Impressie van de fietstunnel onder het spoor.
Extra wens: fiets- en voetgangerstunnel Esperantostraat.