Geen grote zichtbare werkzaamheden de komende maanden

Geen grote zichtbare werkzaamheden de komende maanden

John

Naar verwachting starten de komende maanden geen grote zichtbare werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Aanpak Ring Zuid stelt eisen aan de kwaliteit van het project. Het Rijk, de provincie en de gemeente vinden het nodig in overleg met Combinatie Herepoort eerst een aantal zaken goed op orde te hebben. Daarom hebben Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort gezamenlijk besloten een commissie in te stellen die hierover advies gaat geven. Ondertussen gaan het werk dat al in uitvoering is en de voorbereiding van werkzaamheden gewoon door. Dat schrijven de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten in een voortgangsbrief aan de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Eerder dit jaar werd bekend dat de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk tot drie jaar vertraging zou oplopen. Een gedeeltelijke stremming van de ringweg in de zomermaanden om het inslaan van damwanden mogelijk te maken, had de vertraging moeten verkleinen. Toen bleek dat binnen de beschikbare tijd onvoldoende kon worden aangetoond dat de risico’s voor de omgeving beheerst waren, was er voor de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid geen ander besluit mogelijk dan deze niet door te laten gaan. Aan Combinatie Herepoort is gevraagd de consequenties voor de planning daarvan in beeld te brengen.

Instellen gezamenlijke commissie
In de afgelopen weken heeft de stuurgroep opnieuw gesprekken gevoerd met de top van de twee Duitse ondernemingen in de aannemerscombinatie: Max Bögl en Züblin. Daarin is vastgesteld dat de aannemer alle zeilen moet bijzetten om te voldoen aan de contractuele eisen van het complexe project. Dit heeft gevolgen voor de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De commissie, met als onafhankelijk voorzitter Prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh, gaat advies geven over oplossingsrichtingen hiervoor. Dit betreft geen inhoudelijk advies, maar advies over het vervolgproces. Het overeengekomen contract blijft hierbij het uitgangspunt. De commissie-Hertogh bestaat uit door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort aangedragen ervaringsdeskundigen, die op enige afstand van het project staan. De adviezen die de commissie uitbrengt, moeten unaniem zijn. Het bestuur van beide partijen maakt de uiteindelijke afweging en neemt de beslissing over de adviezen van de commissie.

Planning en voortgang
Momenteel werkt de aannemer nog aan de herziene planning. Daarbij wordt ook bekeken of het mogelijk is om in te lopen op de vertraging. Het werk waar al wel toestemming voor is gegeven, gaat de komende tijd gewoon door, zoals de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein, de werkzaamheden bij de skivijver bij het Europaplein en een aantal voorbereidende werkzaamheden aan de oostkant van de zuidelijke ringweg. Ook kijkt de aannemer of het mogelijk is om de al toegekende treinvrije periodes te benutten om verdere vertraging te voorkomen.

Daar waar inwoners, bedrijven, organisaties en weggebruikers overlast ervaren van de werkzaamheden en de vertraging hierin, zoeken we naar een (tijdelijke) oplossing. Ook proberen we nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio samen met Groningen Bereikbaar zo veel mogelijk te beperken.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (14)

 1. Sander

  18 september 2018, 15:34

  Betekend dat nu ook dat er een (tijdelijke) oplossing wordt gezocht voor de oprit van het Europaplein naar het Julianaplein? Ik denk dat dat nu de grootste bottleneck is en dus voor de weggebruikers de grootste overlast geeft.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   21 september 2018, 10:55

   Sander, het klopt dat dit momenteel overlast geeft voor de weggebruiker. Dit zou kunnen worden opgelost door de tijdelijke weg terug te brengen in de oude situatie. Dat is echter geen eenvoudige ingreep. Het is onverstandig om dat nu te doen, terwijl we nog in afwachting zijn van de herziene planning. Mogelijk dat in de herziene planning werkzaamheden staan waarvoor de tijdelijke weg noodzakelijk is.
  Verberg de reacties
 2. De budgetbewaker

  18 september 2018, 17:27

  "De commissie, met als onafhankelijk voorzitter Prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh, etc etc etc..."
  Maar Marcel werkt wel een dag in de week voor RWS??: https://www.triple-bridge.nl/marcel-hertogh-kopie/
  Ben benieuwd naar de hoogte van de declaraties straks...
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   21 september 2018, 11:00

   Ja, het is bij zowel Aanpak Ring Zuid als Combinatie Herepoort bekend dat Prof. Hertogh een dag per week voor Rijkswaterstaat werkt. Door beide partijen wordt hij als een onafhankelijk voorzitter ervaren.
  Verberg de reacties
 3. Hans

  18 september 2018, 23:32

  Maar de vraag blijft , wanneer word de Helperzoomtunnel er nu ingeschoven ??
  1. Nancy (Aanpak Ring Zuid)

   19 september 2018, 13:48

   Hallo Hans, momenteel worden er nog onderzoeken uitgevoerd waaruit moet blijken wat er is mis gegaan bij het inschuiven van de tunnel onder het spoor eerder dit jaar. Op basis van alle onderzoeksresultaten stelt Combinatie Herepoort een nieuw plan op.
  Verberg de reacties
 4. Nick

