Oprit Kempkensberg gaat dicht. Wat zijn de alternatieven?

Oprit Kempkensberg gaat dicht. Wat zijn de alternatieven?

John

Update: vanwege de vorst schuift de afsluiting één week op, naar 1 februari 2019*.

De oprit vanaf de Kempkensberg richting Hoogezand en Delfzijl is vanaf vrijdag 25 januari 2019 om 20.00 uur afgesloten. Automobilisten hebben verschillende alternatieven.

 

De omleidingsroute loopt via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Verkeer vanuit onder andere Helpman en de Herewegbuurt kan ook via de volgende routes op de ringweg komen richting Hoogezand en Delfzijl:

Alternatieve routes voor verkeer vanaf Hereweg richting Hoogezand en Delfzijl, na afsluiten oprit Kemkensberg.
Alternatieve routes voor verkeer vanaf Hereweg richting Hoogezand en Delfzijl, na afsluiten oprit Kemkensberg.
 • Via oprit Van Ketwich Verschuurlaan – Julianaplein (blauw).
 • Via Vondellaan - Hoornsediep - Parkweg - Emmaviaduct – Julianaplein (oranje).
 • Via Esperantokruising - Verlengde Lodewijkstraat – Boumaboulevard (geel).
 • Via Trompsingel - Griffeweg – Sontbrug (grijs).
 • Via Stationsweg - Emmaviaduct – Julianaplein (paars).
 • Via Parkweg - Emmaviaduct – Julianaplein (donkergroen).
 • Via oprit Hereweg richting Julianaplein en dan via de botrotonde bij Laan Corpus den Hoorn weer terug richting het Julianaplein (lichtgroen).

Nieuwe verbindingsweg
Als de ombouw van de zuidelijke ringweg klaar is, kan het verkeer vanaf de Hereweg via een nieuwe verbindingsweg richting de Brailleweg. Vanaf daar kun je via het Julianaplein richting Hoogezand/Delfzijl, en ook richting Drachten en Assen.

Bouw verdiepte ligging
De oprit Kempkensberg moet worden afgesloten in verband met de bouw van de verdiepte ligging. Daarvoor moet een deel van de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden gesloopt. Het verkeer dat nu nog op de zuidbaan rijdt, vanaf het Julianaplein tot het Europaplein, schuift vanaf zaterdag 2 februari 2019* op naar de voormalige noordbaan. Daarmee vervalt de oprit Kempkensberg.

* Nieuwe planning onder voorbehoud van weersomstandigheden. Bij vorst gaan de werkzaamheden niet door.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (21)

 1. Martin

  15 januari 2019, 20:05

  Echt een hele onverstandige maatregel. Verkeer in de stad staat al helemaal vast! Op deze wijze worden buurtbewoners en kinderen de dupe van het amateurisme tijdens de bouw van de helperzoom tunnel. Waarom niet eerst de tunnel versneld aanleggen?
  1. Dj

   15 januari 2019, 20:21

   @martin: De Helperzoomtunnel is nooit bedoeld om deze chaos op te vangen. Zo is beloofd dat de tunnel GEEN omleidingsroute zou worden tijdens de bouw. Simpelweg omdat de route ernaartoe dwars door woonwijken loopt.

   Bovendien wordt de H’zoomtunnel VERBODEN voor vrachtverkeer, dus alle vrachtauto’s die nu bij de Kempersberg de ringweg oprijden (en dat zijn er veel) gaan straks de aangegeven routes door de stad rijden. Dit is een ondoordachte, gevaarlijke, en wat mij betreft onverantwoorde situatie.

   Het is onbegrijpelijk dat ons (groene?) stadsbestuur dit goed vindt.
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   17 januari 2019, 11:39

   Martin, helaas is het inschuiven van de Helperzoomtunnel niet volgens planning gelukt. We werken er hard aan deze alsnog in 2019 in te schuiven. Maar we willen niet nog meer vertraging oplopen door hierop te wachten met werkzaamheden die we nu wel kunnen uitvoeren.
   1. Dirk

    17 januari 2019, 12:17

    @John: Ik begrijp niet zo goed wat de Helperzoomtunnel te maken heeft met het afsluiten van de oprit Kemkensberg. Het is de bewoners altijd voorgehouden dat de Helperzoomtunnel nooit een te nimmer aangewezen zou worden als omleidingsroute tijdens de bouw van de zuidelijke ringweg. Zie bijvoorbeeld "misverstand 7" in jullie nieuwsbrief Helpman van april 2013.

    Gaan jullie je wel aan deze belofte houden? En zo ja, vanwaar de suggestie die je wekt dat er een relatie is tussen het inschuiven van de tunnel en het afsluiten van de oprit Kemkensberg?
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     17 januari 2019, 18:16

     Dirk, het klopt dat de Helperzoomtunnel niet bedoeld is als omleidingsroute. Daar is de tunnel ook niet geschikt voor, al was het maar omdat vrachtverkeer er niet doorheen mag. Wel is aan bewoners van Helpman toegezegd dat de oprit Kempkensberg pas zou worden afgesloten nadat de Helperzoomtunnel open zou gaan. Zo hebben de bewoners van Helpman een eenvoudigere route naar Hoogezand/Delfzijl dan alleen via de Esperantokruising. Helaas kunnen we deze toezegging niet nakomen.
     1. Dirk

      1 februari 2019, 16:06

      @ John: Het gebrek aan draagvlak voor de ombouw is altijd al gevoed door de vrees dat jullie je niet aan de afspraken zouden houden, en de boel met opzet te rooskleurig hebben voorgesteld. Dat blijkt nu. Welke andere beloftes gaan jullie niet nakomen? Dat de weg tot betere bereikbaarheid leidt (wat altijd al twijfelachtig was), dat er geen vrachtverkeer door de H'zoomtunnel mag (een verbodsbord is zo weggehaald), dat er altijd twee rijstroken op de ring beschikbaar zijn tijdens de bouw, dat er nat gebouwd gaat worden om het sterrenbos niet te laten verdrogen?
      Dit soort zaken doet jullie geloofwaardigheid geen goed.
  Verberg de reacties
 2. Bewoner van Groningen

  16 januari 2019, 14:44

  Hallo,

  Ik woon in de rivierenbuurt en werk op het industrie terrein Eemspoort. Hoe kan ik na 25 januari het beste met de auto van mijn huis naar het werk rijden? En beste mag u vertalen naar de kortste reistijd met een niet overdreven aantal extra kilometers die afgelegd dienen te worden.

  Alvast bedankt voor uw reactie.
  1. Rolf

   16 januari 2019, 19:18

   Ik zou zeggen neem de fiets.
  2. Tim

   17 januari 2019, 11:33

   Je kunt gebruik maken van de oprit Parkweg of Emmaviaduct of je ontwijkt de zuidelijke ringweg door over de Griffeweg langs de IKEA te rijden. De snelste zal afhangen van waar in de schilderswijk je woont en hoe mensen vanaf 25 januari gaan rijden, dat is lastig te voorspellen en zal wellicht ook van dag tot dag verschillen.

   We moeten met zijn allen de komende jaren doorkomen, dus creatieve opties en verandering van keuzes die je maakt moeten ook echt overwogen worden. Als je in de stad moet zijn is en blijft de fiets de snelste optie.

   Zelf ging ik ook altijd met de auto naar het werk (Helpman naar Hoogkerk) omdat ik vond dat ik niet verregent op het werk aan kon komen i.v.m. afspraken. Nu heb ik echter een potje wax en een schoon overhemd op het werk liggen en kom ik gewoon op de fiets. Dat bevalt eigenlijk best prima.

   Als je de auto voor het werk nodig hebt kun je die eventueel daar laten staan op doordeweekse dagen? Afspraken kunnen wellicht zo gepland worden dat je de ringweg in de spits vermeid? Wellicht kun je de eerste 2 uur thuis werken en pas in de loop van de ochtend naar het werk komen?
  Verberg de reacties
 3. Bewoner van Groningen

  16 januari 2019, 19:44

  @Rolf dat was niet de vraag en ik mag nu ook niet met de fiets de ring op..
  1. Nico

   16 januari 2019, 20:12

   Dat was geen antwoord op de vraag, maar wel een goede suggestie.
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties
 4. P.C.J.Muijzert

  24 januari 2019, 18:00

  Herepoort c..q Ringweg organisatie het bestek bi het Trace besluit omschrijft het duidelijk, zoals gisteren in de Staten is opgeroepen niets aan de zuidring en A 28 te doen alvorens de brief van de prof Hertogh openbaar gemaakt is.
  Niets omonkeerbaars doen.
  Anders kan het wel eens zijn dat het huidige bestuur valt.
  Door geen sturend vermogen te hebben. En een aannemer die gewoon zijn weg gaat.
  Luisteren naar de bevolking is lastig heren/dames omgevings managers.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   28 januari 2019, 16:35

   Combinatie Herepoort heeft toestemming om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, waaronder het omzetten van het verkeer op de zuidbaan en het afbreken van een deel van de ringweg over het spoor. De documenten die de aannemer hiervoor moest indienen, zijn goedbevonden.
  Verberg de reacties
 5. P.C.J.Muijzert

  24 januari 2019, 18:02

  Weet de Herepoort en Ringweg organisatie wel hoeveel verkeer er dagelijks bij de Hereweg er op - en afrijdt ?
  En hoeveel er over dit viaduct rijdt.
  Ik heb de werkelijke telcijfers !!!!!
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   28 januari 2019, 16:36

