Tijdelijke wegen zorgen voor stabiele verkeerssituatie

Tijdelijke wegen zorgen voor stabiele verkeerssituatie

John

Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg gaat Combinatie Herepoort op vier plekken een tijdelijke weg aanleggen. Dat zorgt voor een stabiele en veilige verkeerssituatie en geeft de aannemer de ruimte om snel de nieuwe wegen en viaducten te bouwen. Combinatie Herepoort heeft hiervoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente, die op 30 november 2016 is gepubliceerd. De aannemer spant zich in om de tijdelijke wegen met zo weinig mogelijk overlast en zo stil, schoon, veilig en snel mogelijk aan te leggen.

Hoe kun je een weg vernieuwen terwijl het verkeer moet blijven doorrijden? Combinatie Herepoort kiest in haar aanpak voor het aanleggen van tijdelijke wegen, die het verkeer om de werkzaamheden heen leiden. “Dat betekent dat we de bouwwerkzaamheden en het verkeer langdurig van elkaar scheiden”, legt omgevingsmanager Bert Kramer van Combinatie Herepoort uit. “Voor automobilisten is het voordeel dat er de komende jaren een stabiele verkeerssituatie is. Ze worden niet om de haverklap geconfronteerd met een nieuwe situatie. Dat is veel veiliger. Voor de omgeving is het voordeel dat we sneller kunnen bouwen. We hoeven onze bouwmethode niet aan te passen aan het passerende verkeer. De bouw van het verdiepte weggedeelte bijvoorbeeld, kan daardoor een jaar korter duren dan eerst gedacht. Dat betekent een jaar minder hinder voor het verkeer en een jaar minder overlast voor de omwonenden.”

Kramer is zich er goed van bewust dat de ombouw van de zuidelijke ringweg impact heeft op de omgeving. “Daarom hebben we voor de omwonenden op 10 november informatiebijeenkomsten gehouden. In woord en beeld hebben we toegelicht wat de ombouw voor hen betekent. We streven er uiteraard naar om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zo komen er geluidsschermen langs de tijdelijke wegen. In de komende tijd blijven we met de omwonenden in gesprek en betrekken we ze bij de voortgang.”

Tijdelijke weg op de noordbaan
De eerste tijdelijke weg is nodig om de bouw van het verdiepte weggedeelte tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep mogelijk te maken. In het najaar van 2017 wordt de noordbaan van de zuidelijke ringweg tot een tijdelijke weg uitgebouwd. De tijdelijke weg heeft in beide richtingen twee versmalde rijstroken en loopt vanaf ongeveer de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg van de Europaweg. De aanleg start in het najaar van 2017 vanaf het Europaplein. De weg wordt in fasen aangelegd richting het Julianaplein. De aanleg gaat nog door als de werkzaamheden op de ring eind 2017 zijn gestart. Vanaf begin 2018 gaat het verkeer over deze tijdelijke weg rijden. Daama kan de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden afgebroken. Hier bouwt Combinatie Herepoort het verdiepte weggedeelte in een keer. De verdiepte ligging wordt uiterlijk het eerste kwartaal van 2021 in gebruik genomen.

De tijdelijke weg op de noordbaan, vanaf ongeveer de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg bij de Europaweg.
De tijdelijke weg op de noordbaan, vanaf ongeveer de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg bij de Europaweg.
De tijdelijke weg en de definitieve situatie gezien vanuit de Sterrebosstraat. Dit is een zijstraat van de Waterloolaan.
De tijdelijke weg en de definitieve situatie gezien vanuit de Sterrebosstraat. Dit is een zijstraat van de Waterloolaan.
De tijdelijke weg gezien vanuit de Verlengde Oosterweg en de Waterloolaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen.
De veranderingen gezien vanaf de Verlengde Oosterweg, een zijstraat van de Waterloolaan.
De tijdelijke weg gezien vanaf de kruising Meeuwerderweg - Meeuwerderbaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen, waar de ringweg onderdoor loopt.
De veranderingen bij Meeuwerderbaan. Deze weg ligt in de Oosterpoortwijk, parallel aan de zuidelijke ringweg.

