Kleine 400 inspraakreacties op plannen zuidelijke ringweg

Op de plannen voor de zuidelijke ringweg zijn in de inspraakperiode in totaal een kleine 400 zienswijzen ingediend. Bij het Rijk zijn 312 zienswijzen binnengekomen op het OTB/MER (over de ombouw van de zuidelijke ringweg). Daarnaast ontving de gemeente 73 reacties op de Ontwerp-Inrichtingsplannen (over de inrichting van de wijken in de omgeving).

Deze aantallen zijn nog onder voorbehoud. Tijdens de verwerking kan blijken dat zienswijzen niet via de juiste procedure zijn ingediend. Deze zullen we dan naar de juiste procedure overbrengen. Natuurlijk worden alle tijdig ingediende zienswijzen gewoon meegenomen. In de loop van november kunnen we meer zeggen over de aandachtspunten die uit de zienswijzen naar voren komen.

Inspraakperiode
De inspraakperiode liep van 30 augustus tot en met 11 oktober 2013.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (2)

 1. Remko Varkevisser

  16 oktober 2013, 14:32

  Zienswijzen wel ingediend, maar ze tellen misschien niet mee omdat ze niet 'via de juiste procedure zijn ingediend'!?
  Klinkt veelbelovend! :-(
  Verberg de reacties
 2. Claudia (Aanpak Ring Zuid)

  16 oktober 2013, 16:14

    @Remko Varkevisser: Natuurlijk tellen alle tijdig ingediende zienswijzen mee, ongeacht of ze bij de gemeente of het CPP zijn ingediend. We zorgen ervoor dat elke zienswijze op het juiste adres terecht komt: die over het OTB/MER bij het Centrum voor Publieksparticipatie en die over de ontwerp inrichtingsplannen bij de gemeente. We hebben nog niet alle zienswijzen kunnen bekijken, maar hebben al wel gemerkt dat sommige verkeerd zijn geadresseerd. En het komt ook voor dat een deel van de zienswijze over het OTB/MER gaat en een deel over de ontwerp inrichtingsplannen, waardoor we de zienswijze moeten opsplitsen. Hierdoor kunnen de aantallen van 312 (OTB/MER) en 73 (ontwerp inrichtingsplannen) zienswijzen nog veranderen. Uit jouw reactie blijkt dat we dit in bovenstaand artikel niet duidelijk genoeg hebben omschreven. Daarom hebben we inmiddels de tekst aangepast.
  Verberg de reacties

Reageren