Respect voor plant en dier bij ombouw zuidelijke ringweg

Uitspraak voorzieningenrechter over Julianavijver en vleermuizen

John

Op dit moment wordt in opdracht van Aanpak Ring Zuid de laatste hand gelegd aan het verleggen van een rioolpersleiding bij de Julianavijver (bij het Julianaplein). De Vleermuizenwerkgroep heeft gevraagd deze werkzaamheden stil te leggen. De Rechtbank Noord-Nederland Groningen heeft hierover op 16 juni 2017 een uitspraak gedaan. Hieronder een korte samenvatting van de uitspraak.

Wat er aan vooraf ging
Om de rioolpersleiding te kunnen verleggen, is in oktober 2016 een vergunning verleend voor het kappen van 8 bomen en 18 m2 houtopstand. De Vleermuiswerkgroep Groningen maakte tegen dit besluit bezwaar. De gemeente Groningen heeft dit bezwaar destijds ongegrond verklaard. Ook is voor de aanleg van de rioolpersleiding een aanlegvergunning verleend. Beide vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk.

Omdat de gemeente en de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid goede leefomstandigheden voor de vleermuizen in het gebied belangrijk vinden, zijn direct na de kap van de bomen (begin dit jaar) nieuwe bomen en struiken geplant rondom de vijver.

Uitvoering van de rioleringswerkzaamheden
De verlegging van de rioolpersleiding is bijna klaar. Omdat de Vleermuiswerkgroep van mening is dat hier werkzaamheden worden uitgevoerd die in strijd zijn met de wet, heeft de Vleermuizenwerkgroep een handhavingsverzoek ingediend en een Voorlopige Voorziening aangevraagd. Bij deze Voorlopige Voorziening werd gevraagd de werkzaamheden stil te leggen.

Nieuwe wet, splitsing bevoegd gezag
Sinds 1 januari 2017 is de Flora- en Faunawet onderdeel geworden van de Wet Natuurbescherming. Onderdeel van deze wet is dat voor bepaalde projecten de provincies het bevoegde gezag zijn voor de handhaving. Wat betreft de werkzaamheden bij de Julianavijver, verschillen de provincie Groningen en het Rijk (RVO) van mening wie hiervoor het bevoegde gezag is.

Uitspraak voorzieningenrechter
De rechter heeft bij een zitting op vrijdag 16 juni zowel de Vleermuiswerkgroep als de gemeente, de provincie en het Rijk aangehoord. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan over de vraag wie het bevoegde gezag is wat betreft de handhaving van Wet Natuurbescherming bij de werkzaamheden ten aanzien van de Julianavijver.

Wel heeft de rechter een aantal maatregelen opgelegd die in acht moeten worden genomen bij de afronding van rioleringswerkzaamheden, zodat de situatie bij de Julianavijver binnen drie weken weer is hersteld. Binnen deze periode kan de verlegging van de rioolpersleiding worden afgerond.

De maatregelen die de rechter heeft opgelegd:

 • het op korte termijn verhogen en verhoogd houden van het waterpeil in de Julianavijver;
 • het verwijderen van de tijdelijk aangebrachte stalen damwanden;
 • het verwijderen van de rijplaten en zandlichamen die tijdelijk zijn aangebracht voor het werkverkeer;
 • het aanleggen van grasplaggen op de kaal geworden grond onder de rijplaten;
 • het nathouden van de nieuwe aanplant, de aan te leggen grasplaggen en het gebied rondom de vijver tot eind juli.

Over de vraag wie bevoegd gezag is voor de handhaving van de Wet Natuurbescherming in dit specifieke geval, doet de rechter op een later moment nog uitspraak.

Julianavijver

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (2)

 1. Henk

  23 juni 2017, 16:23

  Dus nu blijft het Julianaplein gelijksvloers met stoplichten want er vliegt wel eens een vleermuis. Verbouwen mag niet meer. Project mislukt. Helaas . Stop maar en breng alles terug in oude staat. Was een leuk plan maar het gaat niet door.
  Verberg de reacties
 2. vleermuis

  24 juni 2017, 22:35

  @Henk: We hebben in Nederland wetten en regelgeving waaraan de gemeente, de provincie en het rijk zich gewoon te houden hebben. Daarin worden vleermuizen beschermt, of jij dat nu leuk vindt of niet. Hier heeft onze democratisch gekozen overheid (met goede redenen) voor gekozen.

  In het geval van de Julianavijven geeft de overheid echt het allerslechtste voorbeeld: Ze lappen hun eigen regelgeving aan de laars, en ze schuiven de verantwoordelijkheid hiervoor ook nog eens door van de ene overheidsinstantie naar de andere.

  Onafhankelijk wat jij (of ieder ander) van vleermuizen vindt is dit wel een teken aan de wand. Kennelijk zijn onze overheden er nogal slecht in om zich aan hun eigen wetgeving te houden. Waarom zou een burger dat dan wel moeten?
  Verberg de reacties

Reageren