Voorbeeld van een kruispuntverhoging bij de Goeman Borgesiuslaan. Dit is de kruising met de Van Houtenlaan.
Voorbeeld van een kruispuntplateau.