Proef met verkeersmaatregelen Europaplein

Proef met verkeersmaatregelen Europaplein

John

Op vrijdag 1 september start een proef met verschillende verkeersmaatregelen om de doorstroming op het Europaplein in Groningen op peil te houden. Verkeer op de Europaweg vanuit de stad richting het Julianaplein krijgt vaker en langer groen licht. De verkeerslichten bij de toerit naar de ringweg gaan alleen nog op rood voor de overstekende fietsers en voetgangers.

Een andere wijziging is dat verkeer op de Lübeckweg richting ringweg al voor het kruispunt moet ritsen naar één rijbaan. Verder komt er op het kruispunt een andere indeling van de rijstroken. De rijbanen worden gescheiden met zogenaamde barriers.

Uitvoering
In verband met het slechte weer zijn de werkzaamheden uitgesteld. De nieuwe planning is dat de aannemer op donderdagavond 31 augustus om 22.00 uur start met het plaatsen van de fysieke maatregelen op het Europaplein. Op vrijdagochtend 1 september zijn de verkeersmaatregelen van kracht. Mocht het slechte weer aanhouden, dan volgt mogelijk opnieuw uitstel.

UMCG
De proef is een initiatief van samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar, Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort. Doel is dat in de drukke avondspits het verkeer op de belangrijke verkeersader UMCG-Europaweg-N7/Julianaplein zo goed mogelijk door blijft stromen. Dit is ook van belang voor de bereikbaarheid van het UMCG voor hulpdiensten. De maatregelen worden genomen vooruitlopend op de start van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en met name de ingebruikname van de tijdelijke noordbaan met smallere rijbanen in 2018.

Druk punt
Het Europaplein is een druk punt. Met name in de avondspits is regelmatig sprake van filevorming. Door de verkeersmaatregelen gaan de automobilisten op de Europaweg vanuit de stad merken dat ze gemakkelijker kunnen doorrijden richting de ringweg. De verwachting is dat de doorstroming van het verkeer vanaf de Lübeckweg richting het Julianaplein en vanaf de Europaweg-zuidzijde naar de N7 niet verandert.

Voldoende niveau
Groningen Bereikbaar gaat de effecten van de maatregelen voortdurend monitoren en analyseren. De doorstroming moet op alle wegen rondom het Europaplein van voldoende niveau blijven. Als de maatregelen bij het Europaplein effectief zijn, blijven ze ook de komende jaren gelden. Mocht de proef niet succesvol zijn, dan zoeken de partijen alternatieve maatregelen.

Verkeersmaatregelen op het Europaplein. Afbeelding: Groningen Bereikbaar.
Verkeersmaatregelen op het Europaplein. Afbeelding: Groningen Bereikbaar.
Dirkje Hartmans (Groningen Bereikbaar) over de verkeersmaatregelen

Dirkje Hartmans (Groningen Bereikbaar) over de verkeersmaatregelen

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (7)

 1. Sander

  30 maart 2018, 13:56

  Wij zijn nu ruim een half jaar verder en ik denk dat ik wel mag stellen dat het niet werkt! Alles rondom het Europaplein loopt continu vast. Ik begrijp dat er bij werkzaamheden enige vertraging is maar dit is niet leuk meer. Ik moet zoals vele anderen elke dag van de boumaboulevard naar de ring (europaplein) dit duurt minimaal 15 tot 20 minuten voordat je ring op kan. Sta je netjes een kwartier in de rij te wachten om elke 3 minuten 20 meter verder te mogen rijden komen er continu van die "eikels" voorbij over de rechtdoor baan om dan op het laatste moment linksaf te gaan (onder de viaduct). Je begrijpt dat de frustraties steeds groter word. Ook alle andere wegen zijn inmiddels meerdere malen geprobeerd, de ring de andere kant rond, via haren, via waterhuizen, door helpman, door oosterparkbuurt, via de griffeweg naar de emmaviaduct, etc, etc. Het heeft allemaal geen zin, overal sta je stil. Als straks de "echte" werkzaamheden gaan beginnen wordt het pas een echte puinhoop. kortom, de situatie op het europaplein moet echt veranderen dit kan niet langer zo. p.s. vanuit mijn kantoor heb ik zicht op de boumaboulevard en het is nu half 2 en het staat alweer stil tussen de boumaboulevard en het europaplain....
  1. Tim

   31 maart 2018, 09:19

   Het is inderdaad aardig druk; ook het kruispunt bij de boumaboulevard staat regelmatig vol met auto's waardoor het probleem versterkt wordt. Een oplossing is niet zo eenvoudig te verzinnen vrees ik.

   Je zou eraan kunnen denken om de ontsluiting van de lubeckweg weg te halen. In de huidige situatie kunnen mensen daar de ringweg af en straks gaan mensen daar juist de rinweg op (dus voor het plein al), wellicht kan dat naar voren geschoven worden in de planning?

