In gesprek over mogelijke aanpassingen

In de periode februari tot juni voert de projectorganisatie Aanpak Ring een groot aantal gesprekken met bewoners, scholen en bedrijven rondom de zuidelijke ringweg. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om van gedachten te wisselen over de ingediende zienswijzen en mogelijke aanpassingen in het plan.

Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de zienswijzen die we in het najaar hebben ontvangen. Veel zienswijzen zijn afkomstig van omwonenden. Zij maken zich bijvoorbeeld zorgen over de verkeersdrukte in hun buurt, het geluid van het verkeer, de luchtkwaliteit en de uitvoeringsperiode. Voor bepaalde knelpunten zijn oplossingen mogelijk. Maar voordat we die verder uitwerken, willen we graag weten wat de bewoners van die oplossingen vinden.

Gespreksonderwerpen
De eerste gesprekken met bewoners zijn inmiddels gevoerd. Die gingen vooral over de omgeving van de Maaslaan, de Multatulistraat en de Van Eedenstraat. Gesproken is onder andere over de hoogte en de vormgeving van de geluidsschermen, mogelijke aanpassingen in het wegontwerp, verkeersmaatregelen en de beste plek voor de geplande voetgangersbrug bij De Papiermolen. In april zijn vervolggesprekken gepland.

Afstemmen
De gesprekken met bewoners passen in het uitgangspunt van de projectorganisatie om de verdere uitwerking van het plan zo goed mogelijk af te stemmen op de belangen van alle betrokkenen. Daarom voeren we regelmatig gesprekken, niet alleen met bewoners, maar ook bijvoorbeeld met bedrijven en scholen. Waar mogelijk proberen we het plan aan te passen aan hun wensen. En als dat niet mogelijk is, leggen we uit waarom het niet kan. Het streven is om aan het eind van het tweede kwartaal het Tracébesluit bekend te maken: het besluit waarmee de minister van Infrastructuur en Milieu het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg vaststelt. Tegelijkertijd worden de gemeentelijke inrichtingsplannen vastgesteld en de beantwoording van de ingediende zienswijzen.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (3)

 1. H. Smit

  2 april 2014, 11:59

  Wanneer valt de beslissing of er een aquaduct wordt
  gebouwd?
  Verberg de reacties
 2. Luuk

  8 april 2014, 14:46

  @H. Smit: Het voorstel voor het openhouden van het Oude Winschoterdiep wordt net als alle andere ingediende zienswijzen beantwoord in de nota van antwoord. De nota van antwoord voor de zienswijzen vormt een bijlage van het Tracébesluit en wordt gelijktijdig met het Tracébesluit gepubliceerd. Zoals de planning nu is, gebeurt dat rond de zomer. 
   
  Verberg de reacties
 3. JanPieter Janse

  13 april 2014, 11:30

  Het gegeven antwoord van hoofd communicatie van de aanpak RingZuid, maakt duidelijk dat er slechts middels de ingediende zienswijzen een antwoord komt van het Ministerie/de Stuurgroep over de mogelijkheden het Winschoterdaip voor nu en later open te houden en het huidige plan daartoe fundamenteel aan te passen. De initiatiefgroep Oude Winschoterdaip Open houdt staande met argumenten en feiten dat onvoldoende onderzoek is gedaan door betrokken overheidspartijen naar het behoud van een open en opnieuw maximaal bevaarbaar Oude Winschoterdaip. Gebleken is dat buurten van Groningen aan het Winschoterdaip eerder gepleit hebben voor het bevaarbaar herontwikkelen van het kanaal en de kanaalzone.Euroborg bereikbaar met schepen en recreatievaart vanuit de stad, de buurten en ommelanden.Ook hun argumenten zijn terzijde geschoven en zoals uit de plannen nu nog naar voren komt gaat men een fout uit de 60er jaren met de afsluiting met betonnen bruggen herhalen, maar nu voor de komende honderd jaar met een totale afsluiting van het Diep door een tunnelbak die niet diep genoeg ligt, maar wel kan liggen.Het watertransport, ok bij calamiteit denkt men op te losssen met twee zeer diep gelegen syfons(rioolpijpen van zeer grote afmetingen) onder de tunnelbak.De initiatiefgroep studeert op de betere oplossingen voor de buurten, de stad en de weg door middel van het uitgangspunt: een maximaal open en bevaarbaar Winschoterdaip voor Nu en later. De fout van de 60er jaren niet opnieuw maken.De beleving van het gehele kanaal en kanaalzone gebruiken als kans zoals ook in tal van andere watersteden al lang het geval is.
  Verberg de reacties

Reageren