Schematische weergave van het viaduct. De liggers zijn de onderdelen die in de lengterichting lopen.
Schematische weergave van het viaduct. De liggers zijn de onderdelen die in de lengterichting lopen.