Commissie Hertogh: Waar een wil is, komt een weg

Commissie Hertogh: Waar een wil is, komt een weg

Claudia

Waar een wil is, komt een weg, is de titel van het rapport van de Commissie Hertogh, dat 20 december werd gepresenteerd door voorzitter prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. De commissie ziet voldoende aanleiding om door te gaan met de uitvoering van het project binnen het huidige contract en geeft zeven aanbevelingen om het project weer op koers te laten komen. In een eerste reactie geven Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort aan de aanbevelingen op hoofdlijnen te onderschrijven. De komende periode staat in het teken van het voeren van gesprekken om de aanbevelingen uit te werken en aan te scherpen. De heer Hertogh zal dit proces begeleiden. De uitkomsten hiervan en een plan van aanpak worden begin april 2019 verwacht. Ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden buiten door.

In een toelichting op de aanbevelingen onderscheidt Hertogh drie hoofdredenen voor de ontstane situatie. “Buiten zien we dat er moeite is het werk onder controle te krijgen, bijvoorbeeld het afgelasten van de zomerstremming en het niet op zijn plaats krijgen van de Helperzoomtunnel. Daarnaast zien we dat partijen wel contact hebben, maar niet echt samenwerken. Partijen zijn bang dat als ze samenwerken dat ze elkaars verantwoordelijkheden overnemen. Mede omdat het onderlinge vertrouwen is weggeëbd door een aantal issues buiten. Ten derde: er is een financiële spanning in het project en die hangt als een donkere wolk boven het project. Dit maakt partijen uitermate voorzichtig.”

De commissie heeft drie verschillende scenario’s bekeken, stoppen met het project, doorgaan op dezelfde (werk)wijze als afgelopen jaren en doorgaan met het project op een andere (werk)wijze. De conclusie van de commissie Hertogh is dat doorgaan met het project zonder wijzigingen van het contract uitgangspunt is voor de aanbevelingen, omdat er voldoende aanknopingspunten zijn voor verbetering.

Aanbevelingen
De commissie heeft zeven aanbevelingen(pdf) over de volgende onderwerpen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is: ‘basis op orde’.

 1. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur
 2. Houding en gedrag
 3. Herstart inhoudelijke werkzaamheden
 4. Alliantie voortzetten
 5. Planning
 6. Financiën
 7. Plan maken en vastleggen van de resultaten

Helperzoomtunnel
Op advies van de commissie gaan Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort tijdens de gesprekken nu al de aanbevelingen toepassen in een concreet deelproject, om te toetsen hoe dit in de praktijk gaat uitwerken. De opgedane ervaringen kunnen helpen om goede afspraken te maken over het uitvoeren van de aanbevelingen in brede zin. Aanpak Ring Zuid heeft samen met Combinatie Herepoort ervoor gekozen dit toe te passen bij het inschuiven van de Helperzoomtunnel. Deze keuze is mede gedreven door de urgentie om de tunnel nog in 2019 te realiseren. De heer Hertogh zal ook dit proces begeleiden.

Commissie
Op 18 september 2018 maakten Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort bekend dat zij gezamenlijk een commissie zouden instellen onder leiding van prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met problemen waar zij op dit moment tegenaan lopen. De commissie bestaat uit ervaringsdeskundigen van beide partijen, die op afstand van het project staan.  

Werkzaamheden gaan door
Ondertussen blijft Combinatie Herepoort verder gaan met werkzaamheden waarvoor toestemming is of kan worden verleend om verdere vertraging te voorkomen. Op dit moment werkt Combinatie Herepoort onder andere aan de sloop van een deel van een doosconstructie onder de zuidelijke ringweg, ter hoogte van de Verlengde Meeuwerderweg en aan de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein. Tijdens de treinvrije periode in week 7 wil Combinatie Herepoort het viaduct bij de Esperantostraat deels gaan slopen. Om dit mogelijk te maken wordt de zuidbaan van de zuidelijke ringweg omgezet naar de tijdelijke weg in de nacht van 25 op 26 januari 2019. Dit betekent ook dat de oprit Kempkensberg er definitief uit zal gaan. De documenten die nodig zijn om toestemming te verlenen voor het deels slopen van het viaduct liggen nog ter beoordeling bij de projectorganisatie voor.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (16)

 1. Bert

  22 december 2018, 17:07

  Gelukkig maar.

  Even een vraag n.a.v. het plaatje: hoe wordt na realisatie voorkomen dat de gecombineerde uitlaatgassen op de 'open plekken' in de tunnel/verdiepte weg geconcentreerd (alles tegelijk op één of twee plekken) naar buiten komen en daar de leefkwaliteit van de omgeving aantasten?
  1. Dirk

   23 december 2018, 11:41

   @Bert: de gaten tussen de deksels krijgen de slechtste luchtkwaliteit van de provincie Groningen (viezer dan het nu is, en viezer dan het zou zijn als de oude weg blijft liggen, zie MER), maar omdat de Nederlandse overheid weinig prioriteit geeft aan het terugdringen van luchtvervuiling blijft het allemaal binnen de “normen”. Jammer voor de bewoners.
   1. Bert

    23 december 2018, 13:33

    Ik woon zo ongeveer naast zo'n gat. Lekker fris dan.
  Verberg de reacties
 2. Bert

  28 december 2018, 23:37

  Hiho communicado's,

  Ik zou nog wel een antwoord willen op mijn vraag van vijf dagen geleden:

  Even een vraag n.a.v. het plaatje: hoe wordt na realisatie voorkomen dat de gecombineerde uitlaatgassen op de 'open plekken' in de tunnel/verdiepte weg geconcentreerd (alles tegelijk op één of twee plekken) naar buiten komen en daar de leefkwaliteit van de omgeving aantasten?

  Groeten, Bert
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   29 december 2018, 09:41

   @Bert, inderdaad blijkt uit onderzoek naar luchtkwaliteit (Milieueffectrapport, september 2014) dat in het jaar 2030 aan het begin/eind van de verdiepte ligging en bij de openingen tussen de deksels sprake is van een lichte toename van fijnstof (PM10) en/of stikstofdioxide (N02) ten opzichte van de referentiesituatie (situatie zonder project). Desondanks voldoet de luchtkwaliteit hier ook na de ombouw van de zuidelijke ringweg ruimschoots aan de wettelijke normen (grenswaarden). Ook de GGD heeft in haar Gezondheidseffectscreening geconcludeerd dat de invloed van deze lokale verhoogde concentratie op de volksgezondheid erg klein is. Er is daarom geen aanleiding om hier beschermende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door de lucht bij de uiteinden van de deksels en tussen de deksels te filteren of af te zuigen.
  Verberg de reacties
 3. Bert

  29 december 2018, 17:09

  Dank je wel Sanne. Het is te hopen dat, als de weg in 2024 klaar is, het aandeel elektrische auto's veel groter is geworden. Temeer daar de directe omgeving een park wordt, waar mensen recreëren etc. En kijk bv eens naar die flat van de Frontier, pal boven zo'n opening. Filteren of afzuigen van lucht klinkt als een goed idee (ik dacht eigenlijk dat dat in de plannen was opgenomen). Maar het is vast te duur.
  1. Nancy (Aanpak Ring Zuid)

   14 januari 2019, 13:33

   Hallo Bert, de afgelopen jaren is er op verschillende momenten stilgestaan bij de mogelijkheid van mechanische ventilatie in de verdiepte ligging. Iedere keer is besloten dat dit niet noodzakelijk is enerzijds omdat hiertoe vanuit de uitkomsten van luchtonderzoek geen noodzaak is, en anderzijds omdat de oplossing van mechanische ventilatie ook niet effectief is.

   Mechanische ventilatie blijkt voornamelijk effectief bij tunnels en overkluizingen langer dan 500 meter. De drie deksels op de verdiepte ligging zijn korter dan 500 meter. Bij deze lengtes zorgen winddruk en natuurlijke luchtstromingen voor een dominante 'natuurlijke' ventilatie die niet tot nauwelijks te beïnvloeden is met ventilatoren of schoorstenen. Dit kan zelfs averechts werken en tegengestelde luchtstromen veroorzaken waardoor vervuilde (en schadelijke) stoffen juist in de tunnelbak blijven hangen.
   1. Bert

    15 januari 2019, 09:48

    Dank je voor de uitleg Nancy.
  Verberg de reacties
 4. Dirk

  31 december 2018, 16:32

  @Bert: Bij de prognose voor de fijnstof niveaus in 2030 is de verwachte groei van het aandeel electrische auto's al meegenomen. Bovendien komen de kleinste (en daardoor schadelijkste) fijnstof deeltjes niet uit de uitlaat, maar door bijvoorbeeld slijtage van banden. Electrisch rijden helpt niet voor het terugdringen van deze deeltjes. Daarom is het het onbegrijpelijk dat de politiek ervoor heeft gekozen om de zuidelijke ringweg op het huidige trace dwars door de stad te houden. Hiervoor zijn allemaal erg kromme argumenten aangevoerd ("de verkeersstromen in Groningen lenen zich niet voor een ring om de stad, maar maken een snelweg door de stad noodzakelijk") die met veel bravoure door politici zijn gebruikt, en die probleemloos op elke stad van toepassing zouden kunnen zijn. Alleen het rare is dat echte ringwegen al die andere steden wel gewoon werken.
  De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg heeft tot aan de Raad van State gevochten om een betere en schonere weg te krijgen. Helaas was er juridisch weinig poot om op te staan. Alleen voor de vleermuizen moesten aanpassingen komen, voor de bewoners van Groningen niet. De trieste conclusie is dat de Nederlandse overheid de (bewezen) gezondheidsrisico's van fijnstof niet wil zien, en normen handhaaft die de coulantste van Europa zijn. Kortzichtig van de overheid, en met een totaal gebrek aan prioriteit voor het beschermen van haar burgers.
  Verberg de reacties
 5. Bert

  3 januari 2019, 10:14

  Dank je voor de uitleg Dirk. Ik ben niet tegen een weg op de huidige plek en vind een verdiepte ligging een verbetering ten opzichte van de huidige situatie (hoge weg op poten, lelijke grens tussen Stad-Noord en -Zuid). Een tunnel was nog beter geweest. Dat men er in de plannen voor zorgt dat niet alle rommel er op de open plekken tegelijk uitkomt lijkt mij common sense, maar in de wereld van de metingen en de normen (coulant zoals jij zegt) is dat kennelijk niet het geval.
  Verberg de reacties
 6. Pieter C.J.Muijzert

  25 januari 2019, 01:29

  Wacht met onherroepelijk werken tot het rapport Hertogh openbaar is en er schriftelijke opdrachten verleend zijn door de financier de Groningse Staten.
  Dat wordt na 1 april de provinciale staten verkiezingen.
  Aannemer u krijgt niets betaald indien u volgens het bestek een schriftelijke opdracht en toestemming heeft.
  Lees uw bestek !
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   28 januari 2019, 16:37

   Combinatie Herepoort heeft toestemming om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, waaronder het omzetten van het verkeer op de zuidbaan en het afbreken van een deel van de ringweg over het spoor. De documenten die de aannemer hiervoor moest indienen, zijn goedbevonden.
  Verberg de reacties
 7. Pieter C.J.Muijzert

  28 januari 2019, 17:39

  Wie geeft deze schriftelijke opdracht , Wanneer is deze schriftelijke opdracht verstrekt.
  Gaarne eerlijk antwoord anders zullen we dit juridisch laten uit zoeken.

  a . provincie Groningen als betaler, Fleur Graeper
  b. Tom Swanenberg namens RWS
  c. gem Groningen Paul de Rook

  Gaarne deze week antwoord 28-1 t/m 1 februari 2019.
  1. Erik

   29 januari 2019, 11:46

   Beste Pieter,

   Waarom zulke boze dreigementen via een plek waar er vragen over de voortgang gesteld kunnen worden. Er is vast een betere plek voor waar je dit soort informatie kan aanvragen. Laten we hier gewoon rustig blijven en ons laten informeren over wat er wanneer gedaan wordt.
   1. Kees Steen

    29 januari 2019, 13:11

    Erik,
    ben t compleet met je eens.
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   31 januari 2019, 15:06

   Afgezien van het contract zelf, is er geen sprake van een schriftelijke opdracht. Rijkswaterstaat is eigenaar van de weg en daarmee de opdrachtgever. Omdat ook de gemeente en de provincie gevolgen ondervinden van de ombouw, is er een stuurgroep gevormd met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid voert de opdracht uit namens Rijkswaterstaat. Met de aannemer is een Design & Constructcontract opgesteld. Hierbij dient de aannemer plannen in, op basis van eisen die door de opdrachtgever zijn opgesteld. Als het plan aan de eisen voldoet, wordt het plan door de projectorganisatie geaccepteerd. Gemeente en provincie hebben geen zeggenschap in de acceptatie van de plannen, tenzij het wezenlijke wijzigingen betreft (zoals omschreven in de Realisatieovereenkomst, bijlage V). De Realisatieovereenkomst (2014) en bijlage V daarvan zijn te vinden in de bibliotheek op deze website, op de pagina Plandocumenten.
  Verberg de reacties

Reageren