Raad van State bevestigt: bomen ten oosten van het spoor kunnen worden gekapt

Raad van State bevestigt: bomen ten oosten van het spoor kunnen worden gekapt

Claudia

Vandaag publiceerde de Raad van State de uitspraak dat Combinatie Herepoort de bomen in het gebied ten oosten van het spoor mag kappen. Deze uitspraak had de rechter op dinsdag 12 december in de zitting mondeling al gedaan.

Combinatie Herepoort had om opheffing gevraagd, omdat hier in de komende periode werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden kunnen nu gewoon doorgaan. Het project loopt hierdoor geen vertraging op.

Over de resterende kapvergunningen moet de Raad van State nog de uitspraak doen of zij terecht zijn verleend. De uitspraak hierover wordt binnen zes weken verwacht.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (1)

 1. stichting bomenridders groningen

  22 december 2017, 10:46

  Zo te zien en te horen had u de opdrachten ruim op tijd onder voorwaarden laten verlenen aan de beroepskappers van bomen.
  U gaat derhalve voortvarend op de ingeslagen weg voort. Is het onwetendheid of bewuste strategie nog stammende uit de periode met Dhr. J Hillen toen Groningen o.l.v machinaties en politieke druk verleid moest worden de getrechterde aanpak van Elverding methode waarbinnen maar een voorkeursvariant mocht overblijven volgende. Geld uit den Haag via (kongsi)moties Koopmans, Calon, Eurlings en met Steun van H. Bleker en groenlinkse deals met Dekker en Sp deal met J.Visser gevoegd bij gelden in beheer bij de Noordelijke Provincies de RSP gelden vanwege het niet doorgaan van de al jaren ook aan de orde zijnde voor het gehele Noorden belangrijke spoorverbindingen en capaciteit/snelheidsverhoging tussen het Noorden en het Westen en omgekeerd.
  De bomenkap zoals deze uitgevoerd wordt is vergelijkbaar met de 6oer jaren aanleg van de huidige Ringweg en volstrekt af te wijzen, omdat er alternatieven zijn. Als zo een weg en tunnel aangelegd moet worden omdat het"'niet anders kan en geld besteed moet worden anders pikt den Haag het in(bekende bronnen) dan moet je wat doen voor de kosten en de baat. Dat daarbij ook nog alle honderden bomen gekapt moeten worden, niet voortijdig in de Stad gecompenseerd zijn gezien de lange voorbereidingstijd van dit project is en misser van allure. Vergelijkbaar 100% met de missers bij de aanleg. Nu er ook nog grote geschillen zijn over de hoeveelheden te slopen/kappen bomen. De herplant -plicht, de aard van de verplichte her-plant en compensaties en daar geen harde termijnen "'openbaar "' bekend "' gemaakt worden via uw organisaties en Bouwcombinatie en u schuift met bomen en met aantallen. Begint te juichen dat u alles ten Noorden van de spoorweg mag kappen, is de maat vol.
  De Bomenridders staan voor verduurzaming, urban forest, ruimhartige compensatie bij ingrepen zoals aan de orde(inclusief de al eerder gesloopte bomen voor de Ringweg aanleg en alle te slopen bomen op en bij en aan het onderliggende wegennet. De bomen, die als gevolg van de aanleg van nieuwe kabels en leidingen, rioleringen in een veel breder gebied, ook bij wegreconstructies in uw aanpak er aan gaan(in het gunstigste geval tijdelijk en gevaarloos verplaats naar plaatsen waar ze volwassen kunnen worden en hun bijdrage aan de verduurzaming kunnen blijven leveren, dienen gecompenseerd te zijn in een helder document. Om te beginnen waar staan en blijven de in november 2016 toegezegde 200 bomen, te sparen in uw aanpak staan. Niet te verplaatsen bomen want dat duid op een wisseltrick of balletje balletje/boompje boompje opzet. aan u om meer en feitelijke informatie te leveren en geen PR en schaamteloze juichtonen over de wel toegestane kap, bijna afgesmeekt bij de Raad van State in emotioneel betoog van de ingehuurde advocaat door de combinatie en de samenwerkende overheden in dit project. Wij, Bomenridders Groningen zien met grote belangstelling en al jaren gevraagd overleg tegemoet en uw inzet de 200 en veel meer bomen waar te maken.
  Hoogachtend
  Stichting Bomenridders Groningen.
  Verberg de reacties

Reageren