Tijdelijke omleiding van de A28 bij de Brailleweg
In 2018 komt er een tijdelijke omleiding langs de oostkant van het huidige viaduct over de Brailleweg. Hierdoor kan dit viaduct in één keer gebouwd worden. Langs de tijdelijke omleiding komen geluidsschermen.

De tijdelijke omleiding en de definitieve situatie gezien vanuit de Van Eedenstraat in De Wijert-Noord.
De tijdelijke omleiding en de definitieve situatie gezien vanuit de Van Eedenstraat in De Wijert-Noord.

Tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein
Vanaf het voorjaar van 2019 tot het voorjaar van 2021 maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Dit tijdelijke kruispunt krijgt de vorm van een T-splitsing, met verkeerslichten. Er komt een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal voor het verkeer vanuit en naar de richting Drachten. Het verkeer dat vanuit het zuiden komt (A28), kan zonder verkeerslichten rechtsaf slaan richting Hoogezand. In het voorjaar van 2021 is het vernieuwde Julianaplein volledig open voor verkeer.

Wanneer het tijdelijke kruispunt in gebruik is, wordt daarnaast het nieuwe Julianaplein gebouwd.

Het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.
Het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.
De tijdelijke omleiding en de eindsituatie gezien vanuit de Invasiestraat in De Wijert-Noord. Dit is een zijstraat van de Laan van de Vrede, westelijk van het Julianaplein.
De tijdelijke omleiding en de eindsituatie gezien vanuit de Invasiestraat in De Wijert-Noord. Dit is een zijstraat van de Laan van de Vrede, westelijk van het Julianaplein.

Tijdelijke omleiding bij Vrijheidsplein
Vanaf het voorjaar van 2018 tot 2021 wordt het verkeer vanaf de westelijke ringweg richting het Julianaplein omgeleid via een tijdelijke lus nabij de aansluiting Laan Corpus den Hoorn. Daar gaat het verkeer onder de ringweg door. Vervolgens rijdt het verkeer via een tijdelijke oprit de ringweg op, ter hoogte van het Vrijheidsplein.

De tijdelijke omleiding bij het Vrijheidsplein.
De tijdelijke omleiding bij het Vrijheidsplein.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (26)

 1. Maarten

  13 december 2016, 11:37

  Wat gebeurt er met de opritten/afritten van/naar de Hereweg in de tijdelijke situatie? En de weg van Hereweg naar Helperzoom, langs het gebouw van de DUO? Die laatste ligt volgens mij recht op de plek waar het verdiepte deel straks wordt aangelegd.
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   15 december 2016, 18:22

   @Maarten, in de tijdelijke situatie blijven de op- en afritten van en naar de Hereweg aan de noordkant bestaan. Dus de afrit aan de kant van de Waterloolaan en de oprit bij de Zuiderbegraafplaats blijven in gebruik. De afrit van de ringweg naar de Hereweg aan de kant van De Papiermolen blijft voorlopig open, tot juli 2018.

   De oprit naar de ringweg bij de DUO gaat al eerder dicht, namelijk half februari 2018. Dan wordt ook de weg Kempkensberg langs de DUO, tussen Hereweg en Helperzoom, afgesloten. De DUO blijft bereikbaar via de Helperzoom.
  Verberg de reacties
 2. Henny van den Born

  14 december 2016, 23:30

  Goed bedacht. Wat zijn de ideeën aan de westelijke kant? Ter Borch is bezorgd over sluipverkeer door de wijk. Hoe is toegankelijkheid geregeld?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   20 december 2016, 11:09

   @Henny: Aan de westkant start Combinatie Herepoort vanaf het najaar van 2017 met het aanleggen van de extra rijstroken op de N7 tussen Hoogkerk en de aansluiting Laan Corpus den Hoorn. Op dit traject rijdt het verkeer tot ongeveer de zomer van 2018 in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. Deze werkzaamheden staan vooraan in de planning, zodat de extra capaciteit snel beschikbaar is. Vanaf het voorjaar van 2018 wordt `het verkeer van de westelijke ringweg richting het Julianaplein omgeleid via een tijdelijke lus nabij de aansluiting Corpus den Hoorn (zie hierboven).

