ringweg is een rijbaanbreedte gehanteerd van minimaal 8,90m. Zo is er voldoende ruimte bij werkzaamheden, maar nodigt de inrichting van de weg niet uit tot een hogere snelheid.
  Verberg de reacties
 10. Dirk

  1 oktober 2014, 16:57

  MISLEIDING nummer...

  Op het plaatje boven dit artikel zijn bomen te zien bovenop de deksel. De grootte van de bomen is volledig misleidend. Op de deksel kunnen alleen kleine bomen groeien. Dit heeft AZG zelf toegegeven. Toch blijven ze misleidende beelden publiceren. WAAROM?????
  Verberg de reacties
 11. Luuk

  9 oktober 2014, 09:03

  @Dirk: De constructie van de drie deksels op het verdiepte deel van de ringweg is stevig genoeg voor een grondlaag van omstreeks 1,5 meter. Dat is voldoende om alle soorten bomen tot volle wasdom te laten komen, zoals eiken, beuken en lindes. Aan het uiteinde bij het Winschoterdiep zal de grondlaag wat minder diep zijn, omdat de weg hier een helling heeft. De grondlaag hier wordt ruim een meter dik. Dat is voor veel soorten bomen ruim voldoende, zoals berken, elzen en acacia’s.
  Verberg de reacties
 12. Dirk

  31 oktober 2014, 08:19

  @Luuk Tsja... als jullie modellen voorspellen dat de bomen in 2030 zo groot zijn als de op alle mooie plaatjes getekend is dan kloppen jullie modellen voor de groei van bomen niet. Modellen die niet goed werken is overigens een terugkomend fenomeen in jullie documenten, dus wat dat betreft zijn jullie consequent.
  Verberg de reacties
 13. Luuk

  4 november 2014, 15:33

   
  @Dirk: Veel nieuwe bomen hebben omstreeks 2030 al een behoorlijke omvang. Andere hebben nog een paar jaar meer nodig om uit te groeien tot de omvang die op de plaatjes wordt getoond. En na verloop van nog eens tien of twintig jaar zullen de bomen weer groter zijn. Daarnaast zullen monumentale bomen worden verplant, met name in het Zuiderplantsoen. Waar het om gaat is: de plaatjes geven een impressie van hoe het kan worden, op een mooie dag in het voorjaar of de zomer. We zetten er niet voor niets bij dat de werkelijkheid kan afwijken.
  Een tegenvraag over de modellen: welke modellen werken volgens jou niet goed? En waar en door wie is dat vastgesteld? Zijn er betere modellen beschikbaar? Voor het project Aanpak Ring Zuid zijn modellen gebruikt om de toekomstige verkeersintensiteiten te voorspellen. Daarvan afgeleid zijn modellen die voorspellingen doen voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting. We pretenderen daarmee niet dat we de toekomst kennen en exact kunnen beschrijven. Wel dat we de best mogelijke prognoses doen, aan de hand van de beproefde en daartoe voorgeschreven modellen.
  Verberg de reacties

Reageren