Ondergrondse boring van 570 meter tussen Europapark en Kempkensberg gestart

Ondergrondse boring van 570 meter tussen Europapark en Kempkensberg gestart

Enexis is deze week begonnen met een gestuurde boring vanaf het Europapark tot aan de Kempkensberg. De boring is ongeveer 570 meter lang en gaat onder het Oude Winschoterdiep en de treinsporen bij station Europapark door. Door het boorgat worden in een later stadium mantelbuizen aangelegd voor data- en elektriciteitsleidingen, en gasleidingen. Omwonenden zijn door Enexis per brief geïnformeerd.

Enexis beheert een ondergronds netwerk van kabels en leidingen waarmee elektriciteit en gas terecht komt bij alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Groningen. Een deel van dit netwerk moet worden verlegd om de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken. Enexis werkt daarom vanaf september 2015 tot mei 2016 aan het verleggen van gasleidingen en elektriciteitskabels op de route Bornholmstraat-Europapark-Kempkensberg-Hereweg-Papiermolenlaan.

De boring gaat onder de grond door, vanaf het Europapark tot aan de Kempkensberg (de rode streep).
De boring gaat onder de grond door, vanaf het Europapark tot aan de Kempkensberg (de rode streep).

De gestuurde boring tussen het Europapark en de Kempkensberg is onderdeel van dit traject. Eerder is al een boring gedaan vanaf de Hereweg tot aan de Kempkensberg onder het Sterrebos door. De werkzaamheden gebeuren met goedkeuring van en in overleg met de gemeente Groningen en ProRail. Ze worden in opdracht van Enexis uitgevoerd door BAM, in samenwerking met de firma Welvreugd.

Gestuurd boren
Bij een gestuurde boring stuurt men vanaf het intredepunt een boorkop horizontaal onder de grond door, tot aan het uittredepunt. Na het boren wordt het boorgat ruimer gemaakt. Heeft het gat de juiste diameter bereikt, dan worden er buizen doorheen getrokken. Hier gaan de nieuwe kabels en leidingen doorheen. Deze werkwijze levert minder overlast op voor de omgeving dan de traditionele wijze, waarbij sleuven moeten worden gegraven. Wel zijn er werkterreinen nodig aan beide uiteinden van het boortracé. Bij het intredepunt wordt een gat gegraven voor de boorkop. Het gat wordt afgezet met hekken. Hier staat de boormachine. Bij het uittredepunt wordt het uittredegat gegraven en afgezet. Hier staat onder andere een afzuigwagen. Op de route zelf is weinig te merken van de boring. De boorkop gaat diep genoeg onder de grond door om geen schade te veroorzaken aan bomen en wegen.

Hinder
De werkzaamheden voor de gestuurde boring van het Europapark naar Kempkensberg vinden plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Het streven is de hinder voor de omgeving en het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Zowel bij het intredepunt, bij het Europapark (bij Menzis), als bij het uittredepunt, aan de Kempkensberg, wordt een werkterrein ingericht. Deze terreinen worden met hekken afgesloten. Bij het werkterrein aan de Kempkensberg wordt de boorstreng in de volle lengte uitgelegd. Daar is genoeg ruimte voor.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op de website van Enexis. Heeft u vragen, dan kunt u iedere donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 11.00 uur terecht op het inloopspreekuur in het Enexis-kantoor aan het Winschoterdiep 50.

Werkzaamheden bij het intredegat op het Europapark (21 oktober 2015). Foto: Sanne Heesterbeek.
Werkzaamheden bij het intredegat op het Europapark (21 oktober 2015). Foto: Sanne Heesterbeek.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren