Start bomenkap voor Helperzoomtunnel

Start bomenkap voor Helperzoomtunnel

John

Dinsdag begint Combinatie Herepoort met het kappen van bomen en houtopstanden bij de toekomstige Helperzoomtunnel. Het gaat om groen aan beide zijden van het spoor.

Het kappen is nodig om de Helperzoomtunnel te kunnen bouwen. Deze Helperzoomtunnel komt tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat, op de plek waar nu het Helperpad doodloopt. Deze tunnel verbindt Helpman met het Europapark en vervangt de spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen gaat sluiten. De nieuwe tunnel is bedoeld voor voetgangers, fietsers, auto’s, bussen en hulpdiensten. Vrachtverkeer mag er niet doorheen.

Volgens de planning kan de tunnel medio 2018 open voor verkeer.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (2)

 1. bomenridders Groningen

  22 februari 2017, 08:45

  Als een dief in de nacht begon de Combinatie Herepoort aan het kappen, slopen van de meeste bomen en struiken, biotoop voor dieren .
  Over de al dan niet volledige vergunning voor dit werk bestaat gerede twijfel. Op het werk kon deze in ieder geval niet getoond worden en reageerde de Combinatie Herepoort eerder niet op brieven over de massale bomenkap als gevolg van hun opdracht en gewonnen aanbesteding. Bomenridders Groningen heeft gezien eerder fundamentele handhavingsverzoeken gerede twijfel aan het bestaan van een alles dekkende vergunning en de rechtmatigheid van genomen besluiten door GS. Met de aanleg en het slopen van de struiken en bomen gaat een grote groenmassa verloren, terwijl geenszins vast staat hoe en op welke deze desastreuze ontwikkeling gecompenseerd worden kan. Compensatie is onmogelijk; hooguit reparaties ook op wettelijke grondslag(Ffwet en beleid gemeente Sterke Stammen ev). Eveneens legt de bouw van de tunnel en de aansluiting aan de Helperzoom een conflict bloot vanwege de aan te leggen fietspaden op de bestaande weg of nog eens extra breed in de hoofdecologische zone. Voor dit fietspad moeten tientallen varieerend van 48 tot 140 bomen gesloopt worden. De huidige sloop van de bomen aan de Helperzoom loopt daarop al vooruit. Beter nu gesloopt.. dan straks beboet vanwege overtredingen van de FFwet en vooral snel om geen vertraging op te lopen..
  De Combinatie Herepoort reageert niet op brieven en gewone verzoeken om datgene wat ze in PR bij presentatie van hun plannen aan de hand van hun gewonnen gunning naar buiten brachten"" We gaan 200 bomen(rond getal) sparen van de? Ja, als je niet reageert en het aantal bomen en hun biotoop in soortenrijkdom ,leeftijd, verschijningsvorm en functies slechts"" compenseert in Drupsteen beelden"" en geluiden van zaagmachines, geen duidelijkheid geeft over hoe en waar en in welke omvang als gevolg van het gehele plan aanleg nieuwe RingwegZuid en aanliggend, onderliggende wegennet de bomen en biotoop gecompenseerd wordt en wanneer, dan misleid je publiek en politiek.
  Dat is jammer en zeer te betreuren en hoort niet tot de werkwijze van een verantwoord handelende Combinatie Herepoort.
  Overigens is het opvallend dat men veel doet om overlast ... te voorkomen, zet men omgevingsmanagement gelijk RWS in om onheil te reguleren en te trechteren. Ruimt men werkplekken gelijk ook na deze kap en sloop van bomen aan en harkt de vernietiging weg. En O ja, de gesloopte bomen en takken gaan naar de biomassa. Om te verstoken . Om er groene stroom van te maken. Om er Co2 bij de Eemscentrale mee in de lucht te blazen als bijstook.
  Kan het absurder en wranger.
  Bomen tot het maximale sparen, her planten en nu al planten van bomen op elke plek in de Stad in het Urban Forest als maar mogelijk is. dat is een essentiele en zeer maatschappelijke verantwoorde bijdrage aan een leefbare en werkbare stad. Voor mens, dier en boom.
  Bomenridders Groningen.
  www.bomenriddersgroningen.nl
  1. Jan Pieter Janse

   25 februari 2017, 18:32

   Het is buitengewoon jammer en feitelijk ook onheus dat de gehele aanpak ringZuid inclusief de ambtenaren betrokken bij dit project zich hullen in stilzwijgen. Zelfs brieven worden niet beantwoord over deze bomenzaken. Over inhoud, aantallen, motief en achtergronden val te praten en te twisten. Maar als je bij de openbare presentatie van de plannen roept dat er 200 bomen gespaard worden en dat dat te danken is aan de andere werkwijze van de Combinatie moet je kunnen aangeven waar dat getal vandaan komt. waar worden welke bomen gespaard en waar gaan ze ook op het onderliggende wegennet vanwege bijvoorbeeld aanleg van riool, herinrichtingen op onderliggende wegen kapot gemaakt worden, gesloopt en als biomassa groene stroom mogen gaan opleveren. De uitdaging voor de Combinatie is niet alleen Social Return, maar nu al Groen, Blauwe compensatie leveren en beginnen met aanplanten van bomen NU die er qua compensatie , diversiteit toe doen. Dan :ontstaat een beeld rn feiten met van geloofwaardigheid in plaats van mooie woorden.
  Verberg de reacties

Reageren