Proef met damwanden aan de H.L. Wichersstraat

Proef met damwanden aan de H.L. Wichersstraat

Meten is weten: onder dat motto voert Combinatie Herepoort half juni twee weken een proef uit met het plaatsen van damwanden. Dit gebeurt aan de H.L. Wichersstraat, op het terrein tegen de ringweg aan, waar rond de jaarwisseling woningen zijn afgebroken. Op deze plek wordt straks een deel van de verdiepte ligging aangelegd. “Deze proef geeft ons een unieke kans om erachter te komen wat de beste manier is om de damwanden te plaatsen, met zo min mogelijk hinder en risico’s voor de omgeving.” Aldus Thomas Nolte, hoofduitvoerder van de verdiepte ligging bij aannemer Combinatie Herepoort.

Een groot deel van de zuidelijke ringweg wordt verdiept aangelegd. Tussen het Europaplein en de Hereweg verdwijnt de weg zo’n 6 meter onder de grond. “Voordat we kunnen beginnen met graven, moeten eerst aan alle kanten damwanden komen. Dat zijn stalen ‘planken’ van zo’n 1,40 meter breed en 25 meter lang. Er moeten hier dus honderden van die planken de grond in. Door deze proef kunnen we allereerst testen hoe makkelijk of minder makkelijk dat gaat. Daarmee krijgen we ook een reëel beeld van wat de beste techniek is om hinder voor de direct omwonenden zo veel mogelijk te beperken.”

Meten is weten, ook voor de omwonenden
De proef met de damwanden biedt de kans om in de praktijk eventuele hinder voor de woningen in de directe omgeving te meten. “Voor geluid, trillingen en eventuele beweging in de grond gelden allerlei rekenmodellen. Op basis daarvan en natuurlijk door ervaring en voorspellingen weten we exact wat het werk voor hinder oplevert”, zegt Thomas Nolte. “Die theorie toetsen we in de omgeving van de H.L. Wichersstraat in de praktijk. Er komen allerlei meters aan de woningen en in de buurt, zodat we een reëel beeld krijgen van hoe betrouwbaar deze voorspellingen zijn.”

Bouwkundige vooropname
Levert de aanleg van de verdiepte ligging risico’s op voor de panden in de directe omgeving? “Het mooiste antwoord is natuurlijk: nee. Maar er bestaat altijd een zeker risico op schade aan de panden. Dat kan te maken hebben met onze werkzaamheden, maar ook met de kwaliteit van de huizen zelf. Daarom laten wij voordat we beginnen een bouwkundige vooropname maken. Dat gebeurt door een onafhankelijk bureau. Dat bureau maakt een rapport op en dat wordt gedeponeerd bij de notaris. Mocht er toch schade zijn, dan heeft de eigenaar een onafhankelijk rapport om te bewijzen dat er bij aanvang van de werkzaamheden geen scheuren of zoiets waren.” Ook worden er hoogteboutjes geplaatst en meters om geluid en trillingen te meten. “Sommige omwonenden schrikken daarvan. Ik wil graag hun zorgen wegnemen. We verwachten geen schade, maar we hebben hier een locatie waar we proeven kunnen doen. Die gelegenheid grijpen we aan.”

Proefsleuf
Naast de damwanden wordt een proefsleuf gegraven, om met eigen ogen de ondergrond te kunnen zien. “We weten op basis van onderzoek wat de ondergrond hier is. Het gaat om een laag keileem uit de tijd dat de Hondsrug gevormd is, met daaronder zand. Maar het is altijd goed als je dit zelf kunt constateren. We doen bovendien een pompproef om een nog beter beeld te krijgen van de ondergrond en om de grondwaterstand tijdens de bouw beter te kunnen reguleren. Met deze proef zijn we nog beter voorbereid op de bouw van de verdiepte ligging.”

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden rond het toekomstige Zuiderplantsoen (Herewegbuurt, Oosterpoort, De Linie, De Meeuwen & Europapark)? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (7)

 1. Mark

  2 juni 2017, 21:34

  Waarom wordt er wel gemeten in de H. L. WICHERSSTRAAT en niet aan de Meeuwerderbaan, Winschoterdiep en Verlengde Nieuwstraat?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   6 juni 2017, 10:41

   Mark, voorafgaand aan de werkzaamheden is berekend welke gebouwen mogelijk trillingshinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Op basis hiervan is een contourlijn getrokken. De gebouwen aan de H.L. Wichersstraat vallen binnen deze contourlijn. Bij deze gebouwen is een bouwkundige opname gedaan. De gebouwen aan de straten die jij noemt, vallen buiten de contourlijn.
  Verberg de reacties
 2. eltjo ritsema

  19 juni 2017, 17:37

  Hoe gaat het verder met winschoterdiep daar ben ik erg nieuwschierig naar .
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   19 juni 2017, 18:21

   Eltjo, het Oude Winschoterdiep blijft open voor kleine bootjes. De zuidelijke ringweg loopt straks onder het kanaal door. De diepte van het water is gemiddeld 50 cm; aan de westkant iets dieper en aan de oostkant iets minder diep. Ook nu is het kanaal afgesloten voor scheepvaart. De vaste brug in het verlengde van de Meeuwerderbaan blijft liggen. Je kunt er nu en straks in een kano of een laag bootje onderdoor. Het oorspronkelijke plan was om het Oude Winschoterdiep ter plekke van de zuidelijke ringweg te dempen. Dat is niet meer nodig. Heb ik hiermee je vraag beantwoord?
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   22 juni 2017, 19:45

   Ik kom nog even terug op bovenstaand antwoord. Dat gaat over de eindsituatie. Tijdens de werkzaamheden aan de ringweg moet het Oude Winschoterdiep wel worden gestremd.
  Verberg de reacties
 3. Dijkstra

  2 september 2017, 11:07

  Nu de proef met de damwandplaten al enige tijd klaar is ben ik benieuwd wat de resultaten hiervan zijn. Kunnen deze gepubliceerd worden?
  Verberg de reacties

Reageren