  19 september 2018, 09:05

  Op een aantal plekken is de straatverlichting verdwenen of kapot.
  Ik noem alvast:
  Het fietspad langs de Zuiderbegraafplaaats moet het doen met licht dat over de muur van de ringweg valt.
  Onder het viaduct over de Hereweg brandt geen verlichting.
  Ook onder het viaduct over het Winschoterdiep is het compleet donker.
  Aan de Maaslaan is veel verlichting uitgevallen.
  Nu die situatie allesbehalve tijdelijk is, had daar toch al lang iets aan gedaan kunnen worden?
  1. Nancy (Aanpak Ring Zuid)

   19 september 2018, 14:01

   Hallo Nick, bedankt voor je bericht. Ik ga bij de aannemer navragen welke acties er qua verlichting uitgevoerd (gaan) worden. Ik kom er bij je op terug.
  Verberg de reacties
 5. Jaap

  19 september 2018, 19:01

  Nancy, als de aannemer bij het fietspad langs de begraafplaats het “werk gaat afmaken” qua verlichting, laat ze dan direct de gevaarlijke - met signaalverf gemarkeerde! - gaten ten gevolge van de te liggende putdekseltjes repareren. Het is wachten tot er iemand in het donker daardoor onderuitgaat. En ik heb begrepen dat de oerlelijke wand (de rand van de gewapende grond) met betonijzer, markeringsverf en pur nog afgedekt zou worden door groen beschermingsdoek. Wanneer wordt dat gedaan? Dan kunnen ze direct de toegezegde begroeiing (snelgroeiende herdera) hier ook bij aanbrengen. Gaat tenslotte alle tijd krijgen om te groeien :-)
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   24 september 2018, 14:59

   Jaap, we hebben contact gehad met de gemeente. Binnen vier weken wordt de verlichting langs het fietspad aangelegd. Het repareren van de gaten is aangevraagd, we weten niet wanneer dit wordt uitgevoerd. Het ophangen van het doek gebeurt rond 15 oktober. Het is ons niet bekend dat er een toezegging is gedaan voor begroeiing bij het doek bij de Zuiderbegraafplaats, omdat de omwonenden hier geen uitzicht op hebben. Als er volgens jou wel een toezegging is gedaan, kun je dan per mail aan ons doorgeven wie dat wanneer heeft gedaan? Dan gaat we dat uitzoeken. Er komt wel iets voor het zandlichaam bij de Meeuwerderbaan, omdat de omwonenden hierop uitkijken.
  Verberg de reacties
 6. Jaap

  21 september 2018, 18:18

  Hallo Nancy,

  Zou je svp mijn vragen willen beantwoorden?

  Alvast bedankt, Jaap
  Verberg de reacties
 7. Jaap

  24 september 2018, 17:59

  Hallo John,.

  dank voor je antwoorden, we gaan het zien gebeuren! Over de toezegging met betrekking tot de snelgroeiende aankleding het volgende: natuurlijk is deze toezegging gedaan, anders zou ik er hier niet over beginnen. Dit is echter niet vastgelegd in mail of iets dergelijks of een verslag van een "inloop / bewoners bijeenkomst". Tijdens een bewonersbijeenkomst is echter wel besproken dat, toen duidelijk werd dat de loopbrug er niet komt, de bewoners nu aan zet kunnen zijn qua (tijdelijke) aankleding. Daar komt tot op heden echter niets van terecht, het ons bevragen wat wenselijk is. En eerlijk gezegd denk ik dat jullie op dit moment ook wel andere kopzorgen hebben dus begrijp het ook wel enigszins. Maar goed, toendertijd werd in mijn herinnering zelfs door CHP / ARZ medewerkers gepitcht dat het een goed idee was om snelgroeiende beplanting aan te brengen om de tijdelijke situatie optisch wat acceptabeler te maken. Je kan zelf ongetwijfeld bedenken wie daar bij waren, vandaar dat ik daar nu op terug kom. Zeker omdat het nog ernstig ongewis is hoe lang deze - bijna niet meer tijdelijk te noemen - situatie gaat duren. En ja, wij kijken hier niet rechtstreeks op uit maar ik denk dat het betere aankleding in de algemene zin wat kan betekenen voor de burgerlijke acceptatie van dit lelijke object in de omgeving. Dus de hamvraag is, wat gaan jullie hieraan doen?

  Als laatste heb ik begrepen dat de huidige "vleermuizengeleiding" die langs het fietspad / de tijdelijke weg is aangebracht is, is afgekeurd. Deze is ook niet uitgevoerd conform de tekeningen die ik gezien heb. Deze geleiding is ook niet direct een fraaie toevoeging te noemen.. dus de vraag hierover is: wanneer en hoe gaat deze aangepakt worden?

  Hoor het graag en met vriendelijke groet, Jaap.
  Verberg de reacties
 8. Jaap

  1 oktober 2018, 12:18

  Hallo John,

  Ik begreep van Paul de Rook in de laatste gemeenteraad vergadering dat jullie vaak binnen één dag reageren. Mijn bericht zit nu een week te wachten op reactie. De laatste vraag is met een actie / brief beantwoord maar die daar boven (over beplanting) staat nog open. Zou je s.v.p. willen reageren?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   2 oktober 2018, 11:34

   Jaap, we hebben geen plannen om bij het doek beplanting aan te brengen. We overwegen dit in principe alleen als omwonenden er vanuit hun huis tegenaan kijken. Zodra het doek er hangt, zullen we kijken hoe het eruit ziet. Als de aanblik dan echt afschuwelijk is, gaan we bekijken wat we daaraan kunnen doen. We kunnen niet terugvinden wie de toezegging heeft gedaan, misschien hebben we een vraag hierover verkeerd begrepen.
  Verberg de reacties

Reageren