Start verkeersmaatregelen Helpman/Coendersborg op 9 mei

Start verkeersmaatregelen Helpman/Coendersborg op 9 mei

John

Op 9 mei 2016 begint aannemer De Wilde BV in opdracht van de gemeente Groningen met de uitvoering van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg. De maatregelen ontmoedigen doorgaand verkeer door de wijk en verbeteren de veiligheid voor fietsers en voetgangers, vooral rondom de scholen. Een groot deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus klaar. De uitvoering loopt vooruit op de aanleg van de Helperzoomtunnel, die deel uitmaakt van het project Aanpak Ring Zuid.

De maatregelen zijn samen met bewoners in de wijk, bedrijven en scholen uitgewerkt. Vooral de scholen hebben aangedrongen op een snelle invoering. Daarom worden de maatregelen nog voor de start van Aanpak Ring Zuid uitgevoerd. Ze zijn ruim op tijd klaar voordat de bouw van de Helperzoomtunnel in 2017 start.

De nieuwe verkeerssituatie in Helpman/Coendersborg.
De verkeersmaatregelen voor Helpman/Coendersborg.

30 km/uur-gebied
Het overgrote deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. Auto’s mogen dan alleen nog 50 km/uur rijden op de Helperzoom en de Goeman Borgesiuslaan. De straten in de wijk waar het 30 km/uur-gebied begint, krijgen een inritconstructie. Zo is het voor automobilisten extra duidelijk vanaf waar de lagere snelheid geldt.

Voorbeeld van een inritconstructie bij de De Savornin Lohmanlaan.
Voorbeeld van een inritconstructie.

Andere rijrichtingen
In enkele straten wordt het doorgaande verkeer beperkt door het veranderen van rijrichtingen. Er komt bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer aan beide uiteinden van de Helper Brink. In en rond deze straat bevinden zich veel scholen. Het verkeer kan straks niet meer direct vanaf de Helperzoom of de Verlengde Hereweg deze straat in.

Kruispuntplateaus
Op verschillende plekken in de wijk worden de kruispunten iets verhoogd. Strepen op de weg markeren deze verhoging. Ook worden de wegen op deze plekken iets versmald. Deze ‘kruispuntplateaus’ moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer afremt. Zo wordt het voor voetgangers en fietsers gemakkelijker en veiliger om over te steken. De kruispuntplateaus komen niet alleen in het 30 km/uur-gebied, maar ook in de Goeman Borgesiuslaan, waar de snelheid 50 km/uur blijft.

Voorbeeld van een kruispuntverhoging bij de Goeman Borgesiuslaan. Dit is de kruising met de Van Houtenlaan.
Voorbeeld van een kruispuntplateau.

Helperzoomtunnel
De aanleg van de Helperzoomtunnel staat gepland in 2017-2018 en maakt deel uit van het project Aanpak Ring Zuid. De Helperzoomtunnel is een verbinding tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de andere kant van het spoor. De tunnel vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat, die over enige jaren moet sluiten. Omdat de tunnel zuidelijker komt te liggen dan de huidige spoorwegovergang, verschuiven de verkeersstromen in de wijk. Op sommige wegen wordt het drukker en op andere plekken juist rustiger. De verkeersmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de wijk overal veilig blijft. De verkeersmaatregelen zijn een van de vier inrichtingsplannen van Aanpak Ring Zuid. Deze plannen zijn in 2014 vastgesteld.

Nieuwsbrief
Bewoners van Helpman/Coendersborg en directe omgeving ontvangen deze week een nieuwsbrief waarin de start van de uitvoering wordt aangekondigd. Op 11 mei is er een inloopbijeenkomst in de wijk, waar bewoners vragen kunnen stellen aan de gemeente en de aannemer. Voordat de aannemer ergens begint, stuurt hij een brief naar de omwonenden over het type werkzaamheden en de eventuele hinder. Als het nodig is, wordt het verkeer omgeleid.

Impressie van de Helperzoomtunnel.
Impressie van de Helperzoomtunnel.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (9)

 1. Truus

  29 april 2016, 16:47

  Er staat dat er in de Goeman Borgesiuslaan stil-asfalt komt. De Helperzoom is ook 50km gebied. Waarom komt daar geen stil-asfalt?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   5 mei 2016, 09:05

   Toch nog deze week het antwoord. Op de Helperzoom ligt nu al voor een groot deel stil asfalt. Met name daar waar de woningen staan. De gemeente Groningen gaat de komende tijd in overleg met de bewoners over het herinrichten van de Helperzoom. Daarna wordt de weg opnieuw geasfalteerd met stil asfalt.
  Verberg de reacties
 2. Sylvia

  12 mei 2016, 13:48

  Ik woon aan de Haydnlaan op het stuk tussen de Waldeck-Pyrmontstraat en de Troelstralaan. Toen ik net thuiskwam, zag ik dat het aannemersbedrijf bezig was met voorbereidende werkzaamheden voor een Kiss&Ride strook op de hoek waar de Haydnlaan overgaat in de Troelstrallaan. Voor dat stuk van de straat geldt momenteel al een parkeerverbod tussen 08.00 uur en 16.00 uur op werkdagen. Tot mijn schrik echter zie ik nu dat niet alleen dat gedeelte van onze straat bestemd wordt voor Kiss&Ride, maar dat die strook helemaal wordt doorgetrokken tot aan het kerkgebouw De Ark (t.o. de ingang van de Waldeck-Pyrmontstraat). Dit kan toch echt niet de bedoeling zijn, hierdoor worden 10 parkeerplaatsen opgeofferd, en dat in een wijk waar de parkeerdrukte toch al extreem is! Als bewoners in deze wijk wordt het op die manier steeds moeilijker om onze auto in de straat te kunnen parkeren (en dit is echt geen straat waar gezinnen over meer dan 1 auto beschikken). Ik kan me niet voorstellen dat het werkelijk de bedoeling is de helft van onze straat op te offeren aan parkeermogelijkheden die max 4 x per dag 10 min worden gebruikt, en dan ook alleen nog maar op werkdagen. Op de tekeningen die ik gisteravond tijdens de info bijeenkomst heb gezien, was ook een dergelijke lange strook niet ingetekend. En ook op de tekeningen die ik hier op de website zie, is er alleen maar sprake van een strook ter grootte van wat nu onder het parkeerverbod valt. Ik ben gaan praten met de medewerkers van De Wilde, en op hun tekening zag ik inderdaad tot mijn stomme verbazing dat daar de strook ingetekend was tot ter hoogte van de Waldeck Pyrmontstraat, dus over de halve lengte van onze straat. Ik hoop dat u zo spoedig mogelijk reageert, ik heb echt heel sterk de indruk dat de aannemer hier een fout maakt.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   12 mei 2016, 17:06

   @Sylvia: De projectleider heeft een mail gestuurd naar het adres dat u heeft ingevuld, maar deze kwam onbestelbaar retour. Kunt u een mail sturen naar info@aanpakringzuid.nl? Dan nemen we snel contact met u op.
  Verberg de reacties
 3. Eduard

  29 juli 2016, 19:00

  Vandaag zijn de paatjes voor "afsluiting autoverkeer" aan het begin van de Quintuslaan bij de Verlengde Hereweg geplaatst. De paaltjes staan zover uit elkaar dat de personenauto's er ruim tussendoor kunnen rijden en dan doen ze ook. Was dat de bedoeling?
  Verberg de reacties

Reageren