   Gedurende de werkzaamheden komt op een moment de nieuwe op en afrit op driebond in gebruik. Ik denk dat dan alle problemen sterk verminderd worden.
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   6 april 2018, 11:24

   @Sander: Afgelopen zomer zijn de op- en afrit Oosterpoort afgesloten vanwege de voorbereiding op de bouw van de tijdelijke weg en de verdiepte ligging. Naar verwachting zou dit vooral hinder geven voor de weggebruikers vanuit binnenstad-Oost en UMCG. Daarom is een proef gedaan met een ‘vrije rechtsaffer’ voor dit verkeer (dus vanaf de Europaweg-Noord) naar de oprit Europaweg. Het verkeer kreeg hier vrijwel continu groen licht. Uit metingen is gebleken dat hierdoor het kruispunt in zijn totaliteit iets meer verkeer kan verwerken, terwijl de reistijd voor verkeer van de Europaweg-Noord richting de ringweg ongeveer gelijk is gebleven. Voor het verkeer vanaf de Bornholmstraat en de Boumaboulevard is de reistijd niet verbeterd. De proef is afgelopen en er is besloten om de verkeersmaatregelen te handhaven.

   Inmiddels is de aannemer gestart met de bouw van de tijdelijke weg langs de zuidelijke ringweg. Deze zal rond de zomer in gebruik worden genomen. Ook in deze tijdelijke situatie zal de vrije rechtsaffer voor het verkeer vanaf de Europaweg-Noord blijven bestaan. Zodra de nieuwe aansluiting bij Driebond (ter hoogte van de Stettinweg) gereed is, kunnen de Bergenweg en de Lübeckweg worden afgesloten van de Europaweg. Het kruispunt bij de aansluiting Europaweg wordt daardoor eenvoudiger, wat naar verwachting tot een betere doorstroming leidt. Overigens blijft dit, ook dan, een zeer druk punt in het verkeersnetwerk in de stad Groningen.
   1. Sander

    6 april 2018, 12:01

    @John, Het probleem bij het kruispunt is het invoegen op de ring, waardoor het vol loopt en je dus bij groen ligt niet kunt oprijden.
    Volgens mij kan dit invoegen beter door het verkeer op de ring meer naar de linkerbaan te sturen en de invoegstrook op de ring helemaal te gebruiken. Nu voegt iedereen meteen in waardoor alles vast loopt. door bijv een (betonnen) geleider te plaatsen tot bijna het einde van de invoegstrook. Dit in samenwerking met (elektronische) borden boven de weg met de instructie om de snelheid aan te passen en aan het einde in te voegen. Ook het verkeer op de ring moet hier meer rekening mee houden, nu staat er 20 meter voor de invoegstrook een klein bordje. Hier zouden ook grote (elektronische) borden boven de weg moeten komen om het verkeer te instrueren. Op dit moment is het nog ieder voor zichzelf en dat kan (en moet) beter. En misschien word het wel beter als de aansluiting bij driebond klaar is, echter duurt dit volgens mij nog een lange tijd voordat deze in gebruik genomen word.
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     10 april 2018, 14:58

     @Sander, de bottleneck ligt inderdaad bovenaan, bij het invoegen. We hebben daarom op de oprit extra borden geplaatst om de automobilisten te verzoeken de hele invoegstrook te benutten. Op de hoofdrijbaan zijn borden geplaatst die de weggebruiker verzoeken de invoegers ruimte te geven. In de proef hebben we geen dwingendere maatregelen onderzocht. Dit heeft als reden dat de tijdelijke weg, die momenteel op de ringweg wordt aangelegd, een versmalde linkerrijstrook krijgt. Deze strook wordt verboden voor vrachtwagens. Het is daardoor in de tijdelijke situatie fysiek niet mogelijk om al het verkeer verplicht links te laten rijden.

     Het plaatsen van een geleider is in theorie een goede oplossing. In de tijdelijke situatie is hier echter geen ruimte voor en het belemmert de doorgang voor hulpdiensten. De oprit is namelijk een hoofdaanrijroute voor zowel de ambulance als brandweer.

     In het ontwerp van de tijdelijke weg is wel gekeken of op de oprit een langere doorgetrokken streep kan komen. Dit kan alleen als de oprit ook langer wordt en hiervoor is geen ruimte beschikbaar.
  Verberg de reacties
 2. DJ

  30 maart 2018, 16:13

  Staks als de Helperzoomtunnel af is zullen velen door Helpman gaan rijden om deze chaos te vermijden. Dat is misschien voor jou een oplossing, maar voor de woonwijk een groot probleem. Daarom inderdaad: problemen op het Europaplein aanpakken (voordat de Helperzoomtunnel opengaat), en oplossingen vinden voor het doorgaande verkeer, zonder het door woonwijken te sturen.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   6 april 2018, 11:25

   @DJ: De nieuwe Helperzoomtunnel wordt deze zomer geopend voor verkeer. Deze tunnel is het alternatief voor de Esperantokruising en is dus bedoeld voor het verkeer dat nu van deze spoorwegkruising gebruik maakt. Het gaat dan zowel om verkeer uit Helpman richting het oosten als verkeer uit de Oosterpoort, De Linie en het Europapark richting het westen. In Helpman zijn al verkeersmaatregelen getroffen om sluipverkeer door de wijk te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Nadat de Helperzoomtunnel open is gesteld, zullen we de verkeerssituatie monitoren. Als er ongewenste effecten optreden, bekijken we of we aanvullende maatregelen gaan treffen.
  Verberg de reacties

Reageren