Raad van State ontvangt vijf reacties op Wijzigingsbesluit

Raad van State ontvangt vijf reacties op Wijzigingsbesluit

John

Op het Wijzigingsbesluit van de zuidelijke ringweg zijn bij de Raad van State in totaal vijf reacties binnengekomen. Het gaat om vier zienswijzen en één beroep. De Raad van State gaat deze nu bestuderen. Rond de zomer wordt de einduitspraak verwacht.

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is in september 2014 een Tracébesluit vastgesteld. Hiertegen werden 15 beroepschriften ingediend. In september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak gedaan. De Raad van State besliste dat het Tracébesluit binnen 24 weken op vijf punten beter gemotiveerd of aangepast moest worden. Dit heeft geleid tot het Wijzigingsbesluit, dat op 12 februari 2016 door de minister is vastgesteld. Wie het hier niet mee eens was, kon binnen zes weken beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit.

Vijf personen of organisaties hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Vier hiervan hadden al een beroep ingesteld tegen het Tracébesluit. Deze ‘appellanten’ reageren nu op de aangebrachte wijzigingen. Daarnaast heeft één nieuw persoon beroep ingediend op het Wijzigingsbesluit.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (2)

 1. janpieterjanse

  8 april 2016, 16:29

  U geeft heldere informatie over het feit dat vijf rechtspersonen een beroep hebben aangetekend tegen het wijzigingsbesluit en de inhoud en procedures die tot het wijzigingsbesluit geleid hebben. Het is getuigen van transparantie dat u ook de tussenuitspraak plaats en het wijzigingsbesluit. Wat u niet plaatst maar wel tot de aanpak ringzuid, door u geleid en begeleidt behoort is dat u openbaar melding maakt van de bezwaren tegen het door de samenwerkende overheden in uw aanpak, echter de gemeentelijke partner Groningen tegen de omgevingsvergunning Papiermolen, park, speelweide, groen, watergang aantasting van het Rijksmonument ook een procedure loopt bij de Raad van State. het gaat om feitelijke informatie die niet bij het nu geplaatste bericht mag ontbreken. Er is nauwe en aantoonbare cq al aangetoonde samenhang tussen deelplannen zoals de aantasting van de Papiermolen, de Helperzoomtunnel en de aanpassingen in de vorm van genomen en te nemen verkeersbesluiten als gevolg van de aanleg van de RingZuid en het Tracebesluit van 29 september 2014.Het omstreden besluit.
  Het verdient aanbeveling geachte heer John, ook dergelijke informatie niet ergens anders te plaatsen doch helder verbonden aan de thans lopende procedures bij de Raad van State. Verwijzing naar de andere overheid gezien de nauwe samenwerking en onderlinge afstemming dat die zou moeten publiceren gaat niet op. De website is eigendom en instrument van de samenwerkende overheden in hun opdracht opgezet,onderhouden en betaald.
  1. Claudia (Aanpak Ring Zuid)

   12 april 2016, 16:52

   We hebben inderdaad nog geen artikel geplaatst over de procedure bij de Raad van State tegen de vergunning voor het aanpassen van De Papiermolen. Ons laatste bericht was van 4 november, waarin staat dat er beroep tegen de verleende vergunning kon worden ingesteld. We zullen een artikel plaatsen over de actuele stand van zaken.
  Verberg de reacties

Reageren