Stand van zaken intrillen damwandplanken

Stand van zaken intrillen damwandplanken

Judith

De afgelopen week hebben we ter hoogte van het  Herewegviaduct met één heistelling gewerkt aan het intrillen van de damwandplanken. In totaal zijn er op vier werkdagen 49 damwandplanken ingetrild. De teller staat hiermee op 1502 damwandplanken in totaal. De werkzaamheden bij het Herewegviaduct zijn zondagavond 27 oktober afgerond en de weg is weer opengesteld.

Combinatie Herepoort heeft damwandplanken ingetrild voor de verdiepte ligging ter hoogte van de Hereweg/Papiermolenlaan. Hiervoor was de Hereweg afgesloten voor het verkeer. Ook hebben we de Hereweg een stukje verlegd, zodat het verkeer tijdens de bouw van de verdiepte ligging door kan blijven rijden.

Kempkensberg
Bij de Kempkensberg zijn we sinds woensdag 18 september bezig met het intrillen van de damwandplanken, namelijk vanaf DUO/Belastingdienst richting de Hereweg. Op donderdag 10 oktober zijn we vlakbij het Sterrebos aangekomen. Voordat we daar verder gaan, zullen aan het einde van dit jaar eerst gedurende drie weken enkele pompproeven worden uitgevoerd.

De aanleg van de bouwkuip van de verdiepte ligging moet veilig en beheerst gebeuren. Met deze pompproef kan het effect op vernatting en verdroging van de omgeving van de bouwkuip van de verdiepte ligging goed in kaart worden gebracht. De pompproeven geven inzicht in de gevolgen van de bemaling van het grondwater. De resultaten van de pompproeven bepalen ook of er bij de nog aan te brengen damwandplanken langs het Sterrebos aanvullende maatregelen nodig zijn om vernatting of verdroging van het Sterrebos te voorkomen.

Vervolg
Op een aantal plekken moeten nog damwandplanken worden ingetrild, namelijk de Kempkensberg (zoals hierboven beschreven), de Esperantokruising, de Hereweg (noordwand) en het Oude Winschoterdiep. Ook een groot deel van de planken die de tussenschermen voor de compartimenten gaan vormen, moeten nog worden ingetrild. Een overzicht van de locaties en de planning volgt.

Foto: Raymond Bos

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (12)

 1. Thomas

  29 oktober 2019, 21:17

  Was dit zo gepland of loopt het nog iets verder uit?
  Voor de rest doen jullie alles goed hoor.
  1. Judith (Aanpak Ring Zuid)

   31 oktober 2019, 16:47

   Helaas is er intern iets fout gegaan met het maken van de planning. De planning die bij dit artikel is geplaatst en in de Monitoringsrapportage staat is niet juist. Dat is vervelend en we bieden onze excuses hiervoor aan. Combinatie Herepoort werkt op dit moment aan een nieuwe versie waarop de planning juist is weergegeven. Deze planning verwachten wij volgende week te kunnen publiceren.
  Verberg de reacties
 2. Thomas

  29 oktober 2019, 21:18

  *Of loopt het project nu nog iets verder uit
  Verberg de reacties
 3. Pim

  30 oktober 2019, 19:06

  Hier ben ik ook wel benieuwd naar. De nieuwste planning is behoorlijk anders dan de planning van 3 weken geleden. Zijn er tegenvallers?
  1. Judith (Aanpak Ring Zuid)

   31 oktober 2019, 16:47

   Pim, helaas is er intern iets fout gegaan met het maken van de planning. De planning die bij dit artikel is geplaatst en in de Monitoringsrapportage staat is niet juist. Dat is vervelend en we bieden onze excuses hiervoor aan. Combinatie Herepoort werkt op dit moment aan een nieuwe versie waarop de planning juist is weergegeven. Deze planning verwachten wij volgende week te kunnen publiceren.
   1. Pim

    5 november 2019, 23:43

    Beste Judtih,

    Hartelijk dank voor je reactie. Helaas is het nieuwe weekrapport nog niet beschikbaar. Voorheen werd deze op vrijdag, soms maandag, gepubliceerd. He is nu dinsdag einde dag zonder update. Ik heb hierover 2 vragen:
    -wanneer wordt het nieuwe weekrapport geplaatst?
    -kan er meer stabiliteit in het plaatsen van de weekrapporten gerealiseerd worden? Tot een maand geleden ging dit bijzonder goed en tot volle tevredenheid. Sindsdien is er iets veranderd (ik weet niet precies wat), maar resultaat is inaccurate informatievoorziening op bovendien onverwachte tijdstippen. Dit lijdt tot verwarring en frustatie (getuige ook de vele reacties), wat gezien de omstandigheden (lawaai en verkeersoverlast) best begrijpelijk is. Goede informatievoorziening is voor u en bewoners een win-win situatie.