   Via een verkeersmodel hebben Aanpak Ring Zuid, Combinatie Herepoort, Groningen Bereikbaar en Rijkswaterstaat gezamenlijk bekeken wat de effecten van de afsluiting van de oprit Kempkensberg zijn voor het verkeer in de hele stad. We verwachten dat de afsluiting goed uitvoerbaar is omdat het verkeer uit verschillende delen van de stad verschillende alternatieven heeft. Automobilisten moeten wel rekening houden met een toename van het verkeer op de Meeuwerderweg, de Boumaboulevard en vooral de Verlengde Lodewijkstraat. In mindere mate verwachten we ook meer verkeer bij de Van Ketwich Verschuurlaan en de Griffeweg.
  Verberg de reacties
 6. Ingrid

  24 januari 2019, 20:45

  PCJ Muijzert ik vind het werkelijk onbegrijpelijk dat er zaken worden aangepakt (zoals deze oprit) die onomkeerbaar zijn terwijl het hele project zo ontzettend op losse schroeven staat. Wacht nou eerst eens totdat er zekerheid is over wat er nu precies wanneer gaat gebeuren. (Maar dan krijg je steeds als antwoord 'dan komt er nog meer vertraging', alsof dat het ergste is dat er kan gebeuren? Onvoorstelbaar.
  Verberg de reacties
 7. Dijk

  31 januari 2019, 19:29

  In de reacties hierboven staat te lezen dat de bewoners van Helpman was beloofd dat de Helperzoomtunnel er zou komen voordat er van alles zou worden afgesloten. En ook dat die belofte niet kan worden nagekomen.

  Ik kan me de plechtige toezeggingen inderdaad nog levendig herinneren. En nu, niet eens een brief of enige informatie. De boel wordt afgesloten en succes ermee. Belofte niet nagekomen, pech gehad.

  Het draagvlak wordt willens en wetens door zowel aanpak ring zuid, als Groningen bereikbaar als aannemers combinatie Herepoort willens en wetens, maand na maand verder de grond in geboord.

  Amateuristisch is het en het lijkt alleen maar erger te worden...
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   1 februari 2019, 14:19

   Het is inderdaad een vervelende situatie, dat zijn we volledig met u eens. We begrijpen dat dit voor de omgeving extra overlast oplevert. In het verleden hebben we deze toezegging gedaan om de wijk Helpman goed bereikbaar te houden tijdens de ombouw. Doordat het inschuiven van de Helperzoomtunnel zo veel vertraging heeft opgelopen, kwamen we voor een dilemma te staan. Wachten met deze werkzaamheden totdat de Helperzoomtunnel is opengesteld, zou veel extra vertraging betekenen. We hebben goed gekeken naar doorstroming en alternatieve routes en zijn tot de conclusie gekomen dat het op deze manier toch uitvoerbaar is. Aanvankelijk zou de oprit afgelopen zomer al dichtgaan, in verband met de zomerstremming. Daar hebben we destijds uitgebreid over gecommuniceerd. De zomerstremming ging echter niet door, waardoor de oprit tot vandaag open kon blijven. De komende tijd hebben de bewoners van Helpman enkele alternatieve routes om richting Hoogezand en Delfzijl te komen. Het streven is de Helperzoomtunnel in 2019 alsnog op zijn plek onder het spoor te schuiven. Enkele maanden daarna kan de tunnel alsnog worden opengesteld.
  Verberg de reacties
 8. MC

  1 februari 2019, 16:30

  Jammer dat de oprit nu al dicht gaat, maar het is niet anders. Hopelijk zorgt er niet voor dat de doordeweekse verkeersopstoppingen aan de Van Ketwich Verschuurlaan niet nog erger worden. Jullie geven zelf aan dat er in mindere mate meer drukte wordt verwacht aan de Van Ketwich Verschuurlaan, maar misschien moeten jullie doordeweeks in de spits zelf eens een kijkje gaan nemen. De slecht afgestelde stoplichten zijn een deel van de oorzaak van het probleem op de Van Ketwich Verschuurlaan? Worden deze aangepast om het verkeer beter door te kunnen laten stromen? Was er geen alternatief te bedenken die er voor had kunnen zorgen dat er via een tijdelijke oprit alsnog via de Hereweg naar de ring gereden kon worden. Eerlijk gezegd vind ik 600 auto's per dag vrij fors. Buiten de spits zal dit op te vangen zijn, maar wat tijdens de spits? Groningen wordt als stad door dit soort maatregelen steeds minder goed bereikbaar. De maatregelen die automobilisten zelf kunnen nemen (thuiswerken of met het OV zijn leuk bedacht, maar de praktijk wijst vaak anders uit).
  Verberg de reacties

Reageren