Start met kappen van bomen en houtopstanden

Start met kappen van bomen en houtopstanden

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is het nodig om bomen te kappen of te verplanten. Dat doen we vanaf maandag 13 november 2017. We beginnen met het kappen van bomen op de plekken waarvoor de vergunning is verleend. Dat betekent dat we starten in de omgeving van de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, Laan Corpus den Hoorn, Vrijheidsplein en Helperpad. Binnenkort is ook de planning bekend voor de overige gebieden.

In totaal gaat het om het kappen en verplanten van circa 550 bomen en het verwijderen van circa 80.000 m2 houtopstanden. Een houtopstand is een ‘verzameling’ van (groepjes) bomen op een aaneengesloten oppervlakte. Na het kappen wordt het hout afgevoerd, de takken versnipperd, de stammen afgevoerd en de stronken en wortels gefreesd.

Opslagplaatsen te verplanten bomen
We gaan 112 bomen verplanten. Dit betekent dat we ze uitgraven en verhuizen naar tijdelijke opslagplaatsen. Vanaf deze opslagplaatsen worden ze later naar hun nieuwe plek vervoerd.

Eventuele hinder
Kettingzagen, snipperaars, stobbenfrezen en grote voertuigen (kranen) kunnen, meestal kortdurende, (geluids)hinder veroorzaken. We streven ernaar de werkzaamheden overdag uit te voeren. Een enkele keer kan het nodig zijn om ook ’s avonds en/of ‘s nachts door te werken. Bij de avond- en nachtwerkzaamheden is extra verlichting nodig. Het licht wordt zo veel mogelijk beperkt tot het werkterrein, zodat hinder voorkomen wordt.

Bereikbaarheid
Het kan voorkomen dat er in de periode van kappen omleidingsroutes of verkeersmaatregelen gelden, zoals het afsluiten van één van de rijbanen. De omleidingen worden dan aangegeven met borden.

Waarom?
De zuidelijke ringweg ligt nu verhoogd, op een dijklichaam. Op de hellingen (taluds) staan heel veel bomen en houtopstanden. In de nieuwe situatie gaat de hoogte van de ringweg wijzigen, bijvoorbeeld door de verdiepte ligging. Dat betekent dat de meeste taluds moeten verdwijnen, inclusief de bomen en houtopstanden. Het streven is om zo veel mogelijk van deze bomen alsnog te behouden. Maar in veel gevallen is dat helaas niet mogelijk. Het verwijderen van de bomen is dus onvermijdelijk. Voor elke boom die verdwijnt, komt ten minste één nieuwe terug.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (3)

 1. Janse & janssens

  11 november 2017, 09:06

  Een mooie kop in DVHN. Als startschot het starten van de motorzagen en voortgaan met kappen en slopen van bomen en biotoop.
  Overheden en bedrijven als Zublin Boegle en Koninklijke Sjouke Dijkstra, Oosterhof Holman en anderen realiseren met overheidsmiddelen een uniek “’GESAMT KUNSTWERK”” dat zijn gelijke in het Hoge Noorden nog niet kent.
  Veel eerder en op onderliggende wegen gaan bomen worden gesloopt , gekapt en afgevoerd als brandhoud naar de al even omstreden RWE centrale in de Eemshaven.
  Verkocht als houtsnippers voor pseudo groene energie door bomensnipers en hakkers in opdracht en zogenaamd democratisch vergund door de locale overheid met de hijgende evenzo stinkende fluisterasfalt adem van de
  Crisis- en Herstelwet adepten van Rijk, Provincie en Gemeente(inclusief de politici die de aanleg van deze megalomane weg en ambities van bereikbaarheid en stilstand waar dat kan en moet steunen vanaf 2009.De steunende
  Politieke partijen van dit beleid en deze uitvoeringspraktijk verdienen een kunstwerk. Dat kan dan geplaatst worden op het met klimop vergroende vroegere Julianaplein en dan feestelijk onthuld met de nieuwe groene kleren van de
  Keizer. Het plein krijgt dan de naam van een prominent lid van het Koninklijkhuis en daarover zullen al enige onthullingen gedaan worden op de komende koningsdag in 2018 in Groningen.

  Nu zal blijken of de grote buitenlandse beleggers en aannemers in Zublin en Max Boegle hun winst kunnen gaan pakken dankzij innige samenwerking met de vorige VVD minister en horige politici en Rijkswaterstaat. Veel geld is gereserveerd voor zogenaamde tegenvallers en rijks spoorgeld door het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.)Calon, Koopmans, Eurlings, Bleeker, Alders, Max van de Berg )Veel geld zo blijkt ook uit het schema is gaan zitten in de voorbereidingen en projectkosten van de overheden, die dat weer met elkaar konden verrekenen. Inclusief waarschijnlijk het door de tweede projectdirecteur aan “’den bevolking en met name de Oosterpoorters beloofde Kunstwerk.
  Alsof het geheel van tunnel, bruggen, kappen en slopen, omleggen van bomen en van leidingen en het dempen van het meer dan 400 jaar Oude Winschoterdiep, het verplaatsen van de verkeersdruk naar wegen in de stad en de wijken, het leggen van groene deksels, het laten bouwen van een mega cement fabriek aan het Nieuwe Winschoterdiep, de tientallen omleidingen en komende opstoppingen als gevolg van de zogenaamde ombouw van de Ringweg al geen “”GESAMT KUNSTWERK”” genoeg is voor de ambities van de heersende politiek onder leiding van D66(groen en duurzaam) VVD (ambi(ambitieus en asfalt)PVdA en SP(werk en inkomen/social return) CDA(geloof in vooruitgang met een groene en vergulde rand.
  Nee, er moet en kan nog een extra door de overheid gefinancierd , natuurlijk lokaal aanbesteed in de kleuren wit en groen “’kunstwerk komen”’ Kunstenaars zullen staan te trappelen wellicht dergelijk werk uit te voeren. Het verticaal plaatsen van stalen pijpen ter ontluchting van de tunnels en deze dan groen in en met duurzaam te behouden verf schilderen is wellicht al een optie. Projectdirecteur Aanpak Ring Zuid, dat klink ook zo mooi net als de deltacommissaris maar dan een voor het Noorden alleen, stelde in een gesprek dat de weg en de bewoners een Kunstwerk verdienen (1% regeling).Gezien de hoge kosten en BTW winst voor het Rijk kan dat nog al een extra kunstwerk worden en wie kan dat beter na jaren onthullen of in gebruik nemen? Dit blijft nog even geheim, maar naar verwacht krijgt de Koning op bezoek in Groningen al iets te zien op kleine schaal van dit kunstwerk in de route die hij volgen zal en al in de maak is.
  Nu het geluid van motorzagen in een angstwekkend koor gaat klinken, tenzij…….vluchten dieren en vleermuizen naar elders of worden gedood gelijk de bomen en het groen. Als ook wordt vertrouwen in politiek en politici gedood, die alle alternatieven van voor 2009 en na 2009 naar de prullenbak verwezen hebben vanwege hun eigen adembenemende ambities hoger op te komen en tot en met de Tweede kamer aan toe of een mooi burgemeesterschap te Lochem.
  1. K. Vaak

   12 november 2017, 09:01

   Lekker kort en duidelijk!
  Verberg de reacties
 2. L. Kort

  20 november 2017, 14:09

  Met name de contextuele samenhang tilt het hele verhaal naar een hoger plan.
  Verberg de reacties

Reageren