   De routes om in de wijk Ter Borch te komen veranderen niet. We werken momenteel hard aan het in beeld brengen van de effecten van de werkzaamheden op het verkeer in de verschillende fases. Komend voorjaar verwachten wij hier meer over te weten. We hebben hierover afstemming met de gemeente Tynaarlo. De gemeente houdt nu al de verkeersdrukte goed in de gaten. Zij meet onder andere de verkeersintensiteiten op de Borchsingel. Daardoor kan er gericht worden gezocht naar een oplossing als er verkeersoverlast dreigt te ontstaan.
  2. Gerard Smith

   8 augustus 2017, 19:03

   Er loopt een studie om aan de westkant de kruising Laan 1940-1945 - Friesestraatweg ongelijkvloers te maken. Mocht dit echt worden uitgevoerd dan wordt op zo'n vroegst na 2020.
  Verberg de reacties
 3. A. Lommers

  7 januari 2017, 20:07

  Ik kan me de euforie nog herinneren van dhr. Hillen, dat hij ons,als omwonenden kon melden, dat slimmeriken hadden bedacht dat de ene helft van de ZRW open kon blijven voor het verkeer terwijl aan de andere helft aan de verdiepte ligging kon worden gewerkt. Wat blijkt nu! Er wordt toch een tijdelijke weg aangelegd aan de noordkant van de ZRW. Dat is niet vlgs. afspraak! Ik ben op het info- moment geweest en ik geef altijd aan waar ik woon, nl. aan de Waterloolaan, en niemand heeft mij attent gemaakt op deze omslag. Deze houding draagt niet bij tot enig vertrouwen.
  Verberg de reacties
 4. Fred

  1 maart 2017, 22:33

  Kan ik vanaf de A28 nog naar het station/Emmaviaduct rijden, als bij het Julianaplein het tijdelijk kruispunt in gebruik is? Zo nee, langs welke route wordt het verkeer dan omgeleid? En hoe zit het met de omgekeerde richting (station richting Assen)? Ook ben ik benieuwd of de verbinding tussen De Wijert en het Emmaviaduct gedurende deze werkzaamheden komt te vervallen.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   2 maart 2017, 15:46

   Ja, als het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein in gebruik wordt genomen (2019), is de nieuwe verbinding tussen de A28 en de Brailleweg/Emmaviaduct al aangelegd (2018). U neemt dan vanaf de A28 de nieuwe afslag Centrum en rijdt via de vernieuwde Brailleweg naar het Emmaviaduct en het station. Omgekeerd neemt u dezelfde route: Emmaviaduct – Brailleweg en zo de A28 richting Assen op. De nieuwe Brailleweg ligt dus in het verlengde van het Emmaviaduct. Als deze nieuwe verbinding klaar is, komt de huidige verbinding tussen De Wijert en het Emmaviaduct, onder de zuidelijke ringweg door, te vervallen.

   Gedurende de gehele bouwperiode is het mogelijk om vanaf de A28 naar het Emmaviaduct te rijden. Combinatie Herepoort probeert wegafsluitingen zo veel mogelijk te voorkomen. In plaats daarvan worden er tijdelijke wegen aangelegd, die het verkeer langs de werkzaamheden leiden.
  Verberg de reacties
 5. Martin

  2 maart 2017, 23:48

  Jammer genoeg kon ik niet aanwezig zijn tijdens de inloop voor de rivieren buurt. Nu ik de tekeningen zie vraag ik me af hoe ik vanuit mijn straat (vechtstraat) straks de A7 op kan. Het lijkt er op dat ik eerst een heel stuk de andere wijken door moet. Daar wordt ik niet blij van maar daar worden de mensen in die wijk ook niet blij van. Wat ik nu zie is het volgende:
  Richting het oosten lijk ik te over de brailleweg te moeten maar een duidelijke verbinding is niet getekend. (met opzet?)
  Richting het westen moet het blijkbaar via de europaweg of via de peizerweg. Respectievelijk nu al druk en niet geschikt voor veel meer verkeer.
  Heb ik het mis? Zijn er betere wegen?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   3 maart 2017, 17:04

   Martin, bedoel je de routes in de eindsituatie? Als de ombouw van de zuidelijke ringweg klaar is, kun je nog steeds via de Parkweg op de Brailleweg komen. Vanaf daar kun je alle kanten op: richting Drachten, richting Assen of richting Hoogezand. Je kunt eventueel ook via de Hereweg en de nieuwe verbindingsweg op de Brailleweg komen. Meer routes in de eindsituatie kunt je vinden op onze routekaart.
   1. Martin

    3 maart 2017, 21:54

    Nee, als alles klaar is, zijn de uitvalswegen wel OK en duidelijk voor mij. Het gaat me om de tijdelijke situatie zoals hier boven geschetst is in de tekening "Het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein."
    Ik zie echter nu ook nog een klein lijntje bij de Hereweg al moet ik dan wel het, waarschijnlijk hele drukke, stuk tijdelijke ring weg op tot aan de afslag naar Drachten. (blijkbaar was het gisteren te laat voor een heldere blik.)
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     6 maart 2017, 13:52

     Ook als het tijdelijke Julianaplein in gebruik is, kun je via de Parkweg de Brailleweg bereiken. Vanaf daar kun je alle richtingen op. Dat lijkt ons voor jou de meest logische route, maar je kunt inderdaad ook via de Hereweg.
  Verberg de reacties
 6. Matthijs

  24 maart 2017, 10:10

  Ik ben er ook niet zo blij mee dat beide afslagen bij de Hereweg verdwijnen.
  Woon zelf bij de Herebrug en moet dagelijks richting Hoogezand, als ik het goed begrijp moet ik dan nu eerst de gehele (nu al drukke) Parkweg af rijden om vervolgens om de snelweg te komen (volgens de route kaart). Dit rijd dagelijks bijna 3km om en kost ons ook veel extra tijd (afhankelijk van hoe druk het wordt op de parkweg, stoplicht(en?) etc.).

  Zijn er eventueel ook nog alternatieven? (Helperzoombrug, 'oude A7'?)
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   24 maart 2017, 10:23

   @Matthijs: De handigste route voor jou in de nieuwe situatie is via de Griffeweg naar de Europaweg. Je rijdt dan via de ‘oude A7’ (langs het stadion van FC Groningen) naar de aansluiting Westerbroek, waar je de A7 op kunt. Een van de extra wensen in het plan is een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Als dat doorgaat, kun je vanaf de Europaweg de zuidelijke ringweg op richting Hoogezand.
   1. Matthijs

    24 maart 2017, 10:28

    @John. Ik weet niet hoe druk het op de Griffenweg is, wat ik echter wel weet is dat ik dan langs 4 stoplichten moet... + het feit dat er voor als nog geen volledige aansluiting van de Europaweg is...
  Verberg de reacties
 7. Alternatieve route

  24 maart 2017, 10:20

  Voor jou wordt het inderdaad veel slechter. Je vraag over de Helperzoomtunnel is intrigerend: De Helperzoomtunnel is uitdrukkelijk niet bedoeld voor forensen zoals jij, maar alleen om de wijken oost en west van het spoor te verbinden,.... tenminste dat is wat de buurtbewoners is beloofd. Zo te lezen zal jij wel van de Helperzoomtunnel gebruik gaan maken, en zullen de beloftes van ARZ waarschijnlijk boterzacht blijken.
  Verberg de reacties
 8. Matthijs

  24 maart 2017, 10:44

  @Alternatieve route. Ik heb nog geen idee, maar dit zijn iig de 3 opties waarbij ik in alle gevallen 2x zoveel tijd/afstand af moet leggen om op de snelweg te komen.

  Begrijp ook niet zo goed waarom de afslagen bij Hereweg verdwijnen. Ik Barcelona hebben ze ook zo'n ingegraven 'snelweg' waar om de paar honderd meter een korte invoegstrook is. Daar werkt het prima volgens mij.
  Verberg de reacties
 9. Erwin

  6 juni 2017, 13:03

  Wat zijn precies de opties om in de tijdelijke situatie (2018-2021) de Gasunie per fiets te bereiken vanuit het zuiden of oosten? Als ik naar de kaart kijk komt bij de botonde een extra lus voor auto's op de plek waar nu het fietspad ligt. Het vrijheidsplein wordt aangepakt, ik verwacht dat het fietspad tijdens de werkzaamheden verdwijnt? De fietstunnel bij de kruising met de Leonard Springerlaan lijkt te verdwijnen onder de tijdelijke wegen. Ook het fietspad langs de westelijke ring richting het noorden lijkt te verdwijnen onder de tijdelijke weg, daarentegen, deze is nu ook al afgesloten.
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   8 juni 2017, 15:05

   Erwin, in de tijdelijke situatie blijft de noord-zuidverbinding bij de botrotonde Laan Corpus den Hoorn gehandhaafd. De fietstunnel die de Gasunie/het Stadspark met de Leonard Springerlaan verbindt, verdwijnt tijdelijk. Het is nog niet duidelijk wanneer dat is en hoe lang dat gaat duren. Uiteindelijk zal deze fietstunnel helemaal verdwijnen, omdat er een nieuwe fietsverbinding voor terugkomt. De noord-zuidverbinding bij het Vrijheidsplein blijft gehandhaafd. Het fietspad langs de oostzijde van de westelijke ringweg, van Leonard Springerlaan naar de Concourslaan, verdwijnt tijdelijk. Ook hierbij is nog niet duidelijk wanneer dat is en hoe lang dat gaat duren. Tegen de tijd dat de werkzaamheden daar beginnen, informeren we je via deze website.
   1. Erwin

    14 november 2017, 09:39

    Bovenstaande gedeeld met collega's nu de werkzaamheden dichterbij komen. Nu betekent bovenstaande een behoorlijk lange afstand om vanaf Gasunie lopend bij een bushalte te komen richting bijvoorbeeld het hoofdstation, of om de hotels te bereiken. Zou u kunnen informeren of een smal voetpad (noord-zuid) ten westen van de tijdelijke weg en ten oosten van de drafbaan om de Concourslaan kort te sluiten voor voetgangers?
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     28 november 2017, 10:06

     Erwin, we hebben navraag gedaan bij de aannemer. Het probleem was al gesignaleerd. De aannemer heeft overleg gehad met de gemeente en werkt nu een oplossing uit.
  Verberg de reacties
 10. Dieuwer de Lange

  8 augustus 2017, 16:27

  Wanneer staat de sloop van de panden aan de H.L. Wichersstraat gepland? Verdwijnt daarmee ook de naam of blijft er een straat met deze naam langs het plantsoen lopen?
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   8 augustus 2017, 16:36

   @Diewer, de woningen aan de noordkant van de H.L. Wichersstraat hebben we eind 2016 gesloopt, omdat we hier straks de ringweg verdiept aanleggen. Woningcorporatie Lefier heeft besloten om de woningen aan de zuidkant ook te slopen. Wat hiervoor in de plaats komt, weten wij niet, omdat dit buiten het project Aanpak Ring Zuid valt. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met Lefier.
  Verberg de reacties

Reageren