Drie biedingen ontvangen voor ombouw zuidelijke ringweg

Drie biedingen ontvangen voor ombouw zuidelijke ringweg

John

Drie gegadigden hebben een bieding gedaan voor de opdracht om de zuidelijke ringweg om te bouwen. Rijkswaterstaat, de officiële opdrachtgever van de aanbesteding, gaat de drie biedingen nu bestuderen en vergelijken. In april 2016 bespreekt de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid de gunning. De directeur-generaal van Rijkswaterstaat besluit daar vervolgens over.

Voor het project Aanpak Ring Zuid wordt een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. Rijkswaterstaat treedt daarbij op als opdrachtgever. Gemeente en provincie Groningen zijn bestuurlijk betrokken via de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin ook de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland zit. Het gaat in deze opdracht niet alleen om het realiseren van het Tracébesluit, maar ook om de inrichtingsplannen voor vier buurten en wijken nabij de ringweg en om de aanleg van de Helperzoomtunnel.

Gegadigden
De aanbestedingsprocedure is eind 2014 gestart. Drie gegadigden zijn tot de procedure toegelaten. Alle drie partijen hebben nu een bieding gedaan. Het gaat om:

•    Combinatie BAVO, bestaande uit KWS Infra BV, Van Hattum en Blankevoort BV en BAM Infra BV
•    Combinatie Strukton - Mobilis VOF i.o., bestaande uit Strukton Civiel Project BV en Mobilis BV
•    Combinatie Herepoort i.o., bestaande uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV

Gunning
Wanneer de Stuurgroep het project definitief gunt, is nog niet zeker. Op dit moment loopt er nog een beroepsprocedure tegen het Tracébesluit. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 maart 2016 beroep instellen tegen de wijzigingen hierin. Naar verwachting doet de Raad van State hierover rond de zomer uitspraak. De Stuurgroep Aanpak Ring Zuid kan in april besluiten de opdracht voorwaardelijk te gunnen, in afwachting van de uitspraak van Raad van State. De winnende opdrachtnemer kan dan al aan de slag met voorbereidende en niet-onomkeerbare werkzaamheden, zoals het uitwerken van het definitieve ontwerp. Dat voorkomt onnodige vertraging en daarmee gepaard gaande extra kosten.

Planning
De planning is dat de opdrachtnemer in 2017 start met de ombouw van de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden gaan zo’n vijf jaar duren. De vernieuwde weg kan volgens plan in 2020 in gebruik worden genomen. De definitieve oplevering is voorzien in 2021 of 2022.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (2)

 1. Ingrid In der Maur

  20 maart 2016, 19:56

  Beste heer/mevrouw,
  Heeft u al enige duidelijkheid over de volgorde van aanpak van werkzaamheden en op welke termijn?
  Mijn vraag is eigenlijk of de sloop van de woningen aan de H.L.Wichersstraat aan het begin van de lijst voorkomt en rondom januari 2017 op de planning staat.
  Ik hoop van u een reactie te ontvangen.
  Met vriendelijke groeten,
  Ingrid In der Maur
  1. @Ingrid: Rond de zomer kunnen we met zekerheid zeggen wanneer de sloop van de woningen aan de noordkant van de H.L. Wichersstraat plaatsvindt. Vooralsnog staat de sloop gepland voor de tweede helft van 2016. Op dit moment is de aanbestedingsprocedure nog gaande. We verwachten dat in het tweede kwartaal bekend wordt wie de ombouw gaat uitvoeren. Dan kunnen we ook meer zeggen over de definitieve planning van alle werkzaamheden. Een ander voorbehoud hierbij is dat de Raad van State nog uitspraak moet doen over de beroepsprocedure tegen het Tracébesluit. Deze uitspraak wordt rond de zomer verwacht. Zodra we meer zekerheid hebben, nemen we met de direct betrokkenen contact op.
  Verberg de reacties

Reageren