Samen werken aan minder overlast voor omwonenden en verkeer

Samen werken aan minder overlast voor omwonenden en verkeer

John

De ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen gaat impact hebben op het leven en wonen in de stad en op het verkeer. Het beperken van de overlast is een gezamenlijke opgave.

Beperken overlast voor omwonenden
De direct omwonenden gaan serieuze overlast ondervinden van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Combinatie Herepoort probeert de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk tegen te gaan. In de buurt van huizen en scholen kiest Combinatie Herepoort niet voor heien, maar voor schroefpalen. Dit veroorzaakt minder geluidsoverlast en trillingen. Verder komen bij de tijdelijke wegen en rondom de grotere werkzaamheden geluidsschermen om het lawaai te dempen. Het bouwverkeer wordt beperkt door grond waar mogelijk niet af te voeren, maar te hergebruiken. Rond de bouwplaatsen worden stewards ingezet. Zij zijn het aanspreekpunt voor omwonenden en proberen kleinere problemen direct op te lossen. Wie overlast door wegwerkzaamheden in de stad ervaart, kan terecht bij een nieuw centraal loket van Groningen Bereikbaar: het Loket Verkeer & Werkzaamheden, tijdens kantooruren ook bereikbaar op (050) 367 89 89 en per mail.

Beperken verkeershinder
In de afgelopen jaren heeft Groningen Bereikbaar zich met vele partijen voorbereid op alle werkzaamheden. Er is geïnvesteerd in dynamische borden langs de weg, het goed instellen van de verkeerslichten en adequate informatievoorziening. Met het bedrijfsleven en het onderwijs zijn maatregelen bedacht om het anders reizen, thuiswerken en op andere tijdstippen reizen makkelijker te maken. Combinatie Herepoort gaat maatregelen nemen om de hinder voor het verkeer te beperken. Zo wordt de verdiepte ligging in één keer aangelegd in plaats van in twee delen, waardoor de bouwtijd hiervan een jaar korter is dan verwacht. Dit betekent ook minder hinder voor weggebruikers en omwonenden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren blijft de inzet van overheid, bedrijfsleven en de weggebruikers ook de komende jaren onverminderd nodig om de stad bereikbaar te houden. De opgave voor de stad blijft groot.

Dankzij digitale borden langs de weg kunnen automobilisten hun route aanpassen als er werkzaamheden zijn. Foto: Jeroen van Kooten.
Borden langs de weg voorzien de weggebruikers van actuele verkeersinformatie. Foto: Jeroen van Kooten.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (6)

 1. een omwonende

  26 oktober 2016, 15:51

  Tot nu toe gaat het beperken van de overlast nog niet echt lekker.
  Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is recent binnen een week de straatverlichting twee dagen defect geweest en een waterleiding geraakt waardoor de overlast niet echt minimaal te noemen is. Nu betreft dit nog uitsluitend overlast door voorbereidende werkzaamheden...
  Wat gaat u er aan doen om te zorgen dat er minder calamiteiten te verwachten zijn als men echt los gaat? En wanneer en waarover gaat de combinatie Herepoort c.q. ARZ met ons in gesprek en, zoals eerder aangegeven, inventariseren wat de huidige staat van onze woningen is? Gezien de afstand van ons huis t.o.v. de ring is het onwaarschijnlijk dat er directe schade zou kunnen ontstaan door de werkzaamheden. Gaarne uw reactie.
  1. Dezelfde

   4 november 2016, 00:12

   Hallo, hoe lang moet het duren om een reactie te formuleren?
  2. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   17 november 2016, 14:03

   Het is vervelend dat er in de voorbereiding al dingen mis zijn gegaan. Maar dat zegt niets over de uitvoering van de ombouw. Daar zijn andere organisaties bij betrokken.

   Combinatie Herepoort gaat met de omwonenden in gesprek om toe te lichten wat er gaat gebeuren en wat er gedaan wordt om de overlast te beperken. De overlast kan bijvoorbeeld bestaan uit geluid, trillingen, bouwstof, enzovoorts. Ook kan de aannemer dan horen of er in de omgeving bepaalde wensen zijn waar hij rekening mee kan houden.

   Calamiteiten, zoals schade aan de waterleiding, zijn in alle eerlijkheid niet altijd te voorkomen. Voordat ergens gegraven wordt, doet de uitvoerder uiteraard eerst onderzoek naar waar kabels en leidingen in de grond liggen. Ook worden er proefsleuven gegraven om te testen of de werkelijkheid overeenkomt met wat er op de tekeningen staat. Maar ook dan kan er wat misgaan, het blijft mensenwerk.

   Bouwschade door werkzaamheden wordt zoveel mogelijk beperkt. In het contract met de aannemer zijn strikte eisen vastgelegd over de te hanteren bouwmethoden. Als er toch schade ontstaat, wordt deze vergoed. Zie ook onze pagina over bouwschade. Om inzicht in eventuele schade te krijgen, gaat Combinatie Herepoort voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden de situatie van de bebouwing in de omgeving vastleggen. Tijdens de werkzaamheden zijn er vervolgmetingen. Welke panden hiervoor in aanmerking komen, moet nog worden bepaald. Bewoners worden hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
  Verberg de reacties
 2. Een omwonende

  6 november 2016, 13:35

  Hallo,

  Zijn mijn vragen niet de moeite waard om op te reageren Noor RvS uitspraak heeft gedaan?
  Verberg de reacties
 3. Dezelfde omwonende nog steeds

  15 november 2016, 19:21

  Uhhhh....? Binnenkort??
  Verberg de reacties

Reageren