Wat verandert er voor de fietser?

Gemeente neemt verkeersbesluit voor Helpman/Coendersborg

John

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen heeft een verkeersbesluit genomen voor de wijken Helpman en Coendersborg. Het verkeersbesluit is nodig voor de uitvoering van het verkeersplan voor Helpman/Coendersborg. Die start naar verwachting dit voorjaar.

In september 2014 is het verkeersplan voor de wijk Helpman/ Coendersborg vastgesteld. Het verkeersplan is opgesteld in verband met de aanleg van de Helperzoomtunnel. Deze tunnel – die in de plaats komt van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat – leidt tot een verschuiving van de verkeersstromen in de wijk.

Verkeersmaatregelen
In de afgelopen periode is het verkeersplan verder uitgewerkt. De planning is dit voorjaar te starten met de uitvoering. Het overgrote deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. In verschillende straten worden rijrichtingen veranderd om sluipverkeer tegen te gaan. Ook worden er maatregelen getroffen om de snelheid van auto’s af te remmen en het oversteken voor fietsers en voetgangers gemakkelijker te maken. Dat gebeurt onder meer door het aanbrengen van kruispuntplateaus.

Verkeersbesluit
Voor het uitvoeren van deze maatregelen is een verkeersbesluit nodig van het college van B&W. Dat verkeersbesluit is op 25 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en is ook terug te vinden op de website van de gemeente Groningen (aangevraagde en verleende vergunningen 24 februari 2016, pagina 4). Wie het niet eens is met het verkeersbesluit, kan binnen zes weken bezwaar maken.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (2)

 1. P. Stuursma

  13 mei 2016, 13:21

  De belijning van de kiss & ride zone is aangebracht, nu wordt pas zichtbaar wat er van onze parkeerruimte aan de Beethovenlaan over blijft. Een treurige zaak daar deze laan reeds overvol was geworden en de bewoners nu helemaal geen ruimte meer overhouden. Scholen die te groot zijn geworden voor een buurt als deze hebben nu voorrang op bewoners van huizen die hier al bijna 60 jaar zonder problemen wonen en kunnen parkeren. Lekker goedkoop om die parkeerruimte zonder ook maar na te denken te gebruiken.
  Verberg de reacties
 2. John (Aanpak Ring Zuid)

  24 mei 2016, 09:50

  We hebben voor u op een rij gezet wat er verandert rond de kiss-and-ridestrook aan de Beethovenlaan en de directe omgeving. 1. De bushalte tussen de Strausslaan en de Händellaan wordt verplaatst naar de huidige kiss-and-ridestrook. Hierdoor vervallen er ongeveer drie kiss-and-rideplekken. 2. Op de Helper Brink, direct voorbij de kruising met de Beethovenlaan leggen we de bushalte aan voor de toekomstige situatie als de bus via de Helperzoomtunnel gaat rijden. Dit gaat ten koste van circa twee parkeerplaatsen aan de Helper Brink. 3. Na de aanleg van de Helperzoomtunnel (planning: in 2018) en het in gebruik nemen van de bij nummer 2 genoemde bushalte vervalt de bushalte in de Beethovenlaan ter hoogte van de Strausslaan. Hierdoor komen hier drie nieuwe parkeerplaatsen beschikbaar.

  In totaal komt er nabij de kiss-and-ridestrook Beethovenlaan dus één reguliere parkeerplaats bij en vervallen er drie kiss-and-rideplekken.

  Overigens denkt de gemeente na over hoe de parkeerproblemen in de wijk Helpman kunnen worden opgelost. Deze problemen zijn ontstaan doordat steeds meer mensen van buiten de wijk in de wijk parkeren (‘wijkvreemd parkeren’). De gemeente betrekt ook de bewoners hierbij. Dat gebeurt onder meer door het betrekken van een werkgroep van bewoners die is ingesteld na een inloopbijeenkomst over dit onderwerp.
  Verberg de reacties

Reageren