    Een gepaste en inhoudelijke reactie (geen standaard antwoord) op bovenstaande zou ik zeer op prijs stellen.
    1. Judith (Aanpak Ring Zuid)

     13 november 2019, 13:32

     Beste Pim, het vorige rapport was gepubliceerd op dinsdag 29 oktober. Door een fout in het kaartje is deze enkele dagen offline geweest. Op woensdag 6 november hebben we deze weer online geplaatst.

     Het klopt dat we de rapporten altijd wekelijks publiceerden en ook ‘weekrapporten’ hebben genoemd. Momenteel zijn we niet meer elke week bezig met het intrillen van de planken, en is er dus ook niet elke week een monitoringsrapportage gemaakt. Het intrillen is de komende weken steeds op enkele momenten in bepaalde periodes. Het Loket Damwand bekijkt nu hoe er de komende tijd gerapporteerd gaat worden op deze website. Ik kan nu dus ook niet aangeven wanneer het volgende rapport geplaatst wordt. Mijn excuses als er verwarring is ontstaan over de frequentie van de rapporten. Goed om te horen dat je deze publicaties volgt!
  Verberg de reacties
 4. Kees Steen

  30 oktober 2019, 19:28

  Stikstof en PFAS gedoe. Moet heel wat kuub aan grond afgegraven worden...
  1. Judith (Aanpak Ring Zuid)

   31 oktober 2019, 16:48

   Kess, PAS heeft geen effect op de uitvoering van het project. Het Tracébesluit ARZ is in 2014 genomen. Uit het Milieueffectonderzoek (MER) dat is uitgevoerd blijkt dat het project niet leidt tot stikstofeffecten in Natura2000-gebieden.

   Voor PFAS geldt dat het project hier ook mee te maken zal krijgen. In welke mate en wat de consequenties hiervan zijn is op dit moment nog niet exact aan te geven. Rijkswaterstaat inventariseert op dit moment bij alle projecten (ook de zuidelijke ringweg) wat eventuele knelpunten zijn. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een concrete inschatting te maken van de gevolgen.
   1. Kees Steen

    31 oktober 2019, 19:21

    Judith, dank voor je antwoord
  Verberg de reacties
 5. Marco

  30 oktober 2019, 21:49

  De allereerste berichtgevingen en aankondigingen waren dat het intrillen van de damwandplanken van juli tot en met eind 2019 zou duren. Hierna kregen we te horen dat de laatste planken in het voorjaar 2020 zou zijn. En nu zien we 2021 in de planning staan. De planning wordt gewoon niet serieus genomen, sterker nog, de omwonenden die elke dag gek worden van het teringgeluid worden niet serieus genomen. Nog langer moeten ze in deze herrie zitten! Zijn die pompproeven gepland? Zo ja waar hadden we dit kunnen teruglezen?
  1. Judith (Aanpak Ring Zuid)

   31 oktober 2019, 16:50

   Marco, we realiseren ons dat het intrillen van de damwandplanken veel hinder veroorzaakt. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Er blijkt echter dat er intern iets fout is gegaan met het maken van de planning. De planning die bij dit artikel en in de Monitoringsrapportage staat is niet juist. Dat is vervelend en daarvoor bieden we onze excuses aan. Combinatie Herepoort werkt op dit moment aan een nieuwe versie waarop de planning juist is weergegeven. Deze planning verwachten wij volgende week te kunnen publiceren.

   In juli hebben we een artikel geplaatst op onze website waarin we een toelichting hebben gegeven op de aanleg van de bouwkuip van de verdiepte ligging. Daarin is ook gemeld dat er bemalingsproeven gedaan zullen worden.
  Verberg de reacties

Reageren