Nieuwe bomen rond Helperzoomvijver

Nieuwe bomen rond Helperzoomvijver

John

Vandaag begint Aanpak Ring Zuid met het planten van elf bomen en diverse struiken aan de noordwestzijde van de Helperzoomvijver. De aanplant van het groen maakt deel uit van maatregelen die Aanpak Ring Zuid neemt om het voedselgebied van de watervleermuizen bij de vijver te beschermen.

Aan de zuidzijde van het vijver, langs het Helperpad, zijn kortgeleden bomen en struiken gekapt. Dit was nodig voor de bouw van de Helperzoomtunnel. Zonder verdere maatregelen zou de bomenkap ten koste kunnen gaan van de vleermuizen bij de vijver. Voor hen is de vijver een belangrijke voedselplek. Ze eten de vliegjes die boven de vijver rondvliegen. Om deze voedselplek in stand te houden, neemt Aanpak Ring Zuid in overleg met de Provincie Groningen maatregelen om de vijver zo windvrij mogelijk te maken. Zo komt er tijdens de bouwwerkzaamheden een tijdelijk scherm langs het Helperpad. Ook komen er extra bomen en struiken aan de noordwestzijde van de vijver.

Nieuwe bomen en planten|
In totaal worden er bij de noordwesthoek van de vijver elf bomen aangeplant: zeven treurwilgen, twee schietwilgen en twee fladderiepen. Verder worden er hazelaars en sleedoorns geplant. Ook verderop langs de Helperzoom komen extra struiken.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (1)

  1. bomenridders Groningen

    8 maart 2017, 13:48

    Het lijkt een mooie gebaar en positief gebracht. Slechts door grote inzet van de Vleermuiswerkgroep(stichting) en op basis van handhavingsacties op basis van de Flora en Fauna wet wordt nu , zij het met zeer grote kans tijdelijke bomen aangeplant. Dat het gebeurd vanwege handhaving Ffwet moet men opnemen in de tekst en de overige media waaronder de napratende betaalde Groninger Internet Krant. Dat past bij transparant en zuiver overheidshandelen. En nog blijft de vraag of er rechtmatig gekapt is en of er sprake is van een rechtmatig besluit als ook een vergunning van het bevoegd gezag cq of er een ontheffing is verleend door een besluit. Tot op heden is het besluit""onvindbaar"".
    stichting Bomenridders Groningen.
    Verberg de reacties

Reageren