Op 8 mei inloopbijeenkomst voor bewoners Oosterpoort/De Meeuwen over herinrichting Griffeweg en overige werkzaamheden

Op 8 mei inloopbijeenkomst voor bewoners Oosterpoort/De Meeuwen over herinrichting Griffeweg en overige werkzaamheden

Bewoners en bedrijven in de Oosterpoort en De Meeuwen zijn per brief uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 8 mei 2017 over de herinrichting van de Griffeweg en de Veemarktstraat. Deze aanpassing moet zorgen voor een betere doorstroming tijdens en na de ombouw van de zuidelijke ringweg.

De herinrichting begint zondagavond 14 mei en is woensdag 24 mei ’s ochtends klaar. De Griffeweg is in deze periode afgesloten voor al het autoverkeer vanaf de Europaweg tot aan de kruising met de Meeuwerderweg. De Meeuwerderweg is vanaf de Trompsingel en vanuit het zuiden gewoon bereikbaar voor al het verkeer.

Bewoners van De Meeuwen en de Boermandestraat e.o. kunnen tijdens de werkzaamheden niet gebruik maken van de Griffeweg. De kaartjes hieronder geven de omleidingsroutes aan. Bewoners van De Meeuwen kunnen omrijden via de parallelweg van de Europaweg en het Europapark (Boumaboulevard). De Boermandestraat e.o. blijft bereikbaar via de Sontweg en Het Hout. De overige omleidingen worden aangegeven met borden.

Omleidingsroutes voor De Meeuwen.
Omleidingsroutes voor De Meeuwen.
Omleidingsroutes voor de Boermandestraat e.o.
Omleidingsroutes voor de Boermandestraat e.o.

Herinrichting
Om de doorstroming te verbeteren, krijgt de weg een andere inrichting. De huidige kruising van de Barkmolenstraat / Griffeweg / Boermandestraat wordt omgebouwd tot een zogenaamd voorrangsplein. Dit houdt in dat er op de kruising ruimte gemaakt wordt voor auto’s die afslaan of de Griffeweg op rijden. Links en rechts van deze kruising komen fietsoversteken. Op de kruising met de Meeuwerderweg komt de aparte linksafbaan te vervallen. Dit maakt het voor fietsers makkelijker om de Griffeweg over te steken.

Daarnaast krijgt de Griffeweg een middenberm met groenstrook en komt er een nieuwe bushalte bij de Rabobank.

Voorbeeld van een voorrangsplein

Voorbeeld van een voorrangsplein

Inloopbijeenkomst
Combinatie Herepoort houdt op maandag 8 mei 2017 in het Poortershoes (Oosterweg 13) een inloopbijeenkomst over deze herinrichting en de verwachte hinder. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hier op elk moment tussen 16.00 uur tot 19.00 uur binnenlopen. Medewerkers van Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er informatie over andere toekomstige werkzaamheden in de omgeving. Er komt een aparte inloopbijeenkomst voor bewoners van De Linie en de Herewegbuurt.

Lees hier meer over de werkzaamheden op de Griffeweg en de Veemarktstraat.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden voor de zuidelijke ringweg in de Oosterpoort, De Meeuwen, De Linie en Herewegbuurt? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Werkzaamheden Zuiderplantsoen.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (8)

 1. R.A. Dirksen

  4 mei 2017, 22:08

  L.S. Ook de Veemarktstraat wordt afgesloten, daarover lees ik geen nader informatie.
  Zelf ben ik woonachtig op een zogenaamd varend woonschip ad Trompsingel en heb een parkeervergunning voor de wijk Oosterpoort.
  Alle schepen aan de Trompsingel en het Zuiderpark liggen aan de zuidkant van de as in het water, die het centrum van de stad hier scheidt van de wijk Oosterpoort. Wellicht kun u deze bewoners voortaan eveneens een uitnodiging sturen. Dat heeft u tot nu toe niet gedaan.
  M.vr.gr. R. Dirksen
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   5 mei 2017, 13:47

   Bedankt voor uw reactie. We zullen ervoor zorgen dat de volgende keer ook de woonschepen de brief in de bus krijgen. Uiteraard bent u ook van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 8 mei.
  Verberg de reacties
 2. Lennart Meertens

  22 mei 2017, 17:27

  Kan iemand mij uitleggen hoe de doorstroming moet verbeteren met het weghalen van een voorsorteerstrook (naar de Meeuwerderweg). Auto's die nu linksaf willen slaan en moeten wachten op tegemoet komend verkeer, kunnen nu op de voorsorteerstrook staan. Straks kan dat niet meer en moeten ze op de rijbaan wachten, waardoor er daarachter een file ontstaat. Zeggen dat de doorstroming moet verbeteren en tegelijktijd een voorsorteerstrook verwijderen, klopt mijns inziens niet.
  1. Lennart, sorry voor onze late reactie. Het klopt dat op de Griffeweg de voorsorteerstrook naar de Meeuwerderweg is vervallen. Als gevolg van het verdwijnen van de aansluitingen bij de Oosterpoort neemt de hoeveelheid (sluip)verkeer door de wijk af. Daardoor is er minder linkafslaand verkeer van de Griffeweg naar de Meeuwerderweg. Er is daarom besloten om de ‘linksaffer’ te laten vervallen en de ruimte die hierdoor ontstaat, te gebruiken om dit kruispunt beter en veiliger in te richten. Fietsers en voetgangers kunnen nu makkelijker oversteken.
  Verberg de reacties
 3. M. Drijver

  24 oktober 2018, 15:46

  Ondertussen mogen we nu bijna 1,5 jaar genieten van de nieuwe inrichting van de Griffeweg en ik ben benieuwd of er al een evaluatie is gedaan van de nieuwe siituatie. Net als Lennart was het mij een raadsel hoe de doorstroming kan verbeteren als je rijstroken weghaalt en helaas wordt die vraag in de eerdere reactie hierboven ook niet beantwoord. Als bewoner van de Griffeweg kan ik nu ook maar 1 conclusie trekken en die is dat de doorstroming door de aanpassingen alleen maar is verslechterd.
  Een paar voorbeelden:
  - Linksaf strook Griffeweg naar Meeuwerderweg vervallen: ik vraag me af waar de veronderstelling dat er door het vervallen van de op/afrit Oosterpoort minder sluipverkeer zal zijn: sluipverkeer gebruikte deze route toch al niet (maar ging via Barkmolenstraat/parallelweg Europaweg naar de Ringweg) en door het vervallen van de afrit Oosterpoort is er juist extra verkeer dat gebruik moet maken van de route Europaweg-Griffeweg om naar de Meeuwerderweg te komen. Gevolg is nu dat bij 1 afslaande auto die moet wachten op tegenliggers al opstoppingen ontstaan, soms doorlopend tot aan de kruising met de Europaweg. De linksaf strook werd daarnaast ook gebruikt door hulpdiensten om verkeer te passeren. Dat kan nu niet meer met als gevolg auto's die geen kant meer op kunnen en de hulpdiensten ophouden. Ik heb ook al meerdere malen politie-auto's over het fietspad zien rijden om er maar langs te kunnen.
  - Voorrangskruising Griffeweg/Barkmolenstraat/Boermandestraat: het ziet er in het filmpje heel fancy uit, in de praktijk werkt het voor geen meter. Omdat het verkeer op de Griffeweg sowieso al slechter doorstroomt en er nu minder ruimte is op de kruising is het vanaf de zijstraten juist lastiger om de Griffeweg op te komen. Doordat de kruizen op de weg zijn weggehaald moet verkeer dat de Barkmolenstraat wil inslaan vanaf de Griffeweg vaak wachten op tegenliggers. Verkeer daarachter stopt op waardoor je vanaf de Boermandestraat vaak geen kans meer hebt om de kruising op te komen.
  - Op de kruising Griffeweg/Barkmolenstraat kon je voorheen de linksaf- en rechtsafstrook voor de kruising met de Europaweg al oprijden. Nu is er een versmalling aangebracht (ten behoeve van een fietsersoversteekplaats waar geen fietser gebruik van maakt) waardoor je pas na de kruising die stroken op kunt rijden. Terwijl het licht voor rechtsaf al lang op groen staat en de strook helemaal leeg is moet je helaas wachten op de drukke rechtdoorstrook op gang komt voordat je linksaf- of rechtsafstrook op kunt.
  Ik hoor graag jullie reactie.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   9 november 2018, 16:26

   M. Drijver, de reactie van ons verkeersdeskundige: 'De inrichting van de Griffeweg is aangepast om het verkeer van en naar de zijwegen beter af te wikkelen en de oversteekbaarheid van het fietsverkeer te verbeteren. Deze maatregelen hebben er inderdaad niet toe geleid dat de verkeersafwikkeling op de Griffeweg zelf is verbeterd. De dagelijkse optredende files op de Europaweg voor de toerit van de N7 richting het Julianaplein leiden namelijk tot extra verkeer op de Griffeweg, omdat deze weg het meest aantrekkelijk alternatief is. Na realisatie van Aanpak Ring Zuid is de verwachting dat de verkeersbelasting op de Griffeweg zal afnemen, omdat het verkeer dan meer gebruik gaat maken van de zuidelijke ringweg.'
   1. M. Drijver

    19 februari 2019, 17:35

    Bedankt voor de reactie, jammer dat de verkeersdeskundige niet ingaat op de verschillende situaties die ik heb beschreven.
    Extra verkeer vanwege de drukte op de Europaweg is geen verklaring voor de extra filevorming richting de Europaweg. Misschien dat de verkeersbelasting afneemt als de verbouwing van de ringweg klaar is, maar in alle plannen staat de Griffeweg als één van de wegen die juist drukker wordt na de ombouw. Dus de files zullen waarschijnlijk blijven.
    Zoals gezegd is de doorstroming op de Griffeweg dramatisch verslechterd na de herinrichting omdat de weg meteen geblokkeerd is als er ook maar 1 auto is die linksaf wil slaan en moeten wachten op tegenliggers. Maar als het doel van de herinrichting is geweest om verkeer van de zijwegen beter af te wikkelen dan is het duidelijk dat dat volkomen mislukt is. Waar je voorheen, ook in de spits, vanaf de Boermandestraat binnen een halve minuut bij de kruising Griffeweg/Europaweg was kan dat nu soms 5 minuten duren. De oorzaken heb ik in mijn vorige reactie alleen al aangegeven.
    Al met al hebben alleen fietsers die vanaf de Meeuwerderweg linksaf de Griffeweg op willen voordeel van de nieuwe situatie omdat ze nu halverwege de oversteek kunnen stoppen. Voor alle andere weggebruikers levert de nieuwe inrichting alleen maar vertraging en ergernis op. Ik heb niet de illusie dat de situatie nog wordt teruggedraaid, maar voor mij (en vele omwonenden met mij) is dit wel een typisch geval van weggegooid geld.
  Verberg de reacties